avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
(updated by Thea Petrine Hammer VISMA ‎23-07-2019 09:02 )
Mari Barlund
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 649 Visninger
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk her.

 

Calendar / Innstillinger / Ferie / Ferieavtale

De neste punktene i denne artikkelen vil gjelde uansett om du endrer en ferieavtale eller oppretter en ny. Vi gir deg her en innføring i hva de ulike fanene og innstillingene betyr. 

ny ferieavtale.PNG

Navn: Legg inn ønsket navn på ferieavtalen
Ferietype: Feltet angir hvordan ferieavtalen beregnes. Feltet er ikke mulig å endre.

Ferieåret starter i: I dette feltet er det angitt hvilken kalendermåned ferieåret starter med. Feltet er ikke mulig å endre.
Ordinære dager:
I dette feltet er det angitt hvor mange feriedager som inngår som ordinære feriedager pr. ferieår. Feltet er ikke mulig å endre.
Feriepengeprosent: I dette feltet er det angitt hvilken prosent som brukes for beregning av feriepenger. Feltet er ikke mulig å endre.
Dager per uke: Velg hvilken faktor som skal benyttes for beregning av trekk i lønn for ferie.
Utbetalingsmåned for fastlønnede: velg hvilken måned du ønsker utbetaling av feriepenger og trekk i lønn for ferie.
Utbetalingsmåned for timelønnede: Velg hvilken måned du ønsker utbetaling av feriepenger.
Ferietrekk for fastlønnede?: Velg om du ønsker full trekk i lønn for ferie når feriepengene utbetales, eller om du ønsker at ferien skal trekkes fortløpende. Merk at funksjonen rundt løpende trekk av ferie ble lansert i juni 2018, og dermed ikke vil ha noen funksjon før denne kalendermåneden.

 

Aldersbestemt ferie: Velg om du ønsker full trekk i lønn for ferie når feriepengene utbetales, eller om du ønsker at ferien skal trekkes fortløpende. Merk at funksjonen rundt løpende trekk av ferie ble lansert i juni 2018, og dermed ikke vil ha noen funksjon før denne kalendermåneden.
Ekstra uke fra alder: Feltet gir informasjon om når den ansatte får tildelt en ekstra ferieuke. Feltet er ikke mulig å endre.
Antall dager ekstra uke: I dette feltet er det angitt hvor mange ekstra feriedager som er inkludert i den ekstra ferieuken. Feltet er ikke mulig å endre.
Feriepengeprosent ekstra uke: Feltet gir informasjon om hvilken feriepengeprosent som brukes for beregning av feriepenger for den ekstra ferieuken. Feltet er ikke mulig å endre.
Beregning av feriepenger: velg om du ønsker full opptjening av feriepenger, eller at ferieopptjeningen skal stoppe når grunnlaget for feriepenger når 6G.

 

håndtering av feriedager.PNG

Grense for ubetalte dager: Angir hvilken måned som en grensen for når den ansatte skal få tildelt full ferie, eller lavere antall feriedager iht. ferieloven. Feltet er ikke mulig å endre.
Ubetalte dager før grensen: Antall ubetalte dager den ansatte får tildelt før grensen for ubetalte dager. Feltet er ikke mulig å endre.
Ubetalte dager etter grensen: Antall ubetalte dager den ansatte får tildelt etter grensen for ubetalte dager. Feltet er ikke mulig å endre.

Maks forskuddsdager: velg hvor mange dager som maks skal kunne tas på forskudd.

 

 

ferieløænnsavregning.PNG

Fanen inneholder akkumulatorer for ulike typer feriedager. Vi går ikke gjennom de ulike feltene fordi de ikke er mulig å endres, og skal heller ikke kunne endres pga. funksjonaliteten i systemet.

 

sluttoppgjør.PNG

Fanen inneholder akkumulatorer vedr. sluttoppgjør for ulike typer feriedager. Vi går ikke gjennom de ulike feltene fordi de ikke er mulig å endres, og skal heller ikke kunne endres pga. funksjonaliteten i systemet.

 

Klikk her for å knytte ferieavtalen til de ansatte

Klikk her for å gå videre til neste steg, Arbeidstids- og fraværskoder