Mijn Communities
Help

CAO Informatie YouServe HRYou

Sorteren op:
Vandaag, donderdag 20 april zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business. Voor CAO 2297 (Technisch Installatiebedrijf (M&T) is de salarisschaal als volgt aangepast.  Per 1-1-2021 een aanpassing in de jeugdschalen; voor salarisgroep B tot en met E (16 tot 20 jaar) een loonsverhoging van 0,85%. Per 1-3-2023 een aanpassing in de salarisschalen van 3,25%.
Volledig artikel weergeven
20-04-2023 15:38
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 246 Weergaven
Donderdag 20 april gaan we de volgende wijzigingen doorvoeren in Payroll Business. Voor CAO 2297 (Technisch Installatiebedrijf (M&T) wordt de salarisschaal als volgt aangepast.  Per 1-1-2021 een aanpassing in de jeugdschalen; voor salarisgroep B tot en met E (16 tot 20 jaar) een loonsverhoging van 0,85%. Per 1-3-2023 een aanpassing in de salarisschalen van 3,25%
Volledig artikel weergeven
18-04-2023 10:50
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 161 Weergaven
Vandaag is de referentietabel salarisschaal voor CAO 433 (schoonmaak en glazenwassers) aangepast aan de nieuwe salarissen per 1 april 2023 (een verhoging van 2,75%). Deze verhoging was afgesproken in de CAO die in 2022 algemeen bindend is verklaard.
Volledig artikel weergeven
14-04-2023 11:02
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 112 Weergaven
Aanpassing fondsen CAO’s Metaal & Techniek en Motervoertuigen & Tweewielersbranche of de Tank & Wasbranche   Per 2023 heeft Cometec voor de volgende CAO’s de administratie van de WIA verzekeringen, Sociaal fonds, Opleidingsfonds, SMMW verzekering overgenomen: 822 Carrosseriebedrijf (M&T) 823 Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf 824 Metaalbewerkingsbedrijf (M&T) 826 Isolatiebedrijf (M&T) 1285 Tankstations en wasbedrijven 2297 Technisch Installatiebedrijf (M&T)   Met de overgang naar Cometec wijzigt ook het loonbegrip. Zij halen de loongegevens op uit de loonaangifte van de belastingdienst. Op basis van deze gegevens bepalen zij een jaarloon waarmee de premies berekend worden. Er hoeft daarom geen aparte opgave meer gedaan te worden. Wel moeten sommige grondslagen (anders) worden ingericht, dat moet  jij als klant doen. Dat kan niet vanuit CAO services. Aanpassingen door CAO Services Alle regelingen zijn ingericht onder een vaste pensioenregeling. In dit geval de regelingen 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14 en 16. De volgende regelingen worden gebruikt voor de volgende CAO’s. CAO WIA bodem WIA Exc SF Opl RVU SWWM 822 08 07 11 12 14 06 823 08 07 11 of 16 12 of 16   06 824 08 07 11 12 14 06 826 08 07 11 12 14 06 1285 08 07 11 of 12 14   06 2297 08 07 11 12 14 06   Voor de betreffende regelingen wordt nu uitgegaan van het werkelijke loon en niet meer het loon per 1 januari. Daarom hebben wij met ingang van 2023 in de referentietabellen de peildag en peilmaand ingericht op 99, zodat hier iedere periode het werkelijke salaris gebruikt wordt voor de berekening. Ophogingspercentages zijn al correct vastgelegd. Standaard wordt er gerekend met het salaris van de werknemer. Eventuele extra elementen die meetellen moeten vastgelegd worden in de grondslagen: Aanv. Grondslag (pens srt) vaste grsl Looncomp. (pens srt) vaste grsl Looncomponenten periode ((pens srt) vaste grsl) Vaste toeslag (pens srt) vaste grsl Vanuit CAO Services kunnen er geen grondslagen ingericht worden. Acties voor de klant: Om te zorgen dat de juiste bedragen over vorig jaar meegenomen worden in berekening van de grondslag van het huidige jaar zullen voor alle genoemde regelingen met ingang van 1-1-2022 de grondslag Aanv. Grondslag (pens srt) vaste grsl ingericht moeten worden. In dit geval zal er een geavanceerde berekening nodig zijn. Hierbij kan de servicedesk ondersteunen. Of de aanvullende grondslag moet met ingang van 1-1-2023 in de arbeidsvoorwaarde van de betreffende pensioensoorten vastgelegd worden op het element op het scherm.   Wanneer er naast het salaris looncomponenten zijn die meetellen in het contractloon, dan dienen deze met ingang van 1-1-2023 te staan in de grondslagen Vaste toeslag (pens srt) vaste grsl en de grondslag Bruto contractloon loonaangifte. Deze 2 grondslagen moeten identiek ingericht zijn, met als enige kanttekening dat de grondslag Bruto contractloon loonaangifte ook looncomponent Salaris bevat. Uitleg berekening: Cometec maakt gebruik van de volgende loonattributen uit de loonaangifte: PARAMETER BESCHRIJVING ATTRIBUUT LOONAANGIFTEKETEN BEREKENING LIG Loon in geld Bedrag loon in geld - CL Contractloon Bedrag contractloon - BBB Bijzondere beloning Bedrag belast volgens tabel bijzondere beloningen - VG Vakantiegeld Bedrag vakantiegeld - EPS Extra periode salaris Bedrag arbeidsvoorwaardenbepaling - OW Overwerk Bedrag loon uit overwerk - SBL Standaard brutoloon - SBL = LIG - BBB BBVJ* Bijzondere beloning voorgaand jaar - BBVJ = BBB – VG – EPS - OW ELVJ** Extra loon voorgaand jaar - ELVJ = SBL – CL *Deze component wordt berekend over de som van alle ontvangen inkomstenopgaves van het voorgaande kalenderjaar. **Deze component wordt berekend over de som van alle ontvangen inkomstenopgaves van het voorgaande kalenderjaar. Uitleg factor: Op basis van de start- en einddatum wordt bepaald met welke frequentie de aangifte gedaan wordt. Op basis van de frequentie gebruiken wij de volgende factor: Frequentie inkomstenopgave Factor Per maand 12 Per vier weken 13,05 Per kwartaal 4 Per half jaar 2 Per jaar 1   Op basis van de opbouw van het vakantiegeld en een eventuele dertiende maand wordt de factor als volgt gecorrigeerd: ATTRIBUUT LOONAANGIFTEKETEN VERGELIJKING CORRECTIE FACTOR Opgebouwd recht vakantiegeld Groter dan 0 x 1,08 Opgebouwd recht vakantiegeld Gelijk aan 0 x 1 Opgebouwd recht arbeidsvoorwaardenbepaling Groter dan 0 + 1 Opgebouwd recht arbeidsvoorwaardenbepaling Gelijk aan 0 + 0     Er wordt een onderscheid gemaakt tussen werknemers met normale contracturen en oproepkrachten. Voor normale werknemers wordt het jaarloon bepaald op de volgende wijze: (Contractloon x factor ) + Bijzondere beloning vorig jaar* en Extra loon vorig jaar**   *Bijzondere beloning vorig jaar bestaat uit de allen eenmalige beloning – uitbetaalde vakantietoeslag – Extra periode salaris (lees: 13 e  maand) – Overwerk. **Dit bedrag betreft het Loon in geld vorig jaar – Bijzondere beloningen vorig jaar – Contractloon vorig jaar   Voor meer informatie zie: https://www.cometec.nl/jaarsalaris
Volledig artikel weergeven
06-04-2023 14:19 (Bijgewerkt op 06-04-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 332 Weergaven
30 maart 2023 - CAO 1547 Aanzetten berekening PAWW premie m.i.v. 1-10-2022   Vandaag hebben wij voor de CAO 1547 Groothandel in Bloemen en planten met ingang van 1-10-2022 de berekening voor de PAWW aangezet. Per abuis is het algemeen verbindend verklaren van deze regeling gemist.   Deze aanpassing zal een correctie op het salaris van de medewerker veroorzaken.
Volledig artikel weergeven
30-03-2023 13:49
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 133 Weergaven
CAO 487 en 488 (Metalectro en Metalectro hoger personeel)   De referentietabel pensioenen benoemd (vast) is aangepast met de premiepercentages voor de WIA excedentverzekering (pensioensoort 06) van 2023.
Volledig artikel weergeven
17-03-2023 11:57
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 168 Weergaven
CAO 487 en 488 (Metalectro en Metalectro hoger personeel)   In de referentietabel pensioenen benoemd voor de WIA excedentverzekering (pensioensoort 06) blijken de premiepercentages voor 2023 nog niet te zijn aangepast. Dit zal morgen, 17 maart, alsnog worden gedaan.
Volledig artikel weergeven
16-03-2023 21:44
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 159 Weergaven
CAO 218 (Besloten Busvervoer)   CAO 218 (Besloten Busvervoer)   Vandaag, 9 maart, is de salarisschaal aangepast met de nieuwe salarissen per 1/1/2023.
Volledig artikel weergeven
09-03-2023 21:02
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 130 Weergaven
CAO 218 (Besloten Busvervoer)   Deze cao is algemeen bindend verklaard, daarom zal op donderdag 9 maart de salarisschaal aangepast worden met de nieuwe salarissen per 1/1/2023.
Volledig artikel weergeven
08-03-2023 14:36
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 109 Weergaven
22 februari 2023 - CAO 822, 824, 826 en 2297 RVUMT   Binnen de Metaal en Techniek is per 1-1-2023 een nieuw fonds van toepassing. Dit is de RVUMT en betreft een regeling voor vervroegd uittreden. De werkgever is daarover een bijdrage verschuldigd van 0,25%.    Dit nieuwe fonds is van toepassing voor de volgende CAO’s 822 M&T Carrosseriebedrijf 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf 826 M&T Isolatiebedrijf 2297 M&T Technisch installatiebedrijf   Om deze nieuwe premie te kunnen berekenen en af te dragen is voor bovenstaande CAO’s de volgende arbeidsvoorwaarde toegevoegd en ingericht. Extra fonds 2 benoemde variant (vaste grondslag). De alternatieve omschrijving voor deze arbeidsvoorwaarde is RVUMT.    De arbeidsvoorwaarde is opgenomen in het arbeidsvoorwaarden cluster welke voor deze CAO’s is ingericht en heeft de optie Auto select.  Dit betekent dat als u nieuwe medewerkers in dienst neemt deze arbeidsvoorwaarde automatisch wordt toegevoegd in het arbeidsvoorwaardenpakket voor deze nieuwe medewerker als u dit arbeidsvoorwaarden cluster selecteert.    Voor bestaand medewerkers dient u deze nieuwe arbeidsvoorwaarde toe te voegen bij het arbeidsvoorwaardepakket wat voor deze medewerker geldt. Menu keuze:  Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket.  Dit moet u doen met ingangsdatum 1-1-2023.        Nadat u dat hebt gedaan wordt de premie werkgever voor dit nieuwe fonds door Payroll Business berekend. 
Volledig artikel weergeven
22-02-2023 20:04
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 280 Weergaven
15 februari 2023 - CAO 487 en 488 Aanvullende inrichting WIA verzekeringen Voor de CAO’s 487 Metalektro en 488 Metalektro Hoger personeel hebben wij aanvullende inrichting gedaan voor de WIA verzekeringen.   Vanaf 2023 zijn de WIA verzekeringen overgegaan naar Centraal Beheer. Vooralsnog hebben wij deze regelingen op basis van een vaste pensioenregeling 08, 09 en 10 ingericht waarbij de inrichting gelijk is ten opzichte van 2022.   Echter is er met de overgang onduidelijk wat het exacte toe te passen loonbegrip is. Er wordt gesproken over een “verwacht bruto jaarloon”, waarbij bepaalde loonbestanddelen wel of niet meetellen. Op een ander moment wordt er gesproken over het werkelijke SV-loon, maar wordt er weer een uitzondering gegeven bij (deels) onbetaalde verlofsoorten.   Daarom hebben wij gekozen om deze verzekeringen naast de vaste, ook de variabele pensioenregelingen 08, 09 en 10 in te richten, zodat de klant hierin zelf de keuze kan maken. De vaste regelingen blijven de standaard-regelingen die gekoppeld worden bij nieuwe medewerkers vanuit de CAO. Als hiervan afgeweken wil worden, dan zal onder (Instellingen > Algemeen > ) Arbeidsvoorwaardenclusters de auto selectie anders gevuld moeten worden voor de klant of het bedrijf.   Wij hebben ook de arbeidsvoorwaarden hernoemt met de nieuwe benaming: WIA bodemverzekering 08 487 / 488 wordt WIA-Compensatieverzekering 08 487 / 488 WGA hiaatverzekering 09 487 / 488 wordt WGA Hiaatverzekering 09 487 / 488* WGA hiaatverzekering aanvullend 10 487 / 488 wordt WGA Hiaatverzekering uitgebreid 10 487 / 488*   Aandachtspunten voor de klant: Bij de variabele pensioenregelingen wordt uitgegaan van het SV-loon als basis voor de berekening. Hierbij zijn enkele aandachtspunten die vanuit CAO-services niet gedaan kan worden: Uitzonderen van elementen: (Instellingen > Berekening > Grondslag ) Onder de grondslagen Uitzonderen (Wia-hiaat) var grsl, Uitzonderen (Wia-hiaat ext) var grsl en Uitzonderen (AOP) var grsl zullen m.i.v. 1-1-2023 de componenten die betrekking hebben tot de auto van de zaak verwijderd moeten worden. In deze grondslagen moet toegevoegd worden de pensioeninhoudingen die plaatsgevonden hebben op de strook (zoals looncomponent Pens. premie (aftrek post alle heffingen))   Koppelen juiste arbeidsvoorwaarde variant bij de medewerkers: Wanneer er nu gebruik gemaakt wordt van de vaste pensioenregelingen, dan zullen de arbeidsvoorwaardenvarianten 08, 09 en 10 voor de betreffende medewerkers omgezet moeten worden naar de benoemde variabele pensioenregelingen. Dit kunt u eventueel doen door gebruik te maken van Exporteren Csv.   Wanneer er meer duidelijkheid is over het toe te passen loonbegrip zullen wij hierover verder communiceren en hier eventueel aanpassingen voor doen.   *Let op. Wanneer de WGA Hiaatverzekering uitgebreid van toepassing is, zullen zowel regeling 09 en 10 gekoppeld moeten worden bij de medewerker voor de totale premie.
Volledig artikel weergeven
15-02-2023 14:44 (Bijgewerkt op 15-02-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 283 Weergaven
Voor de volgende CAO's zijn de referentietabellen voor de pensioenen aangepast met de nieuwe gegevens van 2023: Algemeen: Wanneer er nieuwe pensioengegevens bekend zijn en onze controles hierop uitgevoerd zijn, worden deze meestal op dinsdag of donderdag in de betreffende week aangepast in onze productie-omgeving en zal dit bericht bijgewerkt worden.    Woensdag 25 januari 2023 Voor de volgende CAO is de referentietabel aangepast voor 2023: 819 Bereide verf- en drukinktindustrie   Maandag 23 januari 2023 Voor de volgende CAO is een aanvullende aanpassing van de premiepercentages gedaan voor 2023: 148 Graanbe- en verwerkende industrie   Dinsdag 17 januari 2023 Voor de volgende CAO is de referentietabel aangepast voor 2023: CAO 1547 Bloemen en planten groothandel CAO 41 Bouwmaterialen handel    Voor de volgende CAO's zijn er aanvullende aanpassingen gedaan: CAO 233 Houthandel Het percentage van het opleidingsfonds is gewijzigd naar 0,6%   CAO 306 Particuliere Kaaspakhuis Voor de pensioenregeling is de franchise en het maximum aangepast   CAO 709 Vleeswaren industrie Bij de arbeidsvoorwaarde pensioen (U119-1038) bleek het percentage werknemer voor 2023 onjuist. Dit is aangepast naar 6,26% CAO 750 Contractcatering branche De premie FBA (arbeidsvoorwaarde Extra pensioen) is voor de eerste 4 maanden van 2023 op nul gezet. Vanaf 1 mei zal er wel premie worden berekend. CAO 823 M&T Motorvoertuigen en tweewielerbedrijf Voor de eerste 3 maanden van 2022 waren de premies werkgever voor het sociaal fonds en het opleidingsfonds op nul gezet. Deze premievrijstelling geldt voor de meeste Metaal cao's, maar niet voor cao 823. Wij hadden dit op 30 juni 2022 doorgevoerd waardoor er in juli 2022 een positieve boeking ontstond voor deze premies. Dit is nu hersteld.    Openstaande pensioengegevens: Momenteel moeten wij alleen de pensioengegevens voor 2023 van CAO 819 Bereide verf- en drukinktindustrie nog ontvangen.   Op dinsdag 10 januari 2023 35 Textielverzorging 157 Zuivelindustrie I 253 Houtverwerkende industrie 563 Zuivelindustrie, Hoger personeel 650 Groothandel in groente en fruit 2535 Mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie 4202 SZS Hiswa   Op vrijdag 6 januari 2023 Voor CAO’s 822, 823, 824, 826, 1285, 2297 is er nog een aanpassing gedaan voor regeling 08. Deze premie werd niet correct berekend na het aanpassen van de tabellen vanwege een aanvullende tabel waar ook naar gekeken wordt bij de berekening.   Indien deze premie niet goed berekend is zal dit bij de eerstvolgende vervolg verwerking herberekend worden.    Op donderdag 5 januari 2023 182 Horeca en aanverwante bedrijven 569 Kunststof-, rubber- en lijmindustrie 750 Contractcatering branche 848 Kartonnage- en flexibele verpakkingsbedrijf 924 Reisbranche Regeling 11 (Sociaal fonds) is vervallen per 2023 en verwijderd uit de pensioen referentietabel. Productkenmerk S0557-4001, variant RWSF zal vanaf 2023 niet meer aangeleverd moeten worden via de UPA aangifte. Uw actie Onder Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer moet in de tabel UPA - koppeling pensioenregelingen met ingang van 1-1-2023 de regel voor pensioensoort 11 verwijderd moeten worden.   1165 Recreatie 1287 Grafimedia 1291 Nederlands Horeca Gilde (NHG CAO) 3855 Zwembaden Correctie: 487 Metalektro (aanpassing franchise pensioenregeling 01) 488 Metalektro Hoger Personeel (aanpassing franchise pensioenregeling 01)   Op dinsdag 03 januari: 721 Huisartsenzorg 822 M&T Carrosseriebedrijf 823 M&T Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf 824 M&T Metaalbewerkingsbedrijf 826 M&T Isolatiebedrijf 1285 Tankstations en wasbedrijven 1296 Informatie-, communicatie- en kantoortechn. (alleen PNO media digitaal 5) 1496 Bakkersbedrijf 2297 M&T Technisch installatiebedrijf   Op donderdag 29 december: 10 Bouw en Infra 20 Goederenvervoer Nederland 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg 26 Vleessector 43 Architectenbureaus 83 Betonproductenindistrie 125 Groenten- en fruitverwerkende industrie 148 Graanbe- en verwerkende industrie 152 Baksteenindustrie, Nederlandse 156 Ziekenhuizen 190 Drankindustrie en groothandel in dranken 218 Besloten busvervoer 233 Houthandel 243 Hoveniersbedrijf in Nederland 301 Welzijn Maatschappelijke dienstverlening Sociaal werk 316 Levensmiddelenbedrijf 317 Gehandicaptenzorg 359 Zoetwarenindustrie 405 Kapperbedrijf 427 Tandtechniek 463 Binnenscheepvaart 465 Banden- en wielenbranche 487 Metalektro 488 Metalektro Hoger Personeel 526 Meubelindustrie en meubileringsbedrijven 533 Levensmiddelen, grootwinkelbedrijven VGL 549 Aardappelen, groenten en fruit detailhandel 557 Slijterijen 592 Bloemen en planten detailhandel 623 Optiekbedrijven 679 Taxivervoer 709 Vleeswarenindustrie 725 Groen, grond en infrastructuur 727 Retail Non-Food 748 Slagersbedrijf 791 Textielgoederen en aanverwante artikelen grooth 833 Woondiensten 884 Kantoorvakhandel 1462 DIBEVO NPMB-VMN 1612 Kinderopvang voor kindercentra en gastouderopvang 1639 Doe-het-zelfbranche 1644 Textiel Grootwinkelbedrijven 1841 Bloembollen, Groothandel in 1944 Open teelten 1945 Productiegerichte Dierhouderij 2493 Golf branche - 2493 3854 Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL)
Volledig artikel weergeven
29-12-2022 16:12 (Bijgewerkt op 26-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 655 Weergaven
Voor de volgende CAO's zijn onderstaande  CAO wijzigingen uitgevoerd van 2023: Algemeen: Wanneer er CAO wijzgingen bekend zijn en onze controles hierop uitgevoerd zijn, worden deze op dinsdag of donderdag in de betreffende week aangepast in onze productie-omgeving en zal dit bericht bijgewerkt worden.    Aanpassing salarisschalen: Woensdag 18 januari 2023 Voor CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg zijn de nieuwe salarisschalen per 1-1-2023 aangepast.   Aankondiging aanpassing salarisschalen Dinsdag 17 januari 2023 CAO 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg is inmiddels algemeen verbindend verklaard. Op woensdag 18 januari 2023 zullen wij de nieuwe salarisschalen per 1-1-2023 beschikbaar stellen.    Aanpassing salarisschalen: Maandag 16 januari is voor CAO 182 Horeca en aanverwante bedrijf de volgende aanpassing doorgevoerd.  De referentietabel Salarisschaal is aangepast naar de salarissen die per 1-1-2023 van toepassing zijn. Tevens attenderen wij U op het volgende.  Bij salarisschaal I zijn periodiek 2, periodiek 3, periodiek 4 en periodiek 5 vervallen. Salarisschaal I is ingericht als Salarisschaal A. Periodiek 2 is ingericht als Trede 42, periodiek 3 is ingericht als Trede 43, periodiek 4 is ingericht als Trede 44 en periodiek 5 is ingericht als Trede 45. Bij salarisschaal II zijn periodiek 4, periodiek 5, periodiek 6 en periodiek 7 vervallen. Salarisschaal II is ingericht als Salarisschaal B. Periodiek 4 is ingericht als Trede 44, periodiek 5 is ingericht als Trede 45, periodiek 6 is ingericht als Trede 46 en periodiek 7 is ingericht als Trede 47. Bij salarisschaal III is periodiek 7 vervallen. Salarisschaal III is ingericht als Salarisschaal C. Periodiek 7 is ingericht als Trede 47. Bij die medewerkers waarbij dit voorkomt moet u de juiste nieuwe schaal en de juiste nieuwe trede selecteren.    Aanpassing minimum VT: Dinsdag 10 januari 2023 is voor cao 823 M&T Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf de minimum vakantietoeslag aangepast.   Aankondiging aanpassing salarisschalen Donderdag 12 januari 2023 Voor de volgende CAO's zijn de salarisschalen aangepast in verband met wijziging van het wettelijk minimumloon per 1-1-2023: 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg 218 Besloten busvervoer 359 Zoetwarenindustrie 405 Kappersbedrijf   Op donderdag 12 januari gaan we voor de volgende CAO's de salarisschalen aanpassen in verband met wijziging van het wettelijk minimumloon per 1-1-2023: 21 Beroepsgoederenvervoer over de weg 218 Besloten busvervoer 359 Zoetwarenindustrie 405 Kappersbedrijf
Volledig artikel weergeven
10-01-2023 17:04 (Bijgewerkt op 18-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 373 Weergaven
Vandaag 8 december zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business. Voor CAO 650 Groothandel in Groenten en Fruit is de salarisschaal als volgt aangepast: Per 1-3-2022 een aanpassing in de salarisschalen A tot en met I. De schalen worden verhoogd met 2,5% en met +10,00 euro (op maandbasis). We wijzen je erop dat trede 18 bij de schalen A tot en met C niet meer voorkomt. Indien bij een medewerker deze schaal en trede nog voorkomt, moet je de trede wijzigen van 18 naar 19.    Per 1-7-2022 een aanpassing in de salarisschaal participatiewet. De bedragen zijn aangepast conform de nieuwe CAO.  
Volledig artikel weergeven
08-12-2022 13:49 (Bijgewerkt op 29-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 154 Weergaven
  Donderdag 8 december gaan we de volgende wijzigingen doorvoeren in Payroll Business. Voor CAO 650 Groothandel in Groenten en Fruit wordt de salarisschaal als volgt aangepast: Per 1-3-2022 een aanpassing in de salarisschalen A tot en met I. De schalen worden verhoogd met 2,5% en met +10,00 euro (op maandbasis). Per 1-7-2022 een aanpassing in de salarisschaal participatiewet. De bedragen zijn aangepast conform de nieuwe CAO.  
Volledig artikel weergeven
05-12-2022 16:24 (Bijgewerkt op 08-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1098 Weergaven
UPDATE 13 november 2022   Op 4 november jongstleden postte wij onderstaand CAO bericht rondom de eenmalige € 60 betreffende de CAO Metaletkro. Hier zijn verschillende vragen en opmerkingen over gekomen.  Op basis hiervan hebben wij onderstaande oplossing intern nogmaals besproken en tot een andere oplossing gekomen.   Oplossing: Voor zowel de benoemde als eigen regeling (pensioensoort 01) is het mogelijk om de € 60,00 van het totaal aan premie van de werknemer af te halen en deze daarmee op te laten tellen in de werkgeversafdracht. Hiermee wordt de premie van de werknemer dus €60,00 lager ( op basis van deeltijdfactor waarmee in de pensioenregeling gerekend wordt ). Wanneer de premie onder de € 60,00 is ( of pro rata gerekend ) dan zal automatisch de premie in zijn geheel worden uitgekeerd op een looncomponent. Per werknemer is hier op uit te zonderen voor het geval je niet wilt dat de werknemer recht heeft op deze regeling.   De premie zal dus ( pro rata ) in zijn geheel van de pensioenpremie worden gehouden, dan wel in zijn geheel worden uitbetaald.   Deze aanpassing zal nog steeds plaatsvinden met de release van december.   OUD BERICHT CAO Metalekto   Met ingang van december 2022 zal er vanuit de CAO Metalektro sprake zijn van een eenmalige uitkering.  Vanuit Payroll Business zullen wij dit vanuit de CAO gaan ondesteunen door middel van optie 2: Eenmalige (vaste ) uitkering van € 60,00 bij een Fulltime dienstverband gedurende de afgesproken periode.   Hoe en wanneer komt dit beschikbaar in de Payroll?     Wij zullen deze aanpassing doorvoeren met de release van december die ingepland staat  op zaterdag 26 november.   Hierin zullen wij een nieuwe arbeidsvoorwaarden voor gaan inrichten. Deze arbeidsvoorwaarden zullen we in het arbeidsvoorwaardencluster toevoegen per 1-12-2022. Tevens zullen wij voor elke werknemer die op 1-12-2022 ( of alvast later ) in dienst is gemeld in het systeem de arbeidsvoorwaarden bij de werknemers koppelen. Dit zorgt er dus voor dat je een mutatie terugvindt op het mutatie verslag.   Wanneer je alleen gebruikt maakt van Payroll Business hoef je dan alleen in december dit nieuwe element nog te koppelen in de journalisering.   Maak je ook gebruik van externe systemen, profielen of HRSS dan zul je deze arbeidsvoorwaarden daar wellicht ook nog moeten toevoegen.   De exacte uitleg hoe wij dit hebben opgelost zal uitvoerig beschreven worden in de release notes van december die je op onderstaande pagina binnenkort kan terugvinden.   Releasenotes     
Volledig artikel weergeven
04-11-2022 12:47 (Bijgewerkt op 14-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 418 Weergaven
Vandaag zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business.   Voor de CAO Bakkersbedrijf (1496) zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd: De salarisschalen met ingang van 1-6-2022 aangepast. Ook zijn met ingang van 1-7-2022 de bedragen die onder het minimumloon kwam aangepast.   Met ingang van 1-10-2022 is de deelname aan PAWW beeindigd en vindt er geen premieberekening meer plaats.  
Volledig artikel weergeven
08-11-2022 16:57
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 213 Weergaven
Vandaag donderdag 29 september hebben we de volgende wijziging doorgevoerd in Payroll Business.   Voor CAO 4202 SZS Hiswa is de salarisschaal per 1-1-2022  (loon + 1,5%) en per 1-7-2022 (loon plus 1,5%) aangepast.
Volledig artikel weergeven
29-09-2022 15:46
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 209 Weergaven
Donderdag 29 september gaan we de volgende wijziging doorvoeren in Payroll Business.   Voor CAO 4202 SZS Hiswa wordt de salarisschaal per 1-1-2022  (loon + 1,5%) en per 1-7-2022 (loon plus 1,5%) aangepast. 
Volledig artikel weergeven
26-09-2022 20:17
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 193 Weergaven
Vandaag, donderdag 22 september is de volgende wijziging doorgevoerd in Payroll Business.   Voor CAO 1639 Doe het zelf branche is de salarisschaal per 1-6-2022 aangepast. De salarissen vanaf functiegroep 2 zijn verhoogd conform de nieuwe salarisschaal.
Volledig artikel weergeven
22-09-2022 15:19
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 193 Weergaven