Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Feriepenger på sykepenger

av Anonymous

Hei, Jeg har en ansatt som var sykemeldt store deler av 2018 hvor sykepengene ble forskuttert av arbeidsgiver og refundert av NAV. Han var timesbetalt hvor arbeidstimer var registrert som lønn. Mitt spørsmål er om jeg kan ta utgangspunkt i opptjente feriepenger på lønnsslippen og forutsette at det beløpet er korrekt beregnet ut fra lønnede timer og ikke inkluderer refundert sykelønn. Timer og sykelønn er splittet på lønnsart. FP utgjør kr. 25 530 og sykepenger refundert av NAV utgjør kr. 8 102. Tusen takk. Ingun

0 SVAR 0
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"