Mine områder
Hjelp

Brukertips i Håndbøker

Sorter etter:
Vi har oppdatert det generelle innholdet i Visma sine håndbøker etter at reglene om varsling av kritikkverdige forhold i arbeidsmiljøloven kapittel 2A er endret fra 01.01.2020.    De nye reglene har til formål å styrke vernet av arbeidstakere som varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Endringene innebærer i hovedsak en lovfesting, klargjøring og presisering av gjeldende regler, men det er også noen materielle endringer.  Oppsummert består endringene i: et nytt formål i arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse at persongruppen som er omfattet av varslingsreglene utvides at innholdet i begrepene "kritikkverdige forhold", og "gjengjeldelse" blir lovfestet at arbeidsgivers aktivitets- og omsorgsplikt overfor varsleren blir lovfestet ny bestemmelse om fremgangsmåten ved varsling krav om at varslingsrutinene skal beskrive arbeidsgivers saksbehandling av et varsel lovfesting av objektivt erstatningsansvar for økonomisk tap etter gjengjeldelse   Du kan lese mer om tema her.
Vis hele artikkelen
28-01-2020 13:32
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 2253 Visninger
Personvern er viktig for oss alle i disse "digitale" tider. Vi har derfor lagt til et kapittel om "personvern" i Visma sin personalhåndbok. Her kan du som arbeidsgiver "løfte opp" og informere de ansatte om deres rettigheter og virksomhetens rutiner og ordninger for behandling av personopplysninger. Hovedfokus i personalhåndboken ligger på mulighet til å informere om ansattes rettigheter, som retten til innsyn, korrigering, å få slettet personopplysninger, dataportabilitet mm. 
Vis hele artikkelen
28-01-2020 13:11
 • 0 Svar
 • 3 liker
 • 1548 Visninger
Ikke alle kapitler i håndboken har lovregulert innhold. Under enkelte kapitler har vi lagt inn et forslag til innhold, som kan være til god hjelp når du skal igang med å sette opp håndboken. 
Vis hele artikkelen
09-04-2018 10:20 (Sist oppdatert 25-07-2019)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1177 Visninger
Du kan velge å legge inn bedriftens eget innhold i alle kapitlene i håndboken. Les mer om dette her.
Vis hele artikkelen
09-04-2018 10:19 (Sist oppdatert 25-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1135 Visninger
Lørdag 7. juli gjennomfører vi en teknisk oppdatering på våre servere.
Vis hele artikkelen
28-06-2018 10:57 (Sist oppdatert 25-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1502 Visninger
Noen ganger kan det være ønskelig å få skrevet ut fra håndboken. Les mer om det her.
Vis hele artikkelen
09-04-2018 10:20 (Sist oppdatert 23-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1349 Visninger
I denne videoen får du en rask introduksjon til hvordan du kommer igang med å redigere å tilpasse Visma håndbøker.
Vis hele artikkelen
09-04-2018 10:21 (Sist oppdatert 22-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1799 Visninger
Under Bedriftens nettsted kan du laste opp filer og dokumenter som du skal benytte i håndboken. 
Vis hele artikkelen
09-04-2018 10:20 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1265 Visninger
Du kan sette inn bilder, dokumenter og lenker i artikler. Les mer om dette her.
Vis hele artikkelen
09-04-2018 10:20 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1899 Visninger
Visma håndbøker leveres med et standard innhold. Siden alle informasjon kanskje ikke er relevant for din bedrift, kan du selv skjule innhold i håndboken
Vis hele artikkelen
09-04-2018 10:19 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1149 Visninger
Som administrator for Visma håndbøker, kan du legge til og slette brukere i håndboken via Customer Management.
Vis hele artikkelen
09-04-2018 10:21 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1918 Visninger
Du kan velge å fremheve/løfte et kapittel i håndboken, slik at dette vises under Aktuelt på forsiden av håndboken. Dette kan være nyttig dersom håndboken har fått nytt innhold i et kapittel, eller du ønsker å sette fokus på et spesielt tema.
Vis hele artikkelen
09-04-2018 10:20 (Sist oppdatert 19-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1100 Visninger
Kategorier
Fagkonferansen