Mine områder
Hjelp
Kjersti_L
CONTRIBUTOR *

Møtedeltagelse under sykemelding?

av Kjersti_L

Hvordan er egentlig reglen for å kunne delta på møter som blir holdt av bedriften med både interne og eksterne deltakere når man er sykemeldt? Er det noen lov som sier at det har man ikke lov til, eller kan også den ansatte nekte å bli med om han blir kalt inn? 

2 SVAR 2
Byggogventilasjon
CONTRIBUTOR *

av Byggogventilasjon
  • 2-3. Arbeidstakers medvirkningsplikt

 

(2) Arbeidstaker skal:

 

  1. f) medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner ved helt eller delvis fravær fra arbeidet på grunn av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende,

 

  1. g) delta i dialogmøte etter innkalling fra arbeidsgiver, jf. § 4-6 fjerde ledd.

 

  • 4-6.Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne

 

(4) Arbeidsgiver skal innkalle arbeidstaker til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen senest innen sju uker etter at arbeidstaker har vært helt borte fra arbeidet som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart unødvendig. For arbeidstaker som av samme årsaker er delvis borte fra arbeidet, skal et slikt møte holdes når arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder anser det hensiktsmessig. Dersom både arbeidsgiver og arbeidstaker, eller arbeidstakeren alene, ønsker det, skal sykmelder innkalles til dialogmøtet. Dersom det foreligger ekstraordinære forhold knyttet til sykmelders arbeidssituasjon, kan sykmelder fritas fra plikten til å delta i dialogmøtet. Arbeids- og velferdsetaten, bedriftshelsetjenesten og andre relevante aktører kan innkalles dersom arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det. Det samme gjelder andre relevante aktører, likevel slik at helsepersonell som behandler eller har behandlet arbeidstaker ikke kan kalles inn dersom arbeidstaker motsetter seg det.

Kjersti_L
CONTRIBUTOR *

av Kjersti_L

Jeg mente et møte som ikke har noe med den sykemeldtes oppfølging i sykemeldingsperioden å gjøre. Denne personen er tillitsvalgt og vi vil gjerne ha han med i et møte, men kan vi pålegge ham det? Og kan han nekte? Vedkommende er 100% sykemeldt, men har selv valgt å være med på andre møter tidligere, men da har det bare vært interne ansatte med , denne gangen skal også eksterne være med. 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"