avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Lina Oma
CONTRIBUTOR *

RF-1321 Betaling til sjølvstendig næringsdrivande

av Lina Oma

Sidan 1.1.2016 skal dette ikkje lenger rapporterast gjennom lønssystemet. Eg har dei siste dagane brukt mykje tid for å lage ein oversikt over utbetalingar vi har hatt i 2016 til tenesteytande næringsdrivande "utan fast forretningsstad".

Nokon som har ein god ide til korleis ein kan føre dette fortløpande på ein slik måte at ein enkelt kan få ut ein rapport med orgnummer og total omsetning ex. mva når året er slutt?

Er det ein ide å opprette lønnsart med negativ skyggekonto? Ulempa her er då at ein får frykteleg mange personar/organisasjonar oppretta i H&L. Veit ikkje heller om det er mogeleg å registrere org.nummer som identifikator i H&L?

3 SVAR 3
Lina Oma
CONTRIBUTOR *

av Lina Oma

Dessverre brukar vi ein versjon av Navision 😞

av Helen Bråstein1

Dersom du benytter Visma Global, har du muligheten til å få god oversikt her.

 

I Visma Global.

Gå til Rapportering, Selv.nær.dr - da kommer du til rapporteringsvinduet

Trykk F1 for å frem hjelpefilen om emnet.

Her vil du finne en god forklaring på hvordan du kommer igang med denne funksjonen - fra 2017

Når året er omme og du skal rapportere, overføres rapporten til Autoreport for innsending.

 

mvh

Helen Bråstein

Nils Fossum
GURU *

av Nils Fossum

Jeg tenker at man kan ha et excelark der man løpende fører inn fakturaer fra slike leverandører så jobben blir litt enklere ved årets slutt. Pr. i dag gjør ikke vi det og blar gjennom kontoutdrag leverandører for hele året for først å identifisere leverandører som er enkeltpersonforetak. Så undersøker vi om det er hjemmekontoradresse de opererer fra. Er det det summerer vi fakturaer eks. mva og innberetter det beløpet. Man plikter også å sende ut gjenpart til den man innrapporterer på men må innrømme at det gjør vi ikke nå etter at den nye rapporteringsordningen ble innført. Det følger av skatteforvaltningsloven §7-12 tredje ledd at den skattepliktige skal ha kopi av opplysningene og at man skriver at de også er sendt til skattemyndighetene. Jeg ønsker at skatteetaten selv tar seg av den jobben. De kan sende elektronisk post til skatteyter med de tredjepartsopplysninger som blir innrapportert på dem. Tenker det samme bør gjelde for innrapportert beløp for pass og stell av barn.