Mine områder
Hjelp
Charlott2
CONTRIBUTOR **

Sykemeldt og feriepenger

av Charlott2

Hei.

 

Har en ansatt som har vært sykemeldt siden høsten 2021 med sykepenger direkte fra NAV. Vedkommende er sykemeldt t.o.m 06.07.22 og stor sannsynlighet fremover. Lurer på hva jeg skal gjøre med feriepengene hans. Skal jeg utbetale hele "potten" eller trekke for antall feriedager dette dekker?

2 SVAR 2
Nermana Kurtovic
CHAMPION ***

av Nermana Kurtovic

Automatisk overføring - sykdom og foreldrepermisjon

I noen situasjoner kan arbeidstaker nekte å avvikle ferie. Dette gjelder for eksempel dersom arbeidstaker er helt arbeidsufør, har foreldrepermisjon og mottar foreldrepenger etter folketrygdloven §§ 14-1 til 14-15, eller dersom arbeidstaker har omsorgspermisjon i tilknytning til fødsel i medhold av arbeidsmiljøloven § 12-3 første ledd. 

Hvis arbeidstaker har ferie tilgode ved årets slutt som ikke er avviklet på grunn av en av årsakene som er nevnt over, skal de ikke avviklede feriedager overføres til påfølgende ferieår. Dette er ikke en valgmulighet arbeidstaker, eller arbeidsgiver har, men en overføring som skal gjøres uansett hva partene ønsker.

 

Eksempel: Kari blir syk i juli. Hun ble 100 % sykmeldt resten av året. På grunn av dette avvikler hun ikke ferie dette året, og 31.12 har hun igjen 25 virkedager ferie (4 uker og 1 dag). Alle feriedagene, samt feriepengene tilhørende disse dagene, skal overføres til det påfølgende ferieåret.  

Heidi Eriksen3
CHAMPION ***

av Heidi Eriksen3

Her hadde jeg utbetalt alt og heller trukket når den ansatte avvikler ferie. Om vedkommende skulle komme tilbake 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"