Mine områder
Hjelp
Anette Skog Lillevik
CONTRIBUTOR **

Feilmelding 114: Arbeidsforhold må angis

av Anette Skog Lillevik

Jeg skulle betale ut ferielønn til en person som ikke fikk sluttoppgjør i fjor høst. Personen lå med arbeidsforhold på org.nr, og jeg fikk dermed feil på a-meldingen. Men nå som jeg prøver å endre på arbeidsforholdet så vil ikke Huldt&Lillevik akseptere det. Jeg har lagt inn "nytt" arbeidsforhold på virksomhetsnr, men når jeg skal generere a-melding sier H&L feilkode 114: Arbeidsforhold må angis. Jeg har forsøkt alt jeg vet, men jeg får ikke bort feilmelding og får dermed ikke leveret inn a-melding.

Hvordan løser jeg dette?

8 SVAR 8
Marianne Nilsen2
CHAMPION ***

av Marianne Nilsen2

F114 / MAGNET_EDAG-114
Hvorfor denne feilmeldingen
Må du rette
Slik retter du
Hvorfor denne feilmeldingen
Du har oppgitt en kode/verdi som er ugyldig.

Feilmeldingen kan skyldes at du har:
oppgitt en lønnsbeskrivelse som ikke er gyldig i a-meldingen, for eksempel "julebonus"
oppgitt en arbeidstidsordning som ikke er gyldig i a-meldingen, for eksempel "nattskift"

Må du rette
Ja, a-meldingen inneholder alvorlige feil eller mangler du må rette opp. A-meldingen har blitt avvist.
Du må rette feilen innen fristen for levering av a-melding for kalendermåneden du har fått feilmeldingen.
Alvorlighetsgrad: Avvisning
Se oversikt over ulike alvorlighetsgrader på feil

Slik retter du
Finn koden/verdien du har brukt som er feil.

Sjekk hvilke koder/verdier som er gyldige. Du finner gyldige koder/verdier i tilbakemeldingen du har mottatt. Du kan også søke i veiledningen til a-meldingen for å finne gyldige koder/verdier.

Oppgi riktig kode/verdi.

Når du har rettet feilen, send inn a-meldingen. Bruker du et lønnssystem, sjekk med systemleverandøren hvis du er usikker på hvordan du retter i ditt system.

Eksempel
Et sykehus sender a-melding for mai og oppgir at Fatima har arbeidstidsordning "nattskift".
De får feilmelding MAGNET_EDAG-114 fordi "nattskift" ikke er en gyldig arbeidstidsordning i a-meldingen. Ikke alle typer skiftordning har egen kode i a-meldingen.
Tilbakemeldingen som inneholder opplysning om denne feilen, lister opp hvilke arbeidstidsordninger som er gyldige.
Slik retter de feilen
Sykehuset endrer arbeidstidsordning for Fatima til:
Arbeidstidsordning
ikkeSkift
I tillegg oppgir de andre obligatoriske opplysninger.

Marianne Nilsen2
CHAMPION ***

av Marianne Nilsen2

Hei, har du prøvd å sette hake på det gamle arbeidsforholdet? i historikken nederst

Anette Skog Lillevik
CONTRIBUTOR **

av Anette Skog Lillevik (Oppdatert ‎26-06-2020 12:38 av Anette Skog Lillevik )

Takk for tips. Jeg har prøvd, men det kommer bare feilmelding om at "arbeidsforhold må angis". Det også om jeg legger inn nytt arbeidsforhold.

Godkjent løsning
Marianne Nilsen2
CHAMPION ***

Hmm, har du prøvd å åpne det gamle forholdet ved å høyre klikke på linjen og så legge inn ikke skift i arbeidstidsordning for så å lukke den igjen? du skal ikke behøve å lage nytt forhold.

Jeanette Røsbek
CONTRIBUTOR **

av Jeanette Røsbek

Hei, hvordan får man åpnet gammelt arbeidsforhold? Når jeg høyreklikker på linjen så får jeg ikke opp noe valg om å endre. 

Anette Skog Lillevik
CONTRIBUTOR **

Det ligger inne "ikke skift". Jeg forstår ikke feilmeldingen siden det er angitt arbeidsforhold. Akkurat likt andre ansatte. Men likevel får jeg ikke generert ny a-melding.

Anette Skog Lillevik
CONTRIBUTOR **

Jeg fant ut av det nå. Det lå inne et "ufullstendig" arbeidsforhold på den ansatte. Jeg trodde det ble erstattet av det nye. I alle fall, saken er løst nå.

Marianne Nilsen2
CHAMPION ***

Så bra 🙂

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"