Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Hente inn backup fra SQL databasefiler

av Anonymous

Hente inn backup fra SQL databasefiler

 

Har fått flere HL SQL databaser i form av filer som HLonn0070.mdf og HLonn0070_log.ldf. 

Det er mulig å legge til databasene med attach i SQL, men hvordan få disse synlig i HL?

Testet å ta en SQL backup, opprette en klient, og lese inn backup via systemvedlikehold, men ingen data leses inn. 

 

Filene er fra en annen HL installasjon, dvs klient nummer må også byttes.

Hva er korrekt fremgangsmåte for å lese inn klientene?

1 SVAR 1
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Svarer meg selv.

Løst ved å utføre slik:

- opprette nytt klientnummer. 

- via sql manager: hente inn backup av database mot nytt klientnummer / database.

- etter backup er hentet inn, endre klientnummer i databasen firma til nytt klientnummer.

 

Når det gjøres slik da fungerer det - og databasen vises i listen ved innlogging.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"