avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Highlighted
Anonymous
Ikke relevant

Nullstille feriepenger til utbetaling 2,3%

Heisann

Har en ansatt over 60 som i flere år ikke har ønsket å ta ut 5 ferieuke. Hvordan får jeg beløpet på lønnslippen hans (feriepenger til utbetaling 2,3% ) til å bli 0, når det ikke utbetales? Noen som vet?

16 SVAR 16
Highlighted
CHAMPION ***

Re: Nullstille feriepenger til utbetaling 2,3%

Du sletter dette fra - Kartotek - Oppstartsverdier. Det vil fortsatt settes av 2,3% men tidligere ubetalt beløp får du da fjernet. Om han skal ha disse feriepengene utbetalt nå i 2017 må du la 2,3% av grunnlaget hans fra 2016 stå igjen som saldo.

Highlighted

Re: Nullstille feriepenger til utbetaling 2,3%

Feriepengene som er opptjent som ikke er utbetalt skal ikke slettes . Om en ikke tar ut ferien skal de utbetales. Tror du Nils skriver ut fra at de er utbetalt stemmer det?
Highlighted
CHAMPION ***

Re: Nullstille feriepenger til utbetaling 2,3%

Her har den ansatte valgt å jobbe den ekstra ferieuken og har fått lønn for det selvfølgelig. Mener da ferielovens § 11 nr. 2 første ledd setter en stopper for også å utbetale feriepengene knyttet til denne uken. Det er heller ikke avtalt overføring av ferieuken som jeg kan skjønne så da fjerner man feriepengene fra systemet på denne måten. Husk at man manulet må justere den regnskapsmessige avsetningen. Hadde man fått både lønn og feriepenger vil det være det samme som å selge ferien sin tilbake til arbeidsgiver, noe som nå bare kan skje for de 4 dagene som ikke er lovfestet (fra 21 til 25 dager).

Highlighted
CONTRIBUTOR **

Re: Nullstille feriepenger til utbetaling 2,3%

Takk Nils. 

 Vi avregner all ferie (5 eller 6 uker) mot lønn på en måned som mange bedrifter gjør.

I vårt tilfelle er da de feriepengene allerede utbetalt og lønn holdt tilbake. Dersom 60 års uka blir avtalt overført til neste år og ikke avvikles slettes dagene og vanlig lønn blir utbetalt. Den ekstra uken som tilfaller fra fylte 60 år er utenom det som er lovfestet så da er det mulig.

 

 

Highlighted
CHAMPION ***

Re: Nullstille feriepenger til utbetaling 2,3%

@ Anne Grete - Henger ikke med på de to siste setningene dine? Ekstra ferieuke for de eldste er da lovfestet. Klarer dere virkelig å holde styr på en blanding av feriedager overført som det er trukket i lønn for og dager det ikke er trukket i lønn for? For det må dere jo om dere reverserer lønnstrekket på overførte dager. For regner ikke med at det er vanlig praksis ellers for overførte dager?

Highlighted
CONTRIBUTOR **

Re: Nullstille feriepenger til utbetaling 2,3%

Nils - De var klønete skrevet av meg de setningene.  Vi holder tilbake mnd.lønn og trekker 4/26 og 10/26 del for all ferie i mnd. mend avregning som bedrifter flest.

De dagene som ikke er lovbestemt kan avtales utbetalt og feriedagene slettes.

Highlighted
CHAMPION ***

Re: Nullstille feriepenger til utbetaling 2,3%

Men er vi da enig om at ekstrauken for de 60+ er lovebestemt og dermed innunder reglene i ferieloven i forhold til nekting av "tilbakesalg" til arbeidsgiver? Nå fra 2017 må lønnstrekk for ferie rapporteres på en ny lønnsbeskrivelse. Vi har i mange år hatt hele dette trekket på egen lønnsart så for oss har det bare vært å legge inn denne beskrivelsen på denne lønnsarten. Men for flertallet av dere må dere nå legge om rutinen for hvordan trekket gjennomføres. Huldt & Lillevik jobber med en ny løsning for dette som de vil lansere i løpet av våren. Har man lønnstrekk for ferie før den løsningen er lansert må man altså være litt påpasselig med å få det korrekt rapportert i a-meldingen.

Highlighted

Re: Nullstille feriepenger til utbetaling 2,3%

Ja vi er enige i regelen om tilbakeslag. Jeg er ikke enig i at opparbeidet feriepenger kan slettes i AnneLise sitt tilfelle. Er det egne regler for ekstra uken jeg ikke har fått med meg? Om en slutter hos arbeidsgiver skal vel alle opparbeidede feriepenger utbetales uavhengig av feriedager dom ikke er avviklet. De kan vel ikke slettes?
Highlighted
CHAMPION ***

Re: Nullstille feriepenger til utbetaling 2,3%

Håper en rådgiver fra Infotjenester kan kommentere litt rundt det vi diskuterer nå. Men du har rett i at man får alle sine feriepenger (opptjent året før og inneværende år) når man avslutter et arbeidsforhold. Så ville aldri ha slettet noe fra opptjeningsåret før ferieåret er avsluttet i hvert fall. Får noen kan grunnen til å droppe å ta den ekstra ferieuken være at feriepengene på 2,3% ikke dekker lønnsbortfallet for denne uken. Men at man da skal få både lønn og 2,3% feriepenger vil jeg tro kan bli feil i forhold til ferielovens bestemmelser? Det påfører jo da også arbeidsgiver en ekstra kostnad.

Highlighted

Re: Nullstille feriepenger til utbetaling 2,3%

Ja nå skal jeg ikke kommentere i håp om at en fra Infotjenester kan si noe.
Highlighted
Anonymous
Ikke relevant

Re: Nullstille feriepenger til utbetaling 2,3%

Tusen takk for mye flott info her, men nå venter jeg også spent i håp om mer fra Infortjenester. 

Highlighted
CHAMPION ***

Re: Nullstille feriepenger til utbetaling 2,3%

Jeg hopper litt mellom ulike forum så tenkte feil nå. Nå er vi på besøk hos Visma sitt og tror ikke de vil gjøre det dessverre. Men det er sikkert noen andre her som kan feie all tvil til side rundt de som velger å ikke avvikle denne ekstra ferieuken?

Highlighted

Re: Nullstille feriepenger til utbetaling 2,3%

Hei

Lovfestet ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret overføres automatisk

I henhold til ferieloven § 7 nr 3 annet ledd skal all lovestet ferie som i strid med ferieloven ikke er avviklet, overføres til neste ferieår. Dvs at det ikke kan gis en økonomisk kompensasjon for ikke uttatt ferie.

Denne regelen gjelder også ekstra ferie for arbeidstakere som har fylt 60 år. Man skal overføre både feriedager til gode, og feriepenger tilhørende disse dagene dersom de ikke er avviklet i løpet av ferieåret.

 

Gjelder kun lovfestet ferie

Regelen om at ikke uttatte feriedager automatisk skal overføres til neste år gjelder kun den lovfestede ferien, herunder ekstraferie for arbeidstaker som har fylt 60 år.

Man kan ikke inngå avtale med arbeidstaker om å utbetale feriepenger til gode og stryke ikke avviklet ferie (dette gjelder da kun den lovfestede ferie). En slik avtale vil være i strid med ferielovens regler.

For de som har avtalefestet ferie er det fortsatt anledning til å avtale hvordan den avtalefestede ferien skal behandles. Ekstra ferie etter avtale er normalt 5 virkedager ved 6 dagers uke og 4 dager ved 5 dagers uke.

 

Opptjente feriepenger

Når det gjelder de ekstra feriepengene arbeidstaker opptjener pga alder (2,3 %), så kan ikke arbeidsgiver slette disse feriepengene selv om ferie ikke blir avviklet. Det vil si at dersom arbeidstaker ikke avvikler ferien i løpet av ferieåret, så skal de lovfestede feriedagene som ikke er avviklet samt feriepengene tilhørende disse dagene, overføres til påfølgende ferieår. Men dersom arbeidstaker slutter, og ikke har avviklet denne ferien før sluttdato, så skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden. Dette gjelder også den ekstra 2,3 %. Man mister altså ikke opptjente feriepenger. Den del av feriepengene som ikke lar seg beregne innen dette tidspunkt, kan utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjør. 


Med vennlig hilsen,
Monica/fagansvarligHR
Gi gjerne en "like" om du synes svaret var nyttig og Godta som løsning hvis jeg besvarte spørsmålet ditt. Dette hjelper andre i Community
Highlighted
CHAMPION ***

Re: Nullstille feriepenger til utbetaling 2,3%

Takk for oppklaringen! Og man kan ikke motsette seg å ta ekstrauken pga. alder av prinsipp eller fordi lønnsbortfallet ikke finansieres av feriepengene man får for denne uken (pga. taket på 6G i grunnlaget)? Skjønner jo at at man står fritt i forhold til 4 dager (5-dagers uke) slik at de som ikke liker å ha så mye ferie kan nøye seg med 26 dager (5-dagers uke).

Highlighted
CONTRIBUTOR **

Re: Nullstille feriepenger til utbetaling 2,3%

Takk for avklaring Monica dette var viktig i dette tema at opptjente feriepenger aldri kan slettes. Da har du fått et riktig svar på ditt spørsmål Annelise. Det kan noen ganger vær litt skummelt på Visma sitt forum at det ikke er noen fagpersoner som følger med, men det ser ut som det har blitt gjort her.

Highlighted

Re: Nullstille feriepenger til utbetaling 2,3%

Nils; Det stemmer at man har anledning til å motsette seg å avvikle denne ekstra ferien dersom feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet for alle feriedagene. Man kan da kun motsette seg å avvikle de feriedagene som feriepengene ikke dekker lønnsbortfall for.


Med vennlig hilsen,
Monica/fagansvarligHR
Gi gjerne en "like" om du synes svaret var nyttig og Godta som løsning hvis jeg besvarte spørsmålet ditt. Dette hjelper andre i Community