Mine områder
Hjelp
Skule Muriaas-Iversen
CONTRIBUTOR ***

Oppdatert! Innsending av Digital inntekstmelding vedrørende sykepenger

av Skule Muriaas-Iversen

Vi forskutterer sykepenger i 3 mnd. Hvordan skal feltet opphørsdato forstås? Er det til og med dato i feltet eller er det å forstå som første dato hvor vi ikke utbetaler?

4 SVAR 4
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Jeg pleier å la denne stå tom siden vi forskutterer helt til maksdato.

Dersom den ansatte skal slutte legger jeg inn dato der.

Skule Muriaas-Iversen
CONTRIBUTOR ***

av Skule Muriaas-Iversen

Men må man ikke legge inn i feltet opphørsdato dersom man bare betaler det som er lovpålagt, altså arbeidsgiverperioden? Jeg forstår feltet slik at det sier noe om hvor lenge vi forskutterer sykepenger og da må jeg i vårt tilfelle legge inn siste dag vi refunderer i 3-månedersperioden. 

TorunnS
CHAMPION ***

av TorunnS

Det må jo være den dato du slutter å refundere.

 

Skule Muriaas-Iversen
CONTRIBUTOR ***

av Skule Muriaas-Iversen

Ok, så dersom du forskutterer hele perioden som vedkommende er sykemeldt så lar du stå åpent. Er vel 1 år det...

Men når ansatte slutter, hvilken dato oppgir du da? Er det siste arbeidsdag eller er det første dag vedkommende ikke er der? Blir i prinsippet det samme jeg spør om. Jeg antar det er siste dag man skal ha refusjon for.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"