Mine områder
Hjelp
Roger Eklund
CONTRIBUTOR **

Felter i Visma Business mot XML-fil for EHF

av Roger Eklund

Finnes det en oversikt over hvilke felter i ordreregistreringsbildet i Visma Business som er koblet mot hvilke felter i XML-fila ved EHF-fakturering?

Hadde jo vært veldig kjekt å ha en oversikt over dette når man lager ordre.

Roger

18 SVAR 18
andreas skjelde
CONTRIBUTOR **

av andreas skjelde

hei!

jeg finner ikke ut hvilket felt i visma business som er "OrderReference" ?

noe som kan hjelpe??

 

dangra
PARTNER

av dangra

Ifølge dokumentet så skal det være feltet som er markert grått, "Ordrenr hos k/l" som er "OrderReference".

av Svein Holanger

Hei

Visma Business har ikke et slikt felt.

Det er planlagt støttet for dette i versjon 12 av Business.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei.

BKK AS har noen krav i fht fakturainnhold. Til info benytter vi versjon 12.10 av Business.

 

Kontrakts-/rammeavtalenr skal inn i EHF-referanse "ContractDokumentReference/ID". Hvilket felt i ordrevinduet tilsvarer det?

 

I tillegg skal de ha påført UNSPSC-koder på alle varelinjer og skal ligge her:

<cac:InvoiceLine>
 <cac:Item>
  <cac:CommodityClassification>
    <cbc:ItemClassificationCode listID= "UNSPSC">12344321</cbc:ItemClassificationCode>
  </cac:CommodityClassification>

Hvor finner jeg det feltet i Business? Antar vi her snakker om produktregisteret?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei,

 

SVV krever at vi bruker et felt som heter: ContractDocumentReference/ID i EHF.

 

Hvilket felt er dette i Visma Business?

 

Se forøvrig krav om EHF fra SVV: http://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/kontakt+oss/for-leverandorer/faktura-til-statens-vegvesen

av Svein Holanger

🙂 Det var et tappert forsøk, men forstår at jeg ikke lykkes helt.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Kan ikke si at jeg finner dette skjema selvforklarende...

av Svein Holanger

Som vi prøver å vise i skjemaet over så er det: Order / Ordrenr hos k/l

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

hei

Er det noen som vet hvilket felt i Visma Business som skal hentes frem for at en skal få en verdi i EHF faktura under "OrderReference" ?

av Svein Holanger

Hei

Dette skal ligge på feltene Opplysning 1-5 i hodet på ordren.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

I XML delen av en ordren dukker det opp et felt som har teksten

Tilleggsinformasjon  

Hvor kommer innholdet i dette feltet fra? Innholdet "Avtale om kopivederlag av , undertegnet av" finne jeg ikke hvor står i Visma. Jeg har sett på alle felter på ordren, kunden, produktet og kundetransaksjonen uten å finne hvilket felt denne verdien står nevnt. Kan noen hjelpe meg her?

 Skjermbilde.PNG 

av Svein Holanger

Det finnes det dessverre ikke. Mye av mappingen er ganske avansert og ikke lett å beskrive i et enkelt skjema. Min erfaring er dog at man kommer langt med de feltene som ligger i denne oversikten. 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Har du også et svar på hovedspørsmålet mitt? Hvor finner jeg en oppdatert liste over mappinger mellom Visma Business og EHF?

Godkjent løsning
Svein Holanger
VISMA

av Svein Holanger

Hei

"Bestillers navn" støttes ikke av Visma-systemene i dag. Men vi har registrert det som et ønske.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hvor kan jeg finne en oppdatert og komplett liste over mappingen mellom databasefelt i Visma Business og EHF XML? Jeg har nylig fått en forespørsel fra en kunde som ønsker både bestillers ressursnummer (<cac:AccountingCustomerParty><cac:Party><cac:Contact> <cbc:ID>Bestillers ID</cbc:ID>) og navn (<cac:AccountingCustomerParty><cac:Party><cac:Contact> <cbc:Name>Bestillers Navn</cbc:Name>). ID er jo dokumentert i svaret over, men hvor hentes bestillers navn fra?

Godkjent løsning
Svein Holanger
VISMA

av Svein Holanger

Her er en overikt over noen felter. En komplett liste er faktisk svært vanskelig å lage.

Visma Business

Eksempel-

verdi

Visma XML

EHF

Bedriftsopplysinger/

Org.nr.

987654321

<inv:Supplier>

    <inv:Name>Firmanavn AS</inv:Name>

    <inv:CompanyNo>987654321</inv:CompanyNo>

    <inv:VATRegNo>987654321MVA</inv:VATRegNo>

   <inv:LegalEntity>

      <inv:RegistrationName>Visma Software AS

       </inv:RegistrationName>

       <inv:RegistrationAgency>Foretaksregisteret

       </inv:RegistrationAgency>

       <inv:CompanyNo>987654321</inv:CompanyNo>

   </inv:LegalEntity>

</inv:Supplier>

<inv:OrderInfo>

   <inv:SuppliersReference>Utsteders navn

   </inv:SuppliersReference>

   <inv:BuyersOrderNo>AB1234</inv:BuyersOrderNo>

      <inv:BuyersReference> Mottakers navn

   </inv:BuyersReference>

</inv:OrderInfo>

<Invoice>

<cac:OrderReference>

   <cbc:ID>AB1234</cbc:ID>

</cac:OrderReference>

<cac:AccountingSupplierParty>

<cac:Party>

  <cbc:EndpointID schemeID="NO:ORGNR">987654321</cbc:EndpointID>

  <cac:PartyName>

    <cbc:Name>Firmaet AS</cbc:Name>

  </cac:PartyName>

  <cac:PartyTaxScheme>

    <cbc:CompanyID schemeID="NO:VAT">987654321MVA</cbc:CompanyID>

  </cac:PartyTaxScheme>

  <cac:PartyLegalEntity>

    <cbc:RegistrationName>Firmaet AS</cbc:RegistrationName>

    <cbc:CompanyID schemeID="NO:ORGNR" schemeName= "Foretaksregisteret">987654321</cbc:CompanyID>

  </cac:PartyLegalEntity>

     <cac:Contact>

       <cbc:ID>Usteders navn</cbc:ID>

  </cac:Contact>

</cac:Party>

</cac:AccountingSupplierParty>

<cac:AccountingCustomerParty>

<cac:Party>

     <cac:Contact>

       <cbc:ID>Mottakers navn</cbc:ID>

     </cac:Contact>

</cac:Party>

</cac:AccountingCustomerParty>

</Invoice>

Bedriftsopplysinger/

EU MVA Reg.nr

987654321MVA

Bedriftsopplysinger/

Organisasjonstype

Foretaks-

registeret

Ordre/

Deres ref

F.eks: Navn på mottaker eller avdelings-kode oppgitt av mottaker

Ordre/

Vår ref

Referanse for utsteder av fakturaen

Order/

Ordrenr hos k/l


Verdi oppgitt av mottaker, f.eks AB1234

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei

Hvilken kolonne /felt skal jeg ta frem i Visma business fakturering, for at det skal komme på "Your order no:" i xlm format.

Her vil jeg gjerne at våre leverandører oppgir vårt prosjektnr. Men jeg må vite hva feltet heter i Visma business.

Takk

av Per Øyvind Trydal

Hei

Har du forsøkt med feltet "Ordrenr hos k/l" ? Brukes for å angi kundens ordre/best.nr

Gi gjerne en "like" om du synes svaret var nyttig og "Godta som løsning" hvis jeg besvarte spørsmålet ditt. Dette hjelper andre i Community
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"