avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Highlighted
CONTRIBUTOR **

Felter i Visma Business mot XML-fil for EHF

Finnes det en oversikt over hvilke felter i ordreregistreringsbildet i Visma Business som er koblet mot hvilke felter i XML-fila ved EHF-fakturering?

Hadde jo vært veldig kjekt å ha en oversikt over dette når man lager ordre.

Roger

16 SVAR 16
Highlighted

Re: Felter i Visma Business mot XML-fil for EHF

Her er en overikt over noen felter. En komplett liste er faktisk svært vanskelig å lage.

Visma Business

Eksempel-

verdi

Visma XML

EHF

Bedriftsopplysinger/

Org.nr.

987654321

<inv:Supplier>

    <inv:Name>Firmanavn AS</inv:Name>

    <inv:CompanyNo>987654321</inv:CompanyNo>

    <inv:VATRegNo>987654321MVA</inv:VATRegNo>

   <inv:LegalEntity>

      <inv:RegistrationName>Visma Software AS

       </inv:RegistrationName>

       <inv:RegistrationAgency>Foretaksregisteret

       </inv:RegistrationAgency>

       <inv:CompanyNo>987654321</inv:CompanyNo>

   </inv:LegalEntity>

</inv:Supplier>

<inv:OrderInfo>

   <inv:SuppliersReference>Utsteders navn

   </inv:SuppliersReference>

   <inv:BuyersOrderNo>AB1234</inv:BuyersOrderNo>

      <inv:BuyersReference> Mottakers navn

   </inv:BuyersReference>

</inv:OrderInfo>

<Invoice>

<cac:OrderReference>

   <cbc:ID>AB1234</cbc:ID>

</cac:OrderReference>

<cac:AccountingSupplierParty>

<cac:Party>

  <cbc:EndpointID schemeID="NO:ORGNR">987654321</cbc:EndpointID>

  <cac:PartyName>

    <cbc:Name>Firmaet AS</cbc:Name>

  </cac:PartyName>

  <cac:PartyTaxScheme>

    <cbc:CompanyID schemeID="NO:VAT">987654321MVA</cbc:CompanyID>

  </cac:PartyTaxScheme>

  <cac:PartyLegalEntity>

    <cbc:RegistrationName>Firmaet AS</cbc:RegistrationName>

    <cbc:CompanyID schemeID="NO:ORGNR" schemeName= "Foretaksregisteret">987654321</cbc:CompanyID>

  </cac:PartyLegalEntity>

     <cac:Contact>

       <cbc:ID>Usteders navn</cbc:ID>

  </cac:Contact>

</cac:Party>

</cac:AccountingSupplierParty>

<cac:AccountingCustomerParty>

<cac:Party>

     <cac:Contact>

       <cbc:ID>Mottakers navn</cbc:ID>

     </cac:Contact>

</cac:Party>

</cac:AccountingCustomerParty>

</Invoice>

Bedriftsopplysinger/

EU MVA Reg.nr

987654321MVA

Bedriftsopplysinger/

Organisasjonstype

Foretaks-

registeret

Ordre/

Deres ref

F.eks: Navn på mottaker eller avdelings-kode oppgitt av mottaker

Ordre/

Vår ref

Referanse for utsteder av fakturaen

Order/

Ordrenr hos k/l


Verdi oppgitt av mottaker, f.eks AB1234

 

Highlighted
Anonymous
Ikke relevant

Re: Felter i Visma Business mot XML-fil for EHF

Hvor kan jeg finne en oppdatert og komplett liste over mappingen mellom databasefelt i Visma Business og EHF XML? Jeg har nylig fått en forespørsel fra en kunde som ønsker både bestillers ressursnummer (<cac:AccountingCustomerParty><cac:Party><cac:Contact> <cbc:ID>Bestillers ID</cbc:ID>) og navn (<cac:AccountingCustomerParty><cac:Party><cac:Contact> <cbc:Name>Bestillers Navn</cbc:Name>). ID er jo dokumentert i svaret over, men hvor hentes bestillers navn fra?

Highlighted

Re: Felter i Visma Business mot XML-fil for EHF

Hei

"Bestillers navn" støttes ikke av Visma-systemene i dag. Men vi har registrert det som et ønske.

Highlighted
Anonymous
Ikke relevant

Re: Felter i Visma Business mot XML-fil for EHF

Har du også et svar på hovedspørsmålet mitt? Hvor finner jeg en oppdatert liste over mappinger mellom Visma Business og EHF?

Highlighted

Re: Felter i Visma Business mot XML-fil for EHF

Det finnes det dessverre ikke. Mye av mappingen er ganske avansert og ikke lett å beskrive i et enkelt skjema. Min erfaring er dog at man kommer langt med de feltene som ligger i denne oversikten. 

Highlighted
CONTRIBUTOR *

Re: Felter i Visma Business mot XML-fil for EHF

I XML delen av en ordren dukker det opp et felt som har teksten

Tilleggsinformasjon  

Hvor kommer innholdet i dette feltet fra? Innholdet "Avtale om kopivederlag av , undertegnet av" finne jeg ikke hvor står i Visma. Jeg har sett på alle felter på ordren, kunden, produktet og kundetransaksjonen uten å finne hvilket felt denne verdien står nevnt. Kan noen hjelpe meg her?

 Skjermbilde.PNG 

Highlighted

Re: Felter i Visma Business mot XML-fil for EHF

Hei

Dette skal ligge på feltene Opplysning 1-5 i hodet på ordren.

Highlighted
Anonymous
Ikke relevant

Re: Felter i Visma Business mot XML-fil for EHF

hei

Er det noen som vet hvilket felt i Visma Business som skal hentes frem for at en skal få en verdi i EHF faktura under "OrderReference" ?

Highlighted

Re: Felter i Visma Business mot XML-fil for EHF

Som vi prøver å vise i skjemaet over så er det: Order / Ordrenr hos k/l

Highlighted
Anonymous
Ikke relevant

Re: Felter i Visma Business mot XML-fil for EHF

Kan ikke si at jeg finner dette skjema selvforklarende...

Highlighted

Re: Felter i Visma Business mot XML-fil for EHF

🙂 Det var et tappert forsøk, men forstår at jeg ikke lykkes helt.

Highlighted
CONTRIBUTOR *

Re: Felter i Visma Business mot XML-fil for EHF

Hei,

 

SVV krever at vi bruker et felt som heter: ContractDocumentReference/ID i EHF.

 

Hvilket felt er dette i Visma Business?

 

Se forøvrig krav om EHF fra SVV: http://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/kontakt+oss/for-leverandorer/faktura-til-statens-vegvesen

Highlighted

Re: Felter i Visma Business mot XML-fil for EHF

Hei

Visma Business har ikke et slikt felt.

Det er planlagt støttet for dette i versjon 12 av Business.

Highlighted
PARTNER

Re: Felter i Visma Business mot XML-fil for EHF

Hei.

BKK AS har noen krav i fht fakturainnhold. Til info benytter vi versjon 12.10 av Business.

 

Kontrakts-/rammeavtalenr skal inn i EHF-referanse "ContractDokumentReference/ID". Hvilket felt i ordrevinduet tilsvarer det?

 

I tillegg skal de ha påført UNSPSC-koder på alle varelinjer og skal ligge her:

<cac:InvoiceLine>
 <cac:Item>
  <cac:CommodityClassification>
    <cbc:ItemClassificationCode listID= "UNSPSC">12344321</cbc:ItemClassificationCode>
  </cac:CommodityClassification>

Hvor finner jeg det feltet i Business? Antar vi her snakker om produktregisteret?

Highlighted
CONTRIBUTOR *

Re: Felter i Visma Business mot XML-fil for EHF

Hei

Hvilken kolonne /felt skal jeg ta frem i Visma business fakturering, for at det skal komme på "Your order no:" i xlm format.

Her vil jeg gjerne at våre leverandører oppgir vårt prosjektnr. Men jeg må vite hva feltet heter i Visma business.

Takk

Highlighted

Re: Felter i Visma Business mot XML-fil for EHF

Hei

Har du forsøkt med feltet "Ordrenr hos k/l" ? Brukes for å angi kundens ordre/best.nr

Gi gjerne en "like" om du synes svaret var nyttig og "Godta som løsning" hvis jeg besvarte spørsmålet ditt. Dette hjelper andre i Community