Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Tilbakeføring av deler av driftsmiddel

av Anonymous

Når vi reinvesterer så skal den delen av driftsmiddelet som vi bytter ut også fjernes fra driftsmiddellkartoteket både med historisk kostpris og akkumulert avskrivning. Hvilke koder skal vi bruke for dette i Visma Business? Har prøvd med kode 6 og 8. Men historisk kostpris og historiske avskrivninger endres ikke. Dette gjelder både når driftsmiddelet er ferdig avskrevet og når det er restverdi igjen. 

 

2 SVAR 2
Kaj Arne Sortebech1
CHAMPION *

av Kaj Arne Sortebech1

Det virker som Visma ikke har gjort denne rutinen ferdig (som en del andre rutiner). Det burde være mulig å sette et driftsmiddel som kassert/solgt/tapt per en eller annen dato og ferdig med det, dvs at programmet tok seg av resten.

Eneste måte å få ut alle verdier er å motpostere alle delsaldoer for hver driftsmiddelkode. Dette bør gjøres året etter at driftsmidlet er avviklet ellers mister man utgående saldoer, f.eks opprinnelig anskaffelsesverdi og sum avskrivninger det året driftsmidlet er ferdig avskrevet. Hvis man "jukser" med å gå inn i SQL-serveren og sette samme driftsmiddelkode på alle driftsmiddeltransaksjonene, så blir det ikke mulig å kjøre rapporter fra VB i framtiden som viser fordelingen mellom anskaffelse, avskrivninger mm.

Randi Reistad
PARTNER

av Randi Reistad

Hvis anskaffelse og avskriving skal nullstilles, kan det være en ide og bruke de opprinnelige driftsmiddelbeh.kodene. F.eks: Kredit driftsmiddel med kode 1 (anskaffelse) og debet driftsmiddel kode 9 (Avskriving)

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"