Mine områder
Hjelp
kathrine reime
CONTRIBUTOR *

A-melding - stillingsprosent på tilkallingsvikarer

av kathrine reime

Jeg får tilbakemelding fra altinn om at to ordinære arbeidsforhold mangler opplysninger om stillingsprosent. Disse to arbeidsforholdene gjelder tilkallingsvikarer som ikke har avtale om noen fast antall timer/prosent. Ut ifra det jeg leser på Altinn ang- a-ordningen, skal det gå an å rapprtere disse med stillingsprosent = 0. Det gikk an i januar, men det blir ikke godkjent i februar. Hvordan/hva skal jeg fylle ut for at dette skal bli riktig?

1 SVAR 1
Godkjent løsning
Anne Haagensen
VISMA

av Anne Haagensen

Det er korrekt at det står i veiledningen til A-ordningen at man kan rapportere 0%.

Vi godkjenner 0%, men hvis meldingen ikke blir godkjent i Altinn må du kontakte Altinn og høre med dem.
(Har sett hos andre også at hvis vi legger inn en stillingsprosent på lønnstakeren, danner nye tall og henter tilbakemelding går det bra).

Contracting bruker stillings% i sykefraværsstatistikken.
Dette står i veiledningen:
Stillingsprosenten har betydning for både SSB og Arbeids- og velferdsetaten. Arbeids- og velferdsetaten bruker opplysningene når de skal vurdere om en inntektsmottaker har rett på ytelser, og ved selve beregningen av ytelser.
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"