cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CHAMPION ***

Elementær varelager innføring?

by Lina Haugland

Har har ikke brukt varetelling aktivt tidligere. Har egentlig aldri hatt fokus på lageret siden det kun har vært beholdningen i bilen.

Men... vi har opprettet hver bil som et lager, slik at montørene kan ta varer inn og ut av bilene.

- Hvordan gjør man det når man skal ta varetelling?

- Hvis man tar varetelling et år, og legger varer inn på lageret/bilen og tar ut derfra, oppdaterer dette lageret slik at man ved neste varetelling kan ta ut en liste av hva man egentlig har der? Slik at det evt bare blir små korrigeringer?

 

Bruker handyman... Noe jeg må tenke på ifht dette?

4 REPLIES 4
CONTRIBUTOR ***

by Stig Gunnar Lyngmo

Svar til Trond-Morten:
For å finne faktura på en vare, så går man inn på Varelager-Vedlikehold-Varer, slå inn rett elnr på rett grossist.
Trykk deretter knappen "Spørr lager" nede til høyre.

Det dukker da opp siste kjøpsdato, og basert på denne går man til Regnskap-Leverandører-Posteringer og søker opp rett grossist og rett dato, da finner man fakturaen.

Accepted solution
VISMA

by Anne Haagensen

Hei Trond-Morten!

Det er vanskelig å svare deg på denne saken her så vi har opprettet en sak og tar kontakt med deg på telefon.

CONTRIBUTOR *

by Trond-Morten Røst

Hvordan tar man ut pakkseddler (finner fakturanr) på varer som ligger i varelagret. Vi har autofaktura.

Accepted solution
VISMA

by Anne Haagensen

Hei!

Her er beskrivelsen på varetelling fra brukertips her på Community

http://community.visma.com/no/software/produkter/Visma-Contracting/Brukertips/Varelager/Varetelling/