Mine områder
Hjelp

Fraværsregistrering inkl. avspassering

av Cathrine Sirevåg Andreassen

Jeg er ny bruker av Visma Contracting og holder på å bli kjent med hvordan bedriften bruker systemet og hvilke muligheter som ligger. I den forbindelse lurer jeg på om og hvordan en best kan styre fraværet i Contracting? Jeg tenker da på at det skal inkludere oversikten over opparbeidet og tatt avspassering. Bedriften bruker ikke fraværsregistrering i dag, men denne tar ikke hensyn til avspassering slik jeg ser det. Bare ferie og annet fravær. Montørene registrerer jo alt dette på sine håndholdte. Hvordan har dere løst dette med oversikt over ferie og avspassering?

3 SVAR 3
Godkjent løsning
Anne Haagensen
VISMA

av Anne Haagensen

Hei igjen!

Hvis dere har kjørt lønn i Visma Contacting i 2013 skal dere gå inn på Lønn - Periodiske lister - feriepengeliste.  Kjør den pr. 31.12.13 med avhuking for "oppdatering".  Da legges "Feriepenger tilgode" seg inn på  Vedlikehold - lønnstaker - feriepenger.  Riktig som du sier, da kan feriepenger tilgode og feriedager vises på lønnsslipp og lønnes ut.  Ved registrering av ferie i fraværsregistreringen holder du styr på feriedager tilgode.

av Cathrine Sirevåg Andreassen

Hei Anne Skal få inn et bilde:o) Jeg har lest litt mer og kommet frem til at det er slik vi må gjøre det. Et spørsmål bare. IB ferie legges inn på den enkelte lønnstaker under knappen "Feriepenger". Dette har ingen andre konsekvenser i systemet en fraværsstatisikken og eventuelt at vi kan velge å vise dette på lønnslipene?

Godkjent løsning
Anne Haagensen
VISMA

av Anne Haagensen

Hei Chatrine!

Fraværsregistreringen kan benyttes til ferie og sykdom og annet fravær. 

Avspassering (Timebank som det også kalles) kan settes opp hos deg.  Kort forklart, her lages to lønnsarter, en for "timer inn" og en for "timer ut".  Det lages en akkumulator som holder styr på antallet og man kan legge dette inn på lønnsblanketten så antallet kan følges av den ansatte.  Når man kommer til nytt år overfører man resterende timer med en tredje lønnsart "Timer fra i fjor".  Ønsker du hjelp til dette kan en konsulent bestilles til jobben.

Fint hvis du legger inn et bilde så vi ser hvem vi snakker med 🙂

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"