Mine områder
Hjelp
Liv Randi Erdal
CONTRIBUTOR **

Lønnsarter ved uskrift av timeliste ordre

av Liv Randi Erdal

Ved utskrift av timeliste fra ordrebildet, kan man velge hvilke lønnsarter som skal fremkomme på liste? Ønsker en liste med bare registrerte timer, ikke kilometer og parkering, f.eks.

7 SVAR 7
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous
Noen har klussa til blankettoppsettet:
1)
Antall linjer som skal skrives ut på ei side (56 på din blankett) skal kun stå en gang og deretter skal det kun stå 1 i alle linjer som skal være med på linja.
Hvis dette tallet sammen med de andre linjene overstiger det det er plass til på ei side, vil utskriften skifte til ny side før resten skrives.
2)
Kolonne "Antall" angir hvor mange linjer som skal trekkes fram før det skrives videre.
Siden blanketten viser at tekst "Sum timer perioden" skal skrives fra posisjon 3,25 uten at det er angitt at blanketten skal trekkes fra, vil den muligens overskrive delr av ei annen linje.
 
Vedlegger standard timelister for lønnstakere.
Den lagres lokalt og importeres fra blankettdefinisjonen.
Liste 1 er Sum per dag og liste 2 er Sum per uke.
Irene Carlsen
CONTRIBUTOR *

av Irene Carlsen

Hei igjen Anne.  Det er ikke disse blankettene, men timeliste LØNN, som følger lønnslippen og som spesifiserer timer pr. uke.  Har du denne blanketten ???

Sum timer kommer på neste (egen side), i stedet for å komme inn rett etter siste linje....

Godkjent løsning
Anne Haagensen
VISMA

av Anne Haagensen

Hei!

 

Legger ved blanketter for timeliste Faktura og Timeliste Ordre.  Lagre og importer i Contracting på blankettdefinering.

http://community.visma.com/no/software/produkter/Visma-Contracting/Brukertips/Blankettdefinering/Imp...

Irene Carlsen
CONTRIBUTOR *

av Irene Carlsen

Hei. Jeg prøver å fikse TIMELISTE LØNN, SUM PR. UKE under blankettdefinisjon, men trenger hjelp, evnt. nedlastning av blankettene på nytt, siden jeg sikkert har klusset det til.  Det skrives ut ekstra sider, og i den ferdige blankettdefinisjonen står det ikke linjenummer, så jeg finner ikke ut hvor feilen ligger...

Har dere disse blankettene lett tilgjengelig for nedlastning ?

 

Godkjent løsning
Anne Haagensen
VISMA

av Anne Haagensen

Hei igjen!

Nei, dessverre, det finnes ikke.  Du må velge timeliste ordre eller timeliste faktura.

Liv Randi Erdal
CONTRIBUTOR **

av Liv Randi Erdal

Hei,

 

finnes det en timeliste som kan tas ut uten andre arter enn timer? Evt. valg av arter til utlisting?

Godkjent løsning
Anne Haagensen
VISMA

av Anne Haagensen

Hei!

På "Timeliste ordre" fremkommer alle arter som er registrert på ordre, men hvis du går på "Timeliste Faktura" får du kun artene/timene på fakuraen.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"