cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR *

Masseendring av varer - utsalgspris med mva

by Torgils Vestad

Når man går inn på "Prisbehandling - Varer" så er det mulig å legge inn "utsalgspris med mva".

Er det mulig å gjøre dette på alle varer med en handling?

 

Det blir noe uaktuelt å gjøre dette på hver enkelt vare 🙂

1 REPLY 1
Accepted solution
VISMA

by Anne Haagensen

Hei!

Det er mulig å slå av og på MVA på varene på "Prisbehandling-Vedlikehold-Masse-endring varer".

Men, det er kun prisformatet "Synergo" som benytter varer inkl. MVA.  MVA blir lagt på i utfaktureringen på alle varelinjene så dette bør ikke benyttes på alle varer.