cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR ***

Remitteringskoder

by Lise Borge

Har dere en oversikt over hva de forskjellige remitteringskodene står for? Når jeg står inne på fixlpos på leverandør og trykker F6 på remitteringskoder så kommer kalenderen opp.

3 REPLIES 3
Accepted solution
VISMA

by Anne Haagensen

Hei igjen!

Kode 4 og 8 er ikke i bruk lenger.

CONTRIBUTOR ***

by Lise Borge

Hei. Flott. Fikk blant annet opp kode 4 og 8. Vet du hva disse står for?

 

Accepted solution
VISMA

by Anne Haagensen

Hei!

Har meldt inn en sak til utviklingsavdelingen på at dato kommer opp når du trykker F6 i remitteringskoder.  Dette blir rettet.

Remitteringskoder:

0 – ikke remittert
1 – remitteringsforslag dannet, ikke sendt bank
2 – sendt bank
9 - avsluttet