cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR ***

Slette en varelinje som ligger på et varelager?

by Lise Borge

Hei

Har jeg mulighet for å slette en varelinje inne på et lager?

Dette er en vare som står inne på lageret men som ikke skal være der.

1 REPLY 1
Accepted solution
VISMA

by Anne Haagensen

Hei!

- Gå til Varelager-Vedlikehold-Merking lagervarer

- Trykk enter på ønsket lager (Kan ta litt tid - mange varer)

- Finn varen som skal slettes og trykk F3 - slett