cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Anonymous
Not applicable

Tellelister varelager til Excel.

by Anonymous

Hvordan får tatt ut tellelister til Excel i versjon 5.30?  Excel-knappen er inaktiv.  Dette fungerte i 5.21, men der var det en feil ved at varenummer ble avkortet og/eller ble strippet for bokstaver.  Dette skal nå være rettet i 5.30.

Vi ønsker listene til Excel for å kunne sortere på lokasjon slik at det blir mulig å bruke tellelistene på en praktisk måte.

3 REPLIES 3

by Vidar Johnsen1

Nei. det ligger i jobbkøen.

Anonymous
Not applicable

by Anonymous

Noen ide om når dette kan bli retta?

Accepted solution
VISMA

by Vidar Johnsen1

Ja, du har rett.
Jeg har registrert en sak for å få det retta.