cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR *

Telling pågår

by Trude Bratland Herø

Fins det noen mulighet for å fjerne "telling pågår" igjen på et varelager uten å måtte telle bilen?

1 REPLY 1
Accepted solution
VISMA

by Erik Hemmingby

Logget meg på hos kunden . Et bil lager var blitt satt i telling pågår . Det var ikke gjort noen registreringer her . Da kan man ta stikkprøve oppdatering og antall på varelager blir ikke endret