Mine områder
Hjelp

Tilskudd fra NAV - ikke sykepenger

av Cathrine Sirevåg Andreassen

Vi får tilskudd fra NAV i form av mentor tilskudd og forebyggings- og tilretteleggingstilskudd. Noen som har nor tips til hvordan dette bør føres i regnskapet? Vi har tidligere ført det mot 5000 siden det skal redusere lønnsutgiftene, men det lager litt utfordringer ved avstemming mot lønn. Har dere egen konto i regnskapet til dette? Hvordan er denne eventuelt satt opp?

1 SVAR 1

av Hilde Engelstad Haakonsen

Tilretteleggingstilskudd fra NAV

Etter forskrift 19. desember 2003 nr. 1671 om tilretteleggingstilskudd gitt med hjemmel i folketrygdloven § 8-6 og § 21-12, kan en arbeidsgiver få dekket kostnader fra NAV som kompensasjon for virksomhetens merutgifter eller merinnsats i forbindelse med et konkret tilretteleggingstiltak. Slikt tilskudd er skattepliktig inntekt for arbeidsgiver men utløser ikke skatteplikt for den ansatte. Utbetaler arbeidsgiver tilskuddet til arbeidstaker, vil dette i utgangspunktet være lønn.
 
I Standard kontoplan opprettes konto for tilskudd fra det offentlige på konto 57
57 Offentlig tilskudd vedrørende arbeidskraft
Forslag til konto kan være som følger:
570 Lærlingtilskudd
5701 Lærlingtilskudd
571 Arbeidsmarkedstiltak
5711 Arbeidsmarkedstiltak
572 Tilretteleggingstilskudd
5721 Tilretteleggingstilskudd
 
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"