cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Anonymous
Not applicable

Varelager - kjøpt og brukt i år

by Anonymous

Hei,

jeg har tatt ut liste under varelager - spørring - lager - list alle varer.

Jeg får da ut en liste med alle varer der kjøpt i år fremkommer med antall og dato for siste innskjøp og brukt i år med samme informasjon.

MEN det kommer ut datoer som ikke er fra 2016 på siste kjøp og brukt i år..

Vi har kjørt årsavslutningsrutinen for varelager tidlig i 2016.

Noen som kan hjelpe meg??

Vi får hver måned store avvik på lagerbeholdningen i VISMA og skjønner ikke hva dette kan skyldes..

1 REPLY 1
Accepted solution
VISMA

by Anne Haagensen

Hei!

Dette er en sak vi må snakke med deg om.  Saken er logget og Contracting Support tar kontakt med deg.