cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Anonymous
Not applicable

Varer ført inn på lager

by Anonymous

Vi har lagerstyring. I desember viser den teoretiske beholdningen en betydelig høyere verdi enn pr november og også vesentlig høyere enn opptelt, reel verdi. I den forbindelse ønsker jeg å ta ut en liste som viser hva som er ført på varelager i desember og hva som er ført. Hvordan kan jeg ta ut en slik rapport?

6 REPLIES 6
Accepted solution
VISMA

by Erik Hemmingby

Hei

Overfør kjøps-/salgstall varer     (Årsavslutning varelager)

Rutinen kjøres når man er ferdig med faktureringen på det gamle året.
Rutinen flytter årets tall for forbruk og innkjøp til fjorårstall og netter årets tall til null.
Kjøringen gjelder fro alle varer og alle grossister.
 
NB! Rutinen må kjøres kun en gang. Dersom rutinen kjøres to ganger, nullstilles alle salgstall.

Anonymous
Not applicable

by Anonymous

Hei.

Har et spørsmål til vedr dette...

Hva inngå i tallet - kjøpt i år og brukt i år?? Er dette kun de varer som har gått via lageret? Kan dette være tall fra mange år tilbake? Se vedlagte utskrifter - ser veldig rart ut... Stort sprik mellom kjøpt og brukt i år og ifølge Lageransvarlig er disse summene altfor høye til å kunne være riktige.. Ser også at det på listen er bevegelse på begge varene (1342074 og 1342076) men når vi trykker F7 for detaljer får vi kun at det har skjedd noe på den ene - den andre er det kun registrert telling på... Hva kan dette skyldes?

Veldig takknemlig for svar:-)

Anonymous
Not applicable

by Anonymous

Tusen takk - det gjorde det mye enklere:-)

(Jeg stod nok ikke uthevet på første varelinje når jeg trykket list varer så bildet med omløpshastighet komme ikke opp.)

Accepted solution
VISMA

by Anne Haagensen

Hei!

Legger ved bilder på beskrivelsen til Kjersti så du kan se hvordan det gjøres, lykke til:)

Anonymous
Not applicable

by Anonymous

Da har jeg prøvd det - får ikke opp noen plass jeg kan huke av for "vis alle varer". Listen viser også bare beholdning -må evt gå inn på hver enkelt vare og se hva som er kjøpt og brukt. Dette er veldig tungvint da vi har utrolig mange varer..... Hvor kan det være at jeg gjør feil??

 

Accepted solution
VISMA

by Kjersti Skramstad Lauritzsen

Den beste måten å se dette på er å gjøre følgende:

Gå på Varelager-Spørring-Lager. Her velger du det lageret du ønsker å spørre på og deretter trykker du Enter.

Så trykker du på knappen for list varer. Huk av for vis alle varer.

Da vil du få opp en liste med hva som har gått inn og ut p lageret. Dersom det er en vare du ønsker å se litt nærmere på kan du markere denne og trykke på F7 knappen. Da vil detaljer rundt transaksjoner på denne varen vises.