cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR ***

Varetelling kun verdi

by Tonje Ludvigsen

Hei,

Firmaet har benyttet et eksternt system til varetelling pr 31.12.2016, og ønsker bare å legge inn total vareverdi i Visma Contracting, ikke hele tellelister. Er dette mulig, og hvordan legges dette inn? 

1 REPLY 1
Accepted solution
VISMA

by Anne Haagensen

Hei Tonje!

Vi har dessverre ingen mulighet for å legge inn total vareverdi i Visma Contracting i dag. Da må dette evnt. registreres inn via varelager og inn på lager.

Ta evnt. kontakt med en konsulent for hjelp/råd her på mailadresse contractingkonsulent@visma.com

Ha en god dag:)