cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR *

feilmelding ved innlesing av nye rabattfiler

by Johnny Eriksen1

Hei når vi starter på Innlesing av rabattfiler får vi opp "P:\Contracting\Rabatter\ område for returfiler ikke tomt! kan filen slettes: stdrab.dat

kan jeg trykke ja for sletting?

1 REPLY 1
Accepted solution
VISMA

by Hege Johansen2

Hei

Denne filen kan slettes, eller leses inn ved å sette 'prikken' på status

'jeg har lagret rabattfil på angitt område.

 

Se evt brukertips på Community - 'Område for returfil ikke tomt'