Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

kobling av bil og ansatt + driftsmiddel

av Anonymous

I hvilken rekkefølge bør man legge inn biler, og hvor må alle koblinger gjøre for at det blir korrekt.

Jeg har tidligere lagt inn bilen om DM når den har blitt kjøpt.

Deretter lønn - vedlikehold - firmabiler

For så å gå på vedlikehold av ansatte og på arten for bil hentet opp riktig reg.nr.

Men ser nå at noen av de nyeste bilene har jeg glemt å koble på lønn - vedlikehold - firmabil/lønnstaker.

Er det da noe som ikke har blitt rapportert korrekt?

Lærte på kurset mandag at jeg bør gå på lønn - vedlikehold biler først, for da kan man hente bilen når man registrerer den som DM.

Men må man gå inn både på  vedlikehold lønnstager og firmabil/lønnstager, eller holder det å gjøre koblingen ett sted?

Forøvring kjempedeilig at dere har koblet lønnsart for sykefravær og ferie opp mot fraværsregistreringen!

17 SVAR 17
Godkjent løsning
Anne Haagensen
VISMA

av Anne Haagensen

Hei Britt!

Veldig bra og takk for tilbakemelding:)

Britt Karlsen1
CONTRIBUTOR **

av Britt Karlsen1

Hei Anne

 

Nå har jeg fått kjørt alle A-meldingene på nytt- testet årsoppgave LT og nå får jeg riktig bil på LT.

Alt ok med denne feilen:)

Godkjent løsning
Anne Haagensen
VISMA

av Anne Haagensen

Ja, prøv da og sende på nytt:)  Gi gjerne en tilbakemelding på hvordan det gikk...

Britt Karlsen1
CONTRIBUTOR **

av Britt Karlsen1

Hei

 

Da har jeg klart å logge på altinn- det var feil på en server...

skal jeg bare prøve på ny?

Godkjent løsning
Anne Haagensen
VISMA

av Anne Haagensen

Vi tar kontakt med deg...

Britt Karlsen1
CONTRIBUTOR **

av Britt Karlsen1

Ok,...når jeg skal sende januar på ny så får jeg initieringsfeil.? a-melding feilet.

skulle dette vært gjort i den nye rutinen a-meldingsoversikt?

Godkjent løsning
Anne Haagensen
VISMA

av Anne Haagensen

Hei!

Du må da danne ny A-Melding, sende og hente tilbakemelding på januar til desember på nytt så skal de riktige bilene komme med på årsoppgaven.

Dette er en rettelse i fix 2, beklager at dette ble litt mer jobb for dere.

Britt Karlsen1
CONTRIBUTOR **

av Britt Karlsen1

Hei igjen:)

 

Har oppgradert til siste fix 2.

Ingen endring i kobling bil/lt på årsoppgave.

Jeg har en passiv og en aktiv bil inne på lt. Den passive kommer med på årsoppgaven. mens beløp inberettet er riktig iflg ny bil listepris.

Du sier at det skal fremgå på A-melidingene hvilken bil som er med - det finner ikke jeg noe sted? Finner bare beløpet.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

I lønn - vedlikehold - firmabiler har jeg ganske mange biler liggende, mange av de er solgt.

Kan jeg slette solgte biler?

Hvis man ikke kan slette de, kan det lages et alternativ slik at man kan velge å kun se de som er aktive?

Det beste da er at når man bokfører en bil ut av systemet (man vil f.eks bokføre gevinst eller tap ved salg/vraking eller hva det måtte være) så får bilen automatisk et merke av no slag som sier at den ikke lenger er aktiv.

Godkjent løsning
Anne Haagensen
VISMA

av Anne Haagensen

Hei igjen!

Vil informere om at dette er meldt utviklingsavdelingen som jobber med problemstillingen.

Britt Karlsen1
CONTRIBUTOR **

av Britt Karlsen1

Hei

Jeg har lagt inn kobling firmabil/LT og satt gammel bil passiv og reg. sluttdato i 2013. Opprettet ny bil på firmabil/LT i 2013.

Inne på lønn/ LT -vedlikehold står den gamle passiv - den nye uten "hake". Skjønner ikke hvorfor dette skjer da?

 

Skal jeg slette linja på lønn/ LT.vedl. slik at bare aktiv bil står der?

Så danne nye A-meldinger for hele året, sende inn og hente tilb.mld.?

Vi har fått oppgr. til 5.41,01

Godkjent løsning
Anne Haagensen
VISMA

av Anne Haagensen

Hei!

Kan det være at det ikke er dannet kobling i Firmabil/Lønnstaker? Det skulle det vært, selv om vedkommende ikke lenger bruker bilen. Er det en linje på lønnstakeren med bilen, så skal det også være definert ett slikt forhold i Firmabil/Lønnstaker med en sluttdato. 

Det er nå gjort endring i program for å ta høyde for slike feil. 

For å korrigere dette må dere legge inn nye program, (fix 5.41.01) og/eller - enten fjerne linja på lønnstakeren for gammel bil ELLER registrere koblingen i Firmabil/Lønnstaker og da med en sluttdato. 

Så må man danne nye A-meldinger for månedene det gjelder, og sende inn disse på nytt. Husk å hente tilbakemelding. 

Da vil korrekt bil komme på årsoppgaven. 

Britt Karlsen1
CONTRIBUTOR **

av Britt Karlsen1

Hei

På årsoppgave LT får jeg opp feil firmabil under spesifikasjon "fri bil" - jeg får "ikke Aktiv" bil med, istedet for aktiv bil.

LT hadde denne aktive bilen på lt oppgaven i fjor.

Hva er feil da??

Britt Karlsen1
CONTRIBUTOR **

av Britt Karlsen1
 
Godkjent løsning
Anne Haagensen
VISMA

av Anne Haagensen

Hei igjen!

Rekkefølgen er likegyldig, men det er enklest å gå inn via lønnstaker vedlikehold og registrering av lønnsarten. Derfra kan man gå videre med F2 for oppretting av både forholdet firmabil/lønnstaker, og firmabilen i seg selv. Så lenge alt blir registrert korrekt, skal det også bli korrekt innrapportert.

Forøvrig:
At det er tungvindt kan vi være enig i...
Årsaken er at firmabil-lønnstaker lagres på fila der lønnstaker kobles til alle andre lønnsarter. 
Denne har ikke felter for de spesielle registreringer man trenger for forholder.
Firmabilfilen har ikke - kan ikke - ha felter som gjelder kun en lønnstaker, da en firmabil kan skifte eier innad i firmaet.
Ergo trengs ei fil imellom, som er lønnstaker-firmabil. Alle feltene som registreres der - spesielt datoer for når denne lønnstakeren benytter bilen - må ligge her. Disse er spesielt viktige for å få til korrekt skifte mellom biler.
Det er laget en sak til utviklingsavdelingen for en gjennomgang om å lage en mulig forenkling av rutinen.
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Vi har bare en bil med "fri bil", de andre er "servicebil hjem/arbeid"

Jeg har ikke fått noen feilmeldinger på a-meldingen rundt dette.

Det virker litt tungvint at man må koble bil og lønnstager to steder. Først på lønn - vedlikehold -  firmabil/lønnstager, deretter inne under "detaljert art" på lønnstageren.

Så lenge man har lønnsarten liggende på lønnstager burde det være mulig at arten henter infoen man allerede har lagt inn på firmabil/lønnstager.

Godkjent løsning
Anne Haagensen
VISMA

av Anne Haagensen

Hei!

1. Opprett bilen på Lønn - Vedlikehold - Firmabil

2. Gå til Lønn - Vedlikehold - Firmabil lønnstaker og knytt bilen til aktuell lønnstaker.

3. Lønn - Vedlikehold - Lønnstaker - lønns-/trekkarter - Legg inn lønnsart "Fordel fri bil" og knytt bilnummeret under "Detaljer art". Legg inn aktuell sasts.

Hvis du ikke har knyttet lønnsarten med bilnummeret på lønnstakeren får du feil på A-Meldingen og du må korrigere.

 

Hyggelig å høre at du liker forbedringene i fraværsregistreringen:)

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"