cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CHAMPION ***

varelager - VDC - EHF faktura

by Lina Haugland

- Jeg får en EHF faktura rett inn i VDC - merker hver varelinje (3 varelinjer) med riktig lagernr i feltet for lager og konto 4300

- Fakturaen blir godkjent og sendt til regnskap

- Bunten med fakturaen blir oppdatert

- Når jeg etterpå tar en varebeholdning er ikke varene kommet inn i varelageret (sjekker el-nr).

 

Hva gjør jeg galt?

1 REPLY 1
Accepted solution
VISMA

by John Trygg

Hei!

Den inngående fakturaen oppdaterer ikke varene inn på lager fra VDC.

Lageret i VDC benyttes i forbindelse med autofakt som godkjennes i VDC og oppdateres fra autofaktrutinen.

Varer som bestielles fra andre leverandører enn de som leverer autofakt må registreres manuelt fra leveringsseddelen som kommer med varene eller dersom man benytter bestillingsrutinen i Contracting fra mottaksrutinen.