Mine områder
Hjelp
Remi Øvstebø
CHAMPION *

Feilmelding på "Autoflow-konfigurasjon" og "Deaktiver linjeimport for enkelte leverandører"

av Remi Øvstebø

Hei 

 

Dersom vi prøver å åpne ett av nevnte skjermbilder henger VDC i 1-2 minutter før det returneres en feilmelding. Dette skjer første gang skjermbildene forsøkes åpnet etter oppstart av VDC, de fungerer fint etter at feilmeldingen er vist første gang for brukeren. 

 

Vår leverandør har prøvd å hjelpe med problemet, men det ender opp med en mailkarusell mellom meg -> leverandør -> visma -> leverandør -> meg.. reapeat... uten at vi kommer i mål. Aner ikke hvordan vi går frem for å få dette løst 😞 

 

Har andre fått hjelp med lignende heng og feilmeldinger på de funksjonene, tips? 

 

Komplett feilmelding på "Deaktiver linjeimport for enkelte leverandører" 

See the end of this message for details on invoking 
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

************** Exception Text **************
System.Windows.Markup.XamlParseException: The invocation of the constructor on type 'Visma.Workflow.Client.WPF.ViewModels.SuppliersLineImportDisabledModel' that matches the specified binding constraints threw an exception. ---> System.TimeoutException: This request operation sent to net.tcp://visma.bouvet.no:4181/Server/WorkflowService did not receive a reply within the configured timeout (00:01:00). The time allotted to this operation may have been a portion of a longer timeout. This may be because the service is still processing the operation or because the service was unable to send a reply message. Please consider increasing the operation timeout (by casting the channel/proxy to IContextChannel and setting the OperationTimeout property) and ensure that the service is able to connect to the client.

Server stack trace: 
  at System.ServiceModel.Dispatcher.DuplexChannelBinder.Request(Message message, TimeSpan timeout)
  at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout)
  at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation)
  at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message)

Exception rethrown at [0]: 
  at Visma.Workflow.Client.Common.ServiceProxies.ExceptionHandlingProxyBase`1.Invoke[TResult](MethodInfo methodInfo, Object[] parameters)
  at Visma.Workflow.Client.Common.ServiceProxies.WorkflowServiceProxy2.GetDataObjects(GetDataObjectsRequest request)
  at Visma.Workflow.Client.Common.ERPClientLogic.GetDataObjects(GetDataObjectsRequest request)
  at Visma.Workflow.Client.WPF.ViewModels.SuppliersLineImportDisabledModel.GetSuppliers()
  at Visma.Workflow.Client.WPF.ViewModels.SuppliersLineImportDisabledModel..ctor()
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.Load(XamlReader xamlReader, IXamlObjectWriterFactory writerFactory, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlObjectWriterSettings settings, Uri baseUri)
  at System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.LoadBaml(XamlReader xamlReader, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlAccessLevel accessLevel, Uri baseUri)
  at System.Windows.Markup.XamlReader.LoadBaml(Stream stream, ParserContext parserContext, Object parent, Boolean closeStream)
  at System.Windows.Application.LoadComponent(Object component, Uri resourceLocator)
  at Visma.Workflow.Client.WPF.Windows.SuppliersLineImportDisabled.InitializeComponent()
  at Visma.Workflow.Client.Windows.Controls.GeneralSettingsControl.btnSupplierWithLineImportDisabled_Click(Object sender, EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
  at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
  at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1087.0 built by: NETFXREL4STAGE
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
----------------------------------------
Visma.Workflow.Client.Windows
  Assembly Version: 11.1.0.0
  Win32 Version: 11.1.0.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Visma/VDC/Client/Visma.Workflow.Client.Windows.exe
----------------------------------------
Visma.Workflow.Client.Common
  Assembly Version: 11.1.0.0
  Win32 Version: 11.1.0.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Visma/VDC/Client/Visma.Workflow.Client.Common.DLL
----------------------------------------
Visma.Workflow.Common
  Assembly Version: 11.1.0.0
  Win32 Version: 11.1.0.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Visma/VDC/Client/Visma.Workflow.Common.DLL
----------------------------------------
Visma.Workflow.Client.GUI
  Assembly Version: 11.1.0.0
  Win32 Version: 11.1.0.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Visma/VDC/Client/Visma.Workflow.Client.GUI.DLL
----------------------------------------
Visma.Gui.WinForms
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 1.0.0.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Visma/VDC/Client/Visma.Gui.WinForms.DLL
----------------------------------------
System.Windows.Forms
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1087.0 built by: NETFXREL4STAGE
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1099.0 built by: NETFXREL4STAGE
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Drawing
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1087.0 built by: NETFXREL4STAGE
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
Visma.Workflow.VismaUserDirectory
  Assembly Version: 11.1.0.0
  Win32 Version: 11.1.0.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Visma/VDC/Client/Visma.Workflow.VismaUserDirectory.DLL
----------------------------------------
PresentationFramework
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1099.0
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
----------------------------------------
WindowsBase
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1099.0 built by: NETFXREL4STAGE
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
----------------------------------------
System.Core
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1099.0 built by: NETFXREL4STAGE
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
----------------------------------------
PresentationCore
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1099.0 built by: NETFXREL4STAGE
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
----------------------------------------
System.Xaml
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1099.0 built by: NETFXREL4STAGE
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xaml.dll
----------------------------------------
Visma.Core-201301
  Assembly Version: 1.3.60.0
  Win32 Version: 08.08.7.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Visma/VDC/Client/Visma.Core-201301.DLL
----------------------------------------
System.Web
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1087.0 built by: NETFXREL4STAGE
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Web/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll
----------------------------------------
System.Xml
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1087.0 built by: NETFXREL4STAGE
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
System.Configuration
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1087.0 built by: NETFXREL4STAGE
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
Microsoft.GeneratedCode
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1087.0 built by: NETFXREL4STAGE
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
Microsoft.GeneratedCode
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1087.0 built by: NETFXREL4STAGE
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
Visma.Workflow.DocumentImport
  Assembly Version: 11.1.0.0
  Win32 Version: 11.1.0.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Visma/VDC/Client/Visma.Workflow.DocumentImport.DLL
----------------------------------------
System.ServiceModel
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1087.0 built by: NETFXREL4STAGE
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ServiceModel/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.ServiceModel.dll
----------------------------------------
Visma.Workflow.MasterData
  Assembly Version: 11.1.0.0
  Win32 Version: 11.1.0.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Visma/VDC/Client/Visma.Workflow.MasterData.DLL
----------------------------------------
SMDiagnostics
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1087.0 built by: NETFXREL4STAGE
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/SMDiagnostics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/SMDiagnostics.dll
----------------------------------------
System.ServiceModel.Internals
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1087.0 built by: NETFXREL4STAGE
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ServiceModel.Internals/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.ServiceModel.Internals.dll
----------------------------------------
System.Runtime.Serialization
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1087.0 built by: NETFXREL4STAGE
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll
----------------------------------------
System.ServiceModel.Channels
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1087.0 built by: NETFXREL4STAGE
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ServiceModel.Channels/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.ServiceModel.Channels.dll
----------------------------------------
System.ServiceModel.Web
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1087.0 built by: NETFXREL4STAGE
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ServiceModel.Web/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.ServiceModel.Web.dll
----------------------------------------
System.IdentityModel
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1087.0 built by: NETFXREL4STAGE
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.IdentityModel/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.IdentityModel.dll
----------------------------------------
Visma.Workflow.WPF
  Assembly Version: 11.1.0.0
  Win32 Version: 11.1.0.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Visma/VDC/Client/Visma.Workflow.WPF.DLL
----------------------------------------
Visma.Core.Globalization-201301
  Assembly Version: 1.3.60.0
  Win32 Version: 08.08.7.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Visma/VDC/Client/Visma.Core.Globalization-201301.DLL
----------------------------------------
Accessibility
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.0.30319.33440 built by: FX45W81RTMREL
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
----------------------------------------
Visma.Workflow.Common.Timestamp
  Assembly Version: 1.0.6094.22308
  Win32 Version: 1.0.6094.22308
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Visma/VDC/Client/Visma.Workflow.Common.Timestamp.DLL
----------------------------------------
Visma.Workflow.Client.WPF
  Assembly Version: 11.1.0.0
  Win32 Version: 11.1.0.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Visma/VDC/Client/Visma.Workflow.Client.WPF.DLL
----------------------------------------
WindowsFormsIntegration
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1087.0 built by: NETFXREL4STAGE
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsFormsIntegration/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsFormsIntegration.dll
----------------------------------------
PresentationFramework.AeroLite
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1087.0 built by: NETFXREL4STAGE
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.AeroLite/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.AeroLite.dll
----------------------------------------
Visma.UI.WPF
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 1.0.0.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Visma/VDC/Client/Visma.UI.WPF.DLL
----------------------------------------
System.Xml.Linq
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.0.30319.33440 built by: FX45W81RTMREL
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
----------------------------------------
PresentationFramework-SystemXmlLinq
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.0.30319.33440
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemXmlLinq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemXmlLinq.dll
----------------------------------------
PresentationFramework-SystemXml
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.0.30319.33440
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemXml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemXml.dll
----------------------------------------
UIAutomationProvider
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.0.30319.33440 built by: FX45W81RTMREL
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationProvider/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationProvider.dll
----------------------------------------
UIAutomationTypes
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1087.0 built by: NETFXREL4STAGE
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationTypes/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationTypes.dll
----------------------------------------
Microsoft.GeneratedCode
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 4.6.1087.0 built by: NETFXREL4STAGE
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
Microsoft.Practices.Prism
  Assembly Version: 4.1.0.0
  Win32 Version: 4.1.0.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Visma/VDC/Client/Microsoft.Practices.Prism.DLL
----------------------------------------

************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.

 

6 SVAR 6

av Stian Alexander Lie
Hei,

Alltid vanskelig å si hva årsaken er og hvorfor. Men jeg ville nok startet med å teste ipv4 adresse istedenfor logisk navn. Jeg ville også tatt oppfrisk datamodell.

Men sånne feil er brått noe som man må jobbe seg igjennom. Vanskelig å gjette seg til. Skjer det på alle klienter, skjer det også hvis det startes rett på appserver?

Stian
Remi Øvstebø
CHAMPION *

Hei 

Startet nå VDC på appserver, fikk begge feilmeldingene også fra den. 

 

Jeg skrev at det skjer hver gang jeg starter VDC, det er ikke helt riktig. Dersom jeg starter opp igjen kort tid etter feilmelding vil begge funksjonene fungere helt fint, det må gå litt tid før problemet er tilbake. 

Virker som noe time ut på et vis også er problemet tilbake. 

Legger ved komplette feilmeldinger om de skulle ha noe verdi. 

 

Når du skriver teste på ipv4 adresse, er det da koblingen mot databaseserver som ligger på Systemkonfigurasjon du tenker på? 

Hei,

Ikke den jeg tenkte på. Men det er også en jeg ville testet etterhvert om du hadde vært kunde av meg. Men jeg ville nok startet med klienten, for dette ser ut til å være timeout problematikk.

Ligger 2 eller 3 config filer under programfiler(x86)\visma\vdc\client\ her ligger deg noen koblinger som det står Visma.bouvet.no:4181 hos deg i dag. (Om jeg ikke husker helt feil) Det ville jeg byttet til ipv4. (Evnt localhost på appserver)

Er ikke nødvendigvis dumt å gjøre det mellom appserver og basen heller. Det kan du gjøre fra grensesnittet der.

Under testing ville jeg heller ikke hatt brannmur og den typen ting. Slått av, løse feilen og så øke sikkerhet igjen.

Men slike ting er fryktelig vanskelig å gjette seg til når man ikke er inne og forsøker selv. Så det er nok forhandleren din som bør inn og feilsøke dette. Det er ikke alltid lett å finne den typen ting. Men det er ikke ett normalt problem så antar det er noe i miljøet her som gir feilen. Sjekk også at ingenting kommuniserer på 4181 porten.

Stian
Remi Øvstebø
CHAMPION *

av Remi Øvstebø

Hvor oppfrisker man datamodellen?

Det avhenger av økonomisystem. For det er koblet til det. Jeg er primært global mann og der er der verktøy/administratorfunksjoner/generelt/admin generelt og en knapp der. Evnt subsysteminfo i databasen. Slette radene der. Eller sette versjonsnr du skal oppdatere fra. Det er forskjell på hvordan den håndterer den typen ting.

Stian
Remi Øvstebø
CHAMPION *

av Remi Øvstebø

Tenkte korte ned innlegget mitt, men jeg finner ikke redigeringsknappen 😞 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"