Mine områder
Hjelp
Jaspreet Sidhu1
CONTRIBUTOR ***

Ny versjon 13.01.0 mange små feil

av Jaspreet Sidhu1

Nylig gikk vi over til siste versjon av dok senter og angrer oppgraderingen. Det er litt underlig hvordan kan Vsima slippe ut en mangelfull versjon med mange feil. Vi har tapt tid, penger og ansatte er misfornøyde. Her er noen feil:

 

 

  • Ikke mulig å sette en side som første side
  • Konteringslinjer blir ikke over til VB
  • Konteringskolonner er forskjellige enn de som er normal for den kunden/ endrer seg uten grunn  
  • Systemet lukker seg og når vi åpner på nytt blir feilen bort (bilag forsvant og når VDC startet på nytt var bilaget tilbake)
  • Når vi taster kostnadskonto i konteringen må vi taste 2 ganger . Ved første gangs tastning skjer det ingenting.
  • Noen ganger mva beløp ikke synlig selv om det ligger mva kode
  • Hopper over bilagsnummer ved overføring til VB
  • osv…..
7 SVAR 7
Cegal Finans
CONTRIBUTOR ***

av Cegal Finans

Vi har samme erfaringer som dere. Visma kan med fordel bruke litt mer ressurser på testing i forkant av en relase, i stedet for å slippe halvferdige produkter som medfører en masse feilsøking og dyre konsulenttimer for kundene. Dette gjelder både Visma Busienss, Visma Lønn og Visma Dokumentsenter.

 

Har nå jobbet med Visma produkter siden 2015 og har enda ikke opplevd en smertefri oppgradering..

 

 

Systemforvalter Cegal Finans
Jaspreet Sidhu1
CONTRIBUTOR ***

av Jaspreet Sidhu1

Alle feilene ble meldt løpende til support og support har jobbet med disse uten å finne løsning. Support kan ikke levere /gjøre produkt bedre enn den opprinnelig er.

Vi har også merket en del feil med ny versjon av Visma business som ikke er opplyst her.

av Svein Holanger

Fint at det er meldt inn til support. De fleste av dere har support gjennom deres Visma-partner. Visma-partneren sender uløste saker videre til Visma. Alle feil som blir bekreftet hos Visma blir overført til utvikling som retter feilene til nye versjoner. Alvorlige feil blir fikset først og kan føre til at vi kommer med en "patch" utenom de planlagte versjonene. Neste planlagte versjon er versjon 13.10 som kommer i desember 2018.

FrederikN
CONTRIBUTOR *

av FrederikN

Vi har samme erfaring. Vi har en del leverandørspesifikke oppsett for å tolke forskjellige felter, og de fungerer ikke lenger. Vi finner informasjonen i faktura når vi legger den til i ordlisten, men den blir ikke kodet videre. Dette gjelder flere felter som er satt opp. 

 

Sliter også med at den ikke klarer å skille på beløp i faktura også, slik at vi ofte får beløp eks mva som hovedbeløp på faktura. 

 

Vanlig klipp og lim er heller ikke mulig. I den gamle versjonen vi hadde, kunne vi klippe ut hele konteringsmatrisen og lime inn i f.eks excel for å trekke ut informasjon som var lagt inn i fakturateksten. Det går heller ikke lenger, og vi må nå gjøre hele den jobben manuelt igjen. 

 

Anslår at vi på oppgraderingen til 13.01.0 har tapt 1-2 timer hver dag ift den gamle versjonen. 

av Svein Holanger (Oppdatert ‎13-11-2018 10:50 av Svein Holanger VISMA )

Fint om du også melder dette inn til support. Når det gjelder klipp og lim, så er det allerde meldt inn til support, men vi har ikke rukket å se på når en løsning kommer.

av Svein Holanger

Hei

Takk for tilbakemeldinger. Det første punktet er kjent og er løst i versjon 13.10. De andre punktene hadde det vært fint om du tok via support. De sakene er ikke kjente på samme måte og krever oppfølging/undersøkelse av support.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Ingen tilbakemelding fra Visma her? Når blir feilene rettet opp?

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"