Mine områder
Hjelp
Simen Veum
VISMA

Bilagsartens hensikt i Visma Global

av Simen Veum

Bilagsart

Bilagsart definerer typen bilag som føres, noe som effektiviserer og sikrer bilagsføringen. Bilagsart utarbeides på grunnlag av kontoplanen og bilagstype. Standard bilagsarter følger med Visma Global og kan om ønskelig installeres ved opprettelse av nytt firma/klient. Bilagsarten bestemmer bilagsnummeret på grunnlag av den bilagsnummergruppen som er knyttet til bilagsarten. Bilagsart benyttes som kostnadsbærer i systemet. Bilagsarter-registeret finnes under Grunndata/Vedlikehold registre/Kostnadsbærere

2 SVAR 2
Simen Veum
VISMA

av Simen Veum

Bilagsnummergruppen er koblet på bilagsarten. For å få tildelt nytt bilagsnummer må man ha denne koblingen fordi bilagsart  er en kostnadsbærer og viktig for hele systemets oppbygning.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Men kvifor er det nødvendig med BÅDE bilagsart OG bilagsnummergruppe? Ser ikkje heilt forskjell i funksjonane.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"