Mine områder
Hjelp
nim
CONTRIBUTOR ***

Hvordan installere&fjerne vismal global silent/hands-off

av nim

Hei,

Skulle gjerne funnet en måte å få til en silent/hands off installasjon av visma global.

 

Hvilke parameter skal jeg gi setup.exe for at den skal installere seg selv.

Hvis ikke det er mulig via setup.exe så tar jeg også imot tips for msi install

 

10 SVAR 10
ToreTjostolvsen
PARTNER

av ToreTjostolvsen

Regner med det er snakk om klientinstallasjonen. 

Da er det gjerne lurt å installere evt. prerequisites i egen separat install først / MS Update, 

så skal det gå bra å kjøre .msi som silent install. 

nim
CONTRIBUTOR ***

av nim

Jupp, klient.

 

Når det gjelder msi installen så tenker ikke du på den man får direkte fra visma eller?

Har prøvd med den jeg får fra visma, men den virker som at den prøver å installere server+client og feiler

 

msiexec /i "Visma Global.msi" /quiet /L*V "log.log"

Godkjent løsning
ToreTjostolvsen
PARTNER

av ToreTjostolvsen

Tenkte på klientinstall fra sharet på server. 

nim
CONTRIBUTOR ***

av nim

ok, takker for svar
Hadde et håp på at det var mulig med installen man fikk fra visma

ToreTjostolvsen
PARTNER

av ToreTjostolvsen

Jeg kan sjekke over helgen med en kollega som kjører silent install av klient via MS SCCM mot RDS/TS her hvilke parametre/metode han bruker. 

nim
CONTRIBUTOR ***

av nim

Det hadde vært supert 🙂

ms Intune her, men slik jeg har forstått det så er det relativt likt sccm akkurat der

Godkjent løsning
nim
CONTRIBUTOR ***

av nim

Da har jeg løsningen.

Den .msi install filen som ligger på sharen er nesten den samme som man laster ned, men det har blitt satt tre parameter.

Så man kan bruke den man laster ned fra visma direkte så lenge man gir den de tre parameterene


For Norsk klient v15 blir det
msiexec /i "Visma Global.msi" FORCECLIENT=yes COUNTRYCODE=47 SERVERNAME=NAVNPÅSERVER /q /norestart

matsa
CONTRIBUTOR *

av matsa

Hei, denne løsningen fungerte ikke helt for meg, mistenker at msi-en ikke installerer alle dependencies som setup.exe gjør og som er påkrevd? Noen som har rullet ut global med Intune/MECM som vil dele install/uninstall-script?

nim
CONTRIBUTOR ***

av nim

Hei,
Det stemmer man må først installere alle dependencies, msi installerer bare selve global

Driver å jobber med å få 16.01.2 opp i intune i disse tider så fint å høre om andre sin erfaringer.


Under er et veldig enkel batch script for å installere dependencies i 16.01.2
Bare fjern #x64 eller #x86 for å passet hos deg
ReportViewer må installeres etter sql clr types

#common
Prerequisites\vcredist_x64_14_29_30133\VC_redist.x64.exe /install /quiet
Prerequisites\vcredist_x86_14_29_30133\VC_redist.x86.exe /install /quiet
start /wait msiexec /qn /i Prerequisites\msodbcsql_17\msodbcsql_17.7.2.1_x64.msi IACCEPTMSODBCSQLLICENSETERMS=YES /qn ALLUSERS=1

#x64
start /wait msiexec /i "Prerequisites\SQL CLR Types 2012 SP2\x64\SQLSysClrTypes.msi" /passive
start /wait msiexec /i "Prerequisites\SQL CLR Types 2016\x64\SQLSysClrTypes.msi" /passive
start /wait Prerequisites\EdgeWebView2\MicrosoftEdgeWebView2RuntimeInstallerX64.exe /silent /install
start /wait msiexec /qn /i Prerequisites\MSXML_x64_6.0\msxml6_x64.msi /passive

 

#x86
start /wait msiexec /qn /i "Prerequisites\SQL CLR Types 2012 SP2\x86\SQLSysClrTypes.msi" /passive
start /wait msiexec /qn /i "Prerequisites\SQL CLR Types 2016\x86\SQLSysClrTypes.msi" /passive
start /wait Prerequisites\EdgeWebView2\MicrosoftEdgeWebView2RuntimeInstallerX86.exe /silent /install
start /wait msiexec /i Prerequisites\MSXML_x86_6.0\msxml6.msi /passive

#common
start /wait msiexec /i Prerequisites\ReportViewer2012\ReportViewer.msi /passive

matsa
CONTRIBUTOR *

av matsa (Oppdatert ‎04-01-2022 16:16 av matsa )

Hei, takk for svar. Her er scriptet jeg kjører fra PowerShell, merk at vi har en eldre versjon av global inne av ulike grunner, så ikke alt som er likt ser jeg. Sciptet fungerer fint, men jeg måtte i tillegg sørge for at DCOM var aktivert, og det fant jeg ingen umiddelbar måte å gjøre med PowerShell, så det ble egen policy. Det er også dumt at installer ikke kan kjøre helt silent (/qn), men trenger basic install, mulig det er vår versjon dette er et problem i..

Script og installasjonsfilene pakker jeg sammen med Microsoft-Win32-Content-Prep-Tool og kjører det som win32-app fra Intune.

 

Brukt en del tid på å finne en god måte å kjøre dette i user context, da global installasjonen ikke kan kjøre helt silent i bakgrunnen (som SYSTEM), og fant egentlig ikke noen bedre løsning enn å velge "User" i Intune (ser ut som den kjører elevert om bruker har lokale adminrettigheter på maskinen). Ser ut til å ha fungert greit, men måtte slenge på en melding i applikasjonen med veiledning til hva brukeren måtte gjøre (klikke next, next, next). Ikke hørt noe annet enn at det virka, så da er jeg happy med det, hehe 🙂

 

Install-VismaGlobal.ps1

# If we are running as a 32-bit process on an x64 system, re-launch as a 64-bit process
if ("$env:PROCESSOR_ARCHITEW6432" -ne "ARM64") {
if (Test-Path "$($env:WINDIR)\SysNative\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe") {
& "$($env:WINDIR)\SysNative\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -ExecutionPolicy bypass -NoProfile -File "$PSCommandPath"
Exit $lastexitcode
}
}

function Install-MSI {
param(
[String] $Path,
[String] $AdditionalFlags,
[Switch] $PassThru
)
$msi = Get-Item $Path -ErrorAction Stop
return Start-Process "msiexec" -ArgumentList "/i `"$($msi.FullName)`" $AdditionalFlags" -Wait -PassThru:$PassThru
}

# Start logging
$vismaServer = "<applikasjonsserver>"
$logdir = "$($env:ProgramData)\<firma>\Visma Global"
Start-Transcript "$logdir\Install.log"

## Install prereqs
Write-Host "Installing prerequisite vcredist_2015_SP2"
Start-Process ".\Prerequisites\vcredist_x64_2015_SP2\vc_redist.x64.exe" -ArgumentList "/install /quiet /norestart" -Wait
Start-Process ".\Prerequisites\vcredist_x86_2015_SP2\vc_redist.x86.exe" -ArgumentList "/install /quiet /norestart" -Wait

Write-Host "Installing prerequisite DotNetFX452"
Start-Process ".\Prerequisites\DotNetFX452\NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe" -ArgumentList "/q /norestart" -Wait

Write-Host "Installing prerequisite SQL CLR Types and Shared ManagementObjects"
Install-MSI -Path ".\Prerequisites\SQL CLR Types 2012 SP2\x64\SQLSysClrTypes.msi" -AdditionalFlags "/passive"
Install-MSI -Path ".\Prerequisites\SQL CLR Types 2016\x64\SQLSysClrTypes.msi" -AdditionalFlags "/passive"
Install-MSI -Path ".\Prerequisites\SQL 2016 Management Objects\x64\SharedManagementObjects.msi" -AdditionalFlags "/qn /norestart"

Write-Host "Installing prerequisite SQL Report Viewer"
Install-MSI -Path ".\Prerequisites\ReportViewer2012\ReportViewer.msi" -AdditionalFlags "/qn /norestart"

Write-Host "Prerequisites was installed!"

# Fix firewall openings for VAF service
Write-Host "`nAdding VAF firewall rules in local firewall"
New-NetFirewallRule -DisplayName 'Visma Global - VAF Search Service 9151' -Profile 'Any' -Direction Inbound -Action Allow -Protocol TCP -LocalPort 9151 -ErrorAction SilentlyContinue | Out-Null
New-NetFirewallRule -DisplayName 'Visma Global - VAF Search Service 9152' -Profile 'Any' -Direction Inbound -Action Allow -Protocol TCP -LocalPort 9152 -ErrorAction SilentlyContinue | Out-Null
Write-Host "Firewall opened"


# Install global
Write-Host "`nInstalling Visma Global"
$process = Install-MSI -Path ".\Visma Global.msi" -AdditionalFlags "/qb /norestart FORCECLIENT=yes COUNTRYCODE=47 SERVERNAME=$($vismaServer)" -PassThru
Write-Host "Visma Global install exited with exit code: $($process.ExitCode)"

# Stop logging and exit script
Stop-Transcript
exit $process.ExitCode

 

Ved uninstall har jeg gjort det enkelt, og fjerner bare global, prerequisites får lov å leve.. (Kunne sikkert fjerna SQL-greien også, men ser lite vits å bruke mye tid på det da det kan være risiko for at andre applikasjoner kan slutte å virke om de er avhengig av samme prereqs).

 

Uninstall-VismaGlobal.ps1

# If we are running as a 32-bit process on an x64 system, re-launch as a 64-bit process
if ("$env:PROCESSOR_ARCHITEW6432" -ne "ARM64") {
if (Test-Path "$($env:WINDIR)\SysNative\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe") {
& "$($env:WINDIR)\SysNative\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -ExecutionPolicy bypass -NoProfile -File "$PSCommandPath"
Exit $lastexitcode
}
}

# Start logging
$logdir = "$($env:ProgramData)\<firma>\Visma Global"
Start-Transcript "$logdir\Uninstall.log"

# Uninstall global
$exitCode = 0

Get-WmiObject win32_product | Where-Object { $_.Name -like "*Visma Global*" } | ForEach-Object {
Write-Host "`nUninstalling $($_.Name) $($_.Version) ($($_.IdentifyingNumber))"

$process = Start-Process "msiexec" -ArgumentList "/x `"$($_.IdentifyingNumber)`" /qn /norestart" -PassThru -Wait

Write-Host "$($_.Name) uninstall exited with exit code: $($process.ExitCode)"
if ($exitCode -lt $process.ExitCode) {
$exitCode = $process.ExitCode
}
}

# Stop logging and exit
Stop-Transcript
exit $exitCode

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"