Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Highlighted

Behandlingsforsikring

Vi har betalt behandlingsforsikring for 2015 men ikke tatt den med på lønnsavregningen ennå. Kan jeg ta det nå på desember lønna og er det ev ett fast beløp pr ansatt som skal rapporteres?

1 SVAR 1
CHAMPION *

Re: Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikring er fullt ut innberetningspliktig/skattepliktig/aga-pliktig. Totalt beløp som arbeidsgiver har dekket for sine ansatte i 2015 må derfor innberettes som naturalytelse. Fast innberetningspliktig beløp gjelder derfor ikke. Forsikringspremien fordeles på de enkelte ansatte som er omfattet av ordningen. Forsikringsselskapet sender vanligvis ut oppstillng over fordelingen pr. ansatt. Hvis ikke må det innhentes. Det riktige er å innrapportere slike naturalytelser løpende gjennom året. Strengt tatt må man derfor opprette flere lønnskjøringer og rapportere dem inn på den måneden naturalytelse-fordelen tilflyter den ansatte. Jeg hadde likevel rapportert hele beløpet inn på desember. Det sies at det ikke gir reaksjoner.