cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Anonymous
Not applicable

Elektronisk kommunikasjon

by Anonymous

Hei,

Min bedrift refunderer EKomm utifra arbeidstakersabonnement. Ser i Visma community at lønnart 203 +204 må opprettes. Det har jeg gjort, men er litt usikker på feltet som må krysses+ amelding nr.

1. Ameldingsnr : 3201 + feltet "arb.giv" er krysset,"pensjon# er krysset, "Inngår for trekk amelding" er krysset , "utløser arb.giv avgift" er krysset.Er det ok? I tillegg har jeg fylt inn grense ved kjeding som er 4392

2. Hvorfor må vi lage lønnart 204?

Jeg har likevel laget lønnart 204 som vist på visma men hva er Ameldingsnr? burde det vært 3200 som for lønnart 203?  Feltene " "arb.giv" er ikke krysset,"pensjon# er ikke krysset, "Inngår for trekk amelding" er ikke krysset , "utløser arb.giv avgift" er ikke krysset, Riktig? I tillegg er det ikke lagt inn noe "grense ved kjeding"

På forhånd takk:)

1 REPLY 1
Accepted solution
PARTNER

by Bård Haugsrud

Det er bare lønnsart 203 som skal ha A-meldingsnr da det rapporteres inn til Altinn opp til  grensen. Lønnsart 204 er refusjon over grensen uten rapportering. Man skatte bare av beløp opp til grenseverdien (overskytende er trekkfritt).