cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR **

Får melding om at ansatt er delvis permitert (noe som ikke stemmer)

by Stig Rune Øyra1

Ved overføring av faste transaksjoner ifm lønnskjøring kommer følgende melding opp:

 

Ansatt 106 Ola Nordmann er delvis permittert/har permisjon. Fast transaksjon for lønnsart 220 Forsikring - skattepliktig hentes likevel inn.

 

Den ansatte er ikke permitert. Har sett gjennom alle felter på den ansatte både 4 og 5 ganger uten å skjønne hvorfor dette kommer opp. Ingen av permisjonsfeltene er fylt ut. Se vedlegg.

Denne personer jobber fast i en 60% stilling. 

Den eneste endringen jeg har gjort på denne personen (som jeg vet om) er å endre timelønnen under faste transaksjoner. Satte sluttdato 31.12.17 på den gamle timelønnen og startdato 01.01.18 på den nye timelønnen.

4 REPLIES 4

by Lise-Mette Aas (Updated ‎16-02-2018 13:49 by Lise-Mette Aas PARTNER )

Jeg får også dette på en ansatt. Har du funnet noe svar?

Min ansatt har også 1 dg permisjon registret i fraværsregisteret.

CONTRIBUTOR **

Jeg har oppfatta dette som ei infomelding, og har ikke gjort noe mer med det. Har tenkt at det er info, så det må vurderes om det skal trekkes noe i lønn for permisjon eller ikke. Vi har flest timelønte, så det er ikke noe tema for min del.

CONTRIBUTOR **

by Tone Reistad1

Jeg får også samme melding, men det er på ansatte hvor jeg har registrert f.eks. to timer ulønna permisjon som tannlege osv i fraværsregistreret. Denne meldinga er ny i versjon 12.10, for jeg har registrert fravær på samme måte tidligere, uten at det har kommet melding om det.

CONTRIBUTOR ***

by MalinGjerde_ (Updated ‎15-02-2018 13:25 by MalinGjerde_ )

Jeg vet vi får den meldingen om det er registrert fraværstilfeller i fraværskalenderen i den perioden vi kjører lønn for. Mulig det er slik om det er registrert fridager på han også? 🙂