Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Feilmelding ved prøveinnsending A-melding

av Anonymous

Får feilmelding på ansatte som bare er styremedlemmer som er lagt med 0,- i årsinntekt. Finnes det eksempler på hvordan en skal registrere styremedlemmer mht arbeidsforholdtype, avlønningstype, stillingsbrøk og årslønn?

1 SVAR 1
Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Styremedlemmer skal registreres som frilanser/oppdragstaker på arbeidsforhold. Avlønning er honorar, ikke fast lønn. Dette ligger i versjon 9.00.

Antar du kan sette årslønn og stilling til 0, slik som på timelønnede. Jeg har ikke testet mine med styrehonorar ennå, men jeg kommer til å prøve med det når jeg starter på de.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"