cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR ***

Innsending av inntektsskjema ved sykdom

by Yvonne Stovner

Hei. Skal man fortsatt sende inn inntektsskjema fra arbeidsgiver side når de ansatte selv sender inn del D til Nav fra Ditt Nav? Får flere feilmeldinger når jeg prøver å lage det i Visma Lønn på en ansatt.

3 REPLIES 3
Anonymous
Not applicable

by Anonymous

Inntektsopplysningsskjemaet må sendes på papir som før, inntil de har en digital løsning også for dette.

CONTRIBUTOR ***

by Yvonne Stovner

Takk for svar 🙂

Del D skal også fylles ut av den ansatte i Ditt Nav men trenger arbeidsgiver å få del D selvom vi forskutter lønn til de ansatte etter 16 kalenderdager?

Anonymous
Not applicable

by Anonymous

Arbeidsgivere som forskutterer sykepenger får en kopi av søknaden i Altinn, og nærmeste leder får se søknaden på nav.no/dinesykmeldte. Hvis arbeidsgiver ikke forskutterer sykepenger, sendes søknaden kun til NAV. Hvis arbeidsgiver ikke har svart, er det opp til den sykmeldte å svare på spørsmålet om forskuttering.:)