cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR ***

Lønnskjøring - Opptjening fra - til

by Oddny Vereide

Hei,

 

Hva skal man skrive på dato i opptjening fra-til? 

F.eks. i november betaler vi fastlønn for november, men overtid/timer for oktober. Da skal det likevel bare stå fra 01.11.-30.11.18?

 

Hva med reiseregninger? Det kan jo gjerne gjelde for lenger tilbake. Hva bør vi skrive på dato da?

8 REPLIES 8
Accepted solution
VISMA

by Gunnar Glendrange

Opptjeningsperioden i A-meldingen skal ikke gjenspeile reisens dato, så det er ingen issue.

 

Accepted solution
VISMA

by Gunnar Glendrange

Og, hvis timene kommer fra Visma.net Time - blir fra/til dato for opptjent automatisk satt lik faktisk arbeidet dag. Så der går det automatisk!

 

CONTRIBUTOR ***

Hva vil denne informasjonen påvirke, altså hvilke konsekvenser får det om man skriver feil periode f.eks. på overtidsbetaling? Hvem bruker denne informasjonen og til hvilket formål?

CONTRIBUTOR ***

by Jorun Karlsen Flesjø

Hei igjen,

Jeg var nok på litt feil sted i lønnskjøringen :).  Det er i selve registeren på hver ansatt jeg setter fra og til med rette opptjeningsmåned.

CONTRIBUTOR ***

Takk for svar 🙂

CONTRIBUTOR ***

by Jorun Karlsen Flesjø

Hei,

Jeg bruker alltid opptjening fra og til med aktuelle datoer for når jobben er utført. F.eks timer i oktober på novemberlønnen, opptjent fra 1.10 tom 31.10. Det samme gjelder reiseregningene.

by Stian Alexander Lie

Jeg har alltid fra - til datoer etter faste transaksjoner, mens jeg på linjenivå i enkelte tilfeller legger inn fra - til dato på transaksjonen. 

 

Reiser antar jeg du henter fra expense og da har jo de også kobling til reiseregningsID. 

 

mvh

 

Stian

CONTRIBUTOR ***

Vil reiseregningene hentet fra Expence legge seg på riktig fra-til dato selv om det ikke synes i registreringsbilde?