Mine områder
Hjelp
Rune Karlsen1
CONTRIBUTOR *

Redusere feriepengegrunnlag for utbetalte sykepenger/svangerskapspenger

av Rune Karlsen1

Noen som vet hvordan jeg kan korrigere feriepengegrunnlaget for inneværende opptjeningsår når en ansatt har mottatt sykepenger med refusjonsrett fra NAV, MER enn 48 dager?  Samt å gi programmet beskjed omat det IKKE skal beregnes ytterligere feriepenger resten av året?

4 SVAR 4

av Renate Martensson

Hei,

 

Korrigering av feriepengegrunnlaget står det mer om her 😊

 

Det er dessverre ikke mulig å gi beskjed om dette, men du kan opprette en kopi av Fastlønn og fjerne haken for Feriepenger på kopien. Da blir det ikke beregnet feriepenger, når du bruker den lønnsarten istedetfor vanlig Fastlønn.

 

Mvh Renate,

Visma HRM Support

Rune Karlsen1
CONTRIBUTOR *

av Rune Karlsen1

Hei igjen og takk for svar.

Har akkurat oppdaget Folketrygdlovens §22-3 som forplikter oss å betale feriepenger på alle sykepenger som vi forskutterer.

Så da blir det ikek aktuelt. Hadde tenkt at jeg kunne ha brukt lønnsart 6500 Grunnlag feriepenger og lagt den inn med lønnsarttype 3......

Uansett, takk for hjelpen 🙂

av Renate Martensson

Hei,

 

jeg sjekket opp med fagavdelingen vår og de skrev dette:

 

dette avhenger av avtalen man har om forskuttering. Dersom man har en avtale om full lønn under sykdom, så vil dette i utgangspunktet også bety fulle feriepenger. Men man kan begrense hva man er plitkig til å yte i avtalen, f.eks. til å si at man forskutterer ihht folketrygdlovens bestemmelser også når det gjelder feriepenger. Da er man ikke pliktig til å utbetale mer i feriepenger enn folketrygdloven gir rett på.

 

Så da får dere se på arbeidsavtalen - og hvis dere da kan redusere grunnlaget, er det med lønnsart 6500.

 

Mvh Renate,

Visma HRM Support.

Rune Karlsen1
CONTRIBUTOR *

av Rune Karlsen1

Er kjent med dette. Men vi har altså ikke en slik avtale og vil derfor slutte å forskuttere sykepenger.

Uansett kan vi ikke fraskrive oss norsk lov:

 

  • 22-3.Utbetaling til arbeidsgiver

En arbeidsgiver som betaler full lønn for et tidsrom da medlemmet har rett til en ytelse som skal sikre inntekt etter kapittel 8, 9 eller 14, kan kreve å få ytelsen utbetalt til seg. Utbetalt beløp kan ikke overstige den ytelse som medlemmet kunne ha fått utbetalt når hensyn tas også til reglene i § 22-13. Tilsvarende kan arbeidsgiver som forskutterer reisetilskott for å dekke nødvendige ekstra transportutgifter etter § 8-14, kreve reisetilskottet utbetalt til seg.

En arbeidsgiver som betaler full lønn for et tidsrom som nevnt i første ledd, skal også betale feriepenger. Arbeidsgiveren kan kreve å få utbetalt til seg feriepenger som arbeidstakeren ville ha hatt krav på fra trygden for samme tidsrom.

Dersom ytelsen fra trygden er høyere enn utbetalt lønn, utbetales differansen til den som har rett til ytelsen.

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"