cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR *

Registreringsjournal

by Fred-Elias Frivold

Hei,

Jeg fikk spørsmål gra en kunde som det var mulig å få navnene til den ansatte i egen kolonne, istedenfor at hver ansatt ble listet under hverandre. Dette for å gjøre det enklere å filtrere og bruke pivot.

Da jeg skulle sjekke dette skulle jeg skrive ut en tidligere registrertingsjournal.

Å velge lønnsår går greit, men når jeg skal velge lønnskjøringsnummer på [...] så får jeg bare "ingen funnet". Jeg kan skrive nummeret inn manuelt, men rapporten som kommer ut er tom.

Slik er det på flere av klientene.

Er dette en bug i programmet?

 

3 REPLIES 3

by Gunnar Glendrange

Registreringsjournal kaan du kun ta ut før lønnskjøringen godkjennes 8ellers tom rapport).

Tilsvarende rapport etter godkjenning, heter "Godkjenningsjournal".

Om du vil ta data over til excel o.l, anbefaler jeg deg "Forespørsel | godkjent lønn". Tror du finner alt du ønsker deg der.

Lykke til!

 

 

CONTRIBUTOR *

by Fred-Elias Frivold

Visma lønn.

by Mina Røisland1

Hei,

 

Hvilken lønnsprogram er det snakk om her? Visma Lønn eller Huldt & Lillevik lønn?

 

Mina/

Visma Software