Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Testinnsending til A-ordningen

av Anonymous

Når jeg har sendt inn test, får jeg tilbakemelding om Avvik -" Innrapportert sum for forskuddstrekk skal være lik sum av forskuddstrekkene innrapportert for alle inntektsmottakerene" +  en ny linje hvor det står "Innrapportert sum forskuddstrekk er 195825. Sum innrapporterte forskuddstrekk for alle inntektsmottakere er -128872. "  Hva skal jeg gjøre her for å få vekk feilen ? Forskuddstrekket er riktig......

7 SVAR 7
Ørnulf Lindset
CHAMPION *

av Ørnulf Lindset

Jeg har fått samme tilbakemelding etter A-melding.

Når jeg har rettet opplysninger på de ansatte som avviket skyldes, tyder det på at ansatte under grensen for innrapportering til AA-registeret (under 4 t/u) ikke blir med i detaljrapporteringen. Når de ansatte settes over 4 timer blir dem igjen med og jeg unngår differansen.

Jeg har fulgt gjeldende anbefaling fra VL om å sette stillingsandelen til 100 % og angi avtalt antall timer på de time-ansatte under "SSB/AA-opplysninger".  Den aktuelle ansatte er for øyeblikket under grensen for AA-registeret.

Etter hva jeg leser i rettledningen for A-meldingen skal alle arbeidsforhold rapporteres, sålenge arbeidsforholdet ikke er "under grensen for oppgaveplikt/opplysningsplikt" (og en del andre kriterier). Men så lenge slike grenseverdier for inntekt er oversteget - eller det er foretatt forskuddstrekk - skal innberetning foretas etter hva jeg kan skjønne.

 

Er det noen som har de samme erfaringene?

Marit Melbye
CONTRIBUTOR **

av Marit Melbye

Hei!

Har samme problem her også. Har lokalisert at det er de som er registrert som sluttet i en tidligere periode, men har fått lønn/sluttoppgjør i inneværende periode som ikke blir med på summering av forskuddstrekket for alle inntektsmottakere. Men aner ikke hvordan dette skal løses.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei!

Den samme feilmeldingen har vi også fått.

Det ser ut som om at enkelte ansatte ikke blir med på A-meldingen. Har kontrollert alle opplysninger vedr. disse, men klarer ikke å finne årsaken til at disse ikke blir med. (tallene i TOTAL-beløpet blir med allikevel, men ikke på "inntektsmottakere")

Er det noen som har funnet løsningen på dette ?

 

Det er veldig dumt at vi ikke får sett på opplysninger som sendes inn i form av A-meldingen.

 

Det er den første klienten vi har testet dette på, tenk om dette skulle være en odinær/reell innrapportering av A-meldingen og da har vi ca. 60 klienter til som det skulle innrapporteres for.

Frustrerende...............

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Jeg har også fått feilmelding fra Altinn

Det ser ut som bare totaler er kommer over men ikke pr ansatt.

 

jeg savner også " kontrollister"  En mulighet for å se på det som tas ut til innsending før det sendes..

Og å kunne ta ut liste i altinn på det som faktisk er kommet over dit...,  

 

I altinn ser det ut til at det bare er manuelt innlagte data man får ut liste på... og det er bare  tilbakemeldinger på de manuelt innsendte som kommer som pdf fil

 

 

 

Godkjent løsning
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei,

Bedriftsorganisasjonsnummer / virksomhetsnummer må være fylt ut for alle arbeidssteder under "Grunndata / Firmaopplysninger / Diverse registre / Arbeidssteder" som er registrert på aktive ansatte. Du kan finne virksomhetsnummer i Brønnøysundregisteret. For ambulerende virksomhet kan du lese mer om dette her.

Denne meldingen kan du også få hvis du sender inn på en kjøring som er godkjent før du hadde versjon 9. Da må du gjøre som beskrevet her.

Mvh Anniken

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Heisan,

Den samme feilen er rapportert til oss også. Har noen funnet ut av dette?

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Har fått samme feilmeldingen......

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"