Mine områder
Hjelp
Frode Rørvik
CONTRIBUTOR ***

Bruk av prosjekt i kostnadsbærer-hierarki

av Frode Rørvik

I Visma Lønn gjør vi en rutinemessig import av prosjekter fra vårt ERP-system. Visma lønn har dimensjonene "Ansvarlig" (prosjektleders ansattnummer) og "Avdeling" på ansvarsenheten "Prosjekt". Dette er veldig bra!

Rutinemessig overfører vi ansvarsenhetene "Avdeling" og "Prosjekt" (grunndata) fra Visma Lønn til Visma.net Expense. Ansvarsenhetene ender opp som kostnadsbærere i Visma.net Expense. Problemet er at Visma.net Expense ikke har dimensjonene "Avdeling" og "Ansvarlig" for kostnadsbæreren "Prosjekt". Da blir det ikke enkelt å benytte kostadsbæreren "Prosjekt" i et kostandsbærer-hierarki til bruk i en arbeidsflyt.

Det er nok flere kunder som benytter Visma.net Expense som kunne tenke seg en godkjenningsflyt basert på kostnadsbærer prosjekt. Med flere hundre prosjekter så kan vi ikke vedlikeholde kostandsbærer-hierarki i Visma.net Expense. Dette må komme fra ERP-systemet via Visma Lønn. 

Var dette forståelig? 

 

Visma Lønn ansvarsenheter

1 SVAR 1

av Gunnar Glendrange

Ja! 🙂

Dessverre bruker ikke skytjenesten Expense hierarki fra jordbaserte tjenester (windows).

Du må definere godkjennere i Approval-delen i Visma.net. 

Når du først har gjort det en gang, vil nye tjenester som f.eks Visma.net Absence benytte samme oppsett. 

Målet vårt er at det skal være raskt å sette opp godkjennere, men med mange prosjekter er ikke oppsettet i dag så raskt som det burde være. Det er noe vi vil se på.

Takk for innspillet!

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"