Mine områder
Hjelp
Marianne_Gjerde
CONTRIBUTOR ***

Elektronisk kommunikasjon som gave - feil på A-melding

av Marianne_Gjerde

Etter at en kollega var på kurs i går valgte vi i dag å avslutte elektronisk kommunkasjon med sluttdato 31.12.2022 og gi naturalytelsen for i år som gave. Ved lønnskjøring i dag ble det generert A-meldinger på nytt for hele 2022 og hittil i 2023.

 

Hvorfor ble det generert for hele 2022?

 

Enkelte ansatte hadde noen måneder med 0-lønn pga fravær i 2023. Disse månedene får vi nå avvist A-meldiger for, siden noen da står med positivt forskuddstrekk.

 

Hvordan løser vi dette?

 

At dette kunne bli et problem burde det vært opplyst om på kurset...

1 SVAR 1
Ørnulf Lindset
CHAMPION *

av Ørnulf Lindset

Det er vanskelig å si hva som har skjedd uten å se registreringene, men jeg antar det må være gjort noe annet enn å sette sluttdato til 31.12.2022. Det høres nesten ut som at den faste lønnsarten er slettet - eller at det er satt feil sluttdato - datostyringen vil aldri endret noe lengre tilbake i tid enn sluttdatoen som er satt. Men vanskelig å si sikkert uten å kjenne detaljene.

 

Løsningen slik jeg ser det er å legge til en ny innberetning på periodene i 2022 som nå er reversert for å nulle den innlagte - pass bare på å bruke en lønnsart som innberetter på perioden den faste lønnsarten er registrert. Dette vil utligne de nye verdiene og innberetningen vil bli som før.

 

Det å sette sluttdato tilbake i tid medfører alltid at det sendes inn ny A-melding for alle perioder som blir berørt.  

For gavegiving av naturalytelser er jeg klar over at det er mest korrekt å trekke tilbake innberetningen i tidligere perioder, men det medfører alltid problemer med avstemming av lønn, og skulle også medføre endring av lukkede og rapporterte perioder i regnskapet. Men jeg har enda til gode å få avvisning av skatteetaten dersom jeg tilbakefører fri telefon i sin helhet i november eller desember fordi kunden bestemmer seg for å gi dette som gave til den ansatte.

 

Et godt tips dersom man velger å gjøre en endring med retro-verdier, er å se på a-meldingene som enda ikke er sendt inn når man gjøre slike endringer - for å se hvilken effekt endringene man har registrert medfører. Da kan man spare seg for litt problemer i etterkant. Det er også kommet noen rapporter og spesifikasjoner som hjelper med å vise effekter av kjøringen som man er i ferd med å godkjenne. 

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"