avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Velkommen til området for Visma.net Payroll

Finn informasjonen du trenger om Visma.net Payroll - innenfor alt A-melding, til lønnsarter, til selvbetjening for ansatte. Snakk med andre brukere, og finn kurs og nyheter som er relevante for deg.
Recent topics

Tirsdag 23. januar er det planlagt lansering av ny startside for alle Visma.net tjenester. Etter innlogging i Visma.net, vil alle brukere få opp ny hjem-siden . I hjem-siden får du tilgang til alle dine Visma.net tjenester, og du navigerer enkelt til aktuell tjeneste ved å klikke på ikonene.
0 0
Postet av
Er det noe du er usikker på i forhold til en faktura du har mottatt? Ofte stilte spørsmål Fakturakopi Prisøkning Klage Oppsigelsesfrist Beskrivelse av faktura Her finner du ofte stilte spørsmål om faktura Når det gjelder den årlige vedlikeholdsfakturaen, er betaling av denne en forutsetning for gyldig bruksrett til deres programvare.
0 0
Postet av
Dersom en ansatt har krav som krever at selskapet trekker et visst beløp eller prosent fra lønnen til den ansatte, må det registreres en kreditorbetaling. Før dette gjøres, kreves det at kreditoren, eller skatteoppkreveren (kommune) er lagt opp i systemet. Klikk på linkene under for å lese mer om hvordan dette gjøres. Kreditorer Skatteoppkrevere Employees | Oversikt | Aktuell ansatt | Ansatt | Bank og betaling Klikk på «Legg til» øverst på siden for å legge til en ny kreditor. Betalingsmetode: Velg Betalingsmetode «Kreditorbetaling». Trekktype: Under Trekktype velger du aktuell type kreditorbetaling. Andre: Inkassosaker Bidragstrekk: Bidragstrekk til NAV, f.eks. barnebidrag Utleggstrekk – skatt og avgift: Betaling av restskatt til kommuner. Krever at det er opprettet kommune under «Employees / Innstillinger / Kommuner». Utleggstrekk – statlige foretak: Betaling av krav til statlige foretak, f.eks. Statens innkrevingssentral Utleggstrekk – straffbar handling: Betaling av bøter o.l., f.eks. til Statens Innkrevingssentral. Kreditor: Trekket må knyttes til en Kreditor dersom kravet kommer fra en kreditor. Kreditorene opprettes under Employees / Innstillinger / Kreditorer. Skatteoppkrevere: Dersom kravet kommer fra en kommune, må kreditorbetalingen knyttes mot den korrekte skatteoppkreverne du har registrert under Employees | Innstillinger | Skatteoppkrevere. I bruk: Dersom kravet gjelder for en bestemt periode, må du legge inn hvilken dato trekket skal gå fra og til. Dersom det f.eks. kun settes en fra dato, vil trekket stoppe dersom hele beløpet for trekket er er trukket på den ansatte. Type: Her kommer det automatisk opp Beløp. Opprinnelig beløp: Legg inn totalbeløpet som skal trekkes på den ansatte. Trekkmetode: Her kan du velge prosent eller beløp, ut i fra hvordan kravet skal trekkes. Sekvens: Velg hvilken rekkefølge trekket skal trekkes etter. Dersom det gjelder utleggstrekk – skatt og avgift bør denne angis til 1 – dvs. at den har første prioritet av alle trekk på lønn til den ansatte. KID: Dersom det er oppgitt et kid-nummer på trekket, legger du dette inn i feltet Beskrivelse: Legg gjerne inn en egen beskrivelse for å enklere kunne holde oversikt over ulike trekk. Visning og beregning i Payroll Under Payroll | Lønnskjøringer | Aktuell lønnskjøring | Kontroller lønnslipper kan du klikke deg inn på de ansatte for å kontrollere sammendraget av lønnslippene. Klikker du deg inn på en av de ansatte somhar en kreditorbetaling, vil du se trekket i sammendraget over utbetalingene øverst til venstre. I dette tilfelle har den ansatte et utleggstrekk på 1000,- til Oslo kommune. Siden dette trekket er et utleggstrekk, vil det i dette tilfelle bli overført til skattetrekkskontoen ved utbetaling av lønn - dette avhenger av om det er satt opp til at utleggstrekk skal betales terminvis eller månedsvis under Employees | Innstillinger | Selskapsinnstillinger | Bank og betaling. På lønnslippen til den ansatte vil beløpet som går til utbetaling vises fordelt på to eller flere bankkontonummer ettersom hvor mange krav og evt. kontoer den ansatte har registrert på seg. I siste del av lønnskjøringen kan du ta ut banklisten. Her vil også utbetalingen til kreditoren / skatteoppkreveren komme opp som en egen betaling, og dersom du benytter AutoPay for betaling av lønn, vil denne betalingen skje automatisk sammen med lønnsutbetalingen. I dette tilfellet overføres betalingen til skattetrekkskontoen fordi utleggstrekk er satt opp til å betales terminvis.
0 0
Postet av
Grunnet inføring av fordelsbeskattning på deler av diettberegning må du / ditt firma gjøre noen valg. Generelt vil Visma nå si at hvis ditt firma fortsetter å utbetale diett etter statens reiseregulativ i 2018, gjør endringen i reglene at det å få ansatte til å føre dette korrekt blir veldig utfordrende. Og mye ekstra arbeid for lønningsansvarlig. Hvis firmaet skal fortsette å følge og utbetale etter statens reiseregulativ, anbefaler vi at alle ansatte i firma benytter reiseregningssystemet Visma.net Expense. Dere som bruker Visma.net Payroll har Expense inkludert i tjenesten. Alle satser fra 2018 blir automatisk oppdatert og overført riktig til lønnskjøringen i Payroll. MERK! Alle ansattes reiseregninger må være utbetalt i 2017 for å kunne følge 2017 regler. Det er utbetalingstidspunkt som avgjør om godtgjørelsen kan følge 2017 regler. Registrere manuelt i Payroll Ønsker du å registrere diettgodtgjørelse manuelt i Payroll er det ingen automatikk på lønnsartene slik at lønnsart for skattefri og skattepliktig del må registeres manuelt. Når denne artikkelen publiseres er det ikke kjent hva statens reiseregulativ sine satser blir. I eksempelet er det bruk kr 733 som sats. Diett med overnatting - Hotell Norge (statens særavtale) Sats Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 164 32750 569 32200 Diett med overnatting- Pensjonat, uten kokemuligheter (statens særavtale) Sats Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 574 32750 159 32350 Diett med overnatting - Privat eller hybel/brakke med kokemuligheter (statens særavtale) Sats Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 733 32750 Ikke tillatt å betale skattefritt på disse godtgjørelsene x Merk! Nattillegg innland og dagdietter innland/utland vil fortsatt være skattefritt. Måltidsfradrag Skal trekkes fra både det trekkfrie og trekkpliktige beløpet. Hotell - Frokost 20% (statens særavtale) Godtgjørelse Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 - 146,60 = 586,40 164 - 33 = 131 32750 569 - 114 = 455 32200 Pensjonat, uten kokemuligheter - Frokost 20% (statens særavtale) Godtgjørelse Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 - 146,60 = 586,40 574 - 115= 459 32750 159 - 32 = 127 32350 Pensjonat, uten kokemuligheter - Frokost 20% (trekkfri sats benyttes) Godtgjørelse Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 165 - 33 = 132 0 x 165 - 33 = 132 32350
0 0
Visma.net Payroll kommer med en ny versjon tirsdag kveld 19. desember, utenom de ordinære månedlige versjonen. Denne versjonen vil inneholde endringer og oppdateringer blant annet skattekortberegning og skattekortimport for 2018. Payroll Rapportkoder for A-melding Vi oppdaterer gyldig kombinasjoner for A-meldingen som vil ha en gyldig fra dato 01.01.18. Employees Skattekort og skatteberegning for 2018 Etter denne versjonen har du mulighet til å hente inn skattekort opplysninger for 2018. Første lønnskjøring i 2018 vil automatisk få riktig tabellberegning. Trenger du allikavel å hente skattekort informasjon for 2017? Det må hentes manuelt i Altinn med skjema RF-1307. Registrer verdien manuelt på ansatt under arkfanen "Skatt" hvor du "angir en gyldig fra dato" 01.12.17. Endring av skattekort fra Altinn Fra 2018 har Altinn endret måten de leverer skattekort informasjonen på arbeidstakere med Altinn skattekort integrasjonen. På grunn av denne endringen er det ikke lenger nødvendig å angi "Type melding ved endret skattekort" i feltet "Kontaktperson under "Selskapsinnstillinger". Derfor vil ikke dette feltet lengre bli vist fra 01.01.18. Skattekort for pensjonister Det har også kommet en viktig endring angående oppdatering av skattekort pensjonister. Denne endringen har ført til at det har kommet nye felter i "Employees" inne på den ansatte under menyen "Skatt". Tidligere var det mulig å legge inn en skattetabell (F.eks 7110P) i det vanlige skattetabellfeltet. Dette er ikke mulig lengre. I det vanlige skattetabellfeltet kan bare vanlig skattetabeller angis (som 7110). Fra 01.01.18 vil systemet stoppe deg fra å legge inn skattetabell for pensjon i dette feltet. Viktig! På grunn av denne endringen er det viktig å endre skattetabellverdien fra en skattetabell for pensjon til en vanlig skattetabell fra 01.01.18. Har du ansatte med skattetabell for pensjon i det vanlige skattetabellfeltet, må du angi det i de nye feltene for pensjon. Hvis du setter på huken for "Ja", for at ansatte skal motta pensjonytelser, vil du få opp felter for pensjonsopplysninger under. Disse feltene vil bli oppdatert automatisk ved innhenting av skattekort elektronisk etter ny versjon.
0 0
Her ligger komplett årsavslutningsveiledning for Visma.net Payroll 2017!
0 0
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk her. Når en ansatt skal registrere i kalenderen, vil mulige valg være arbeidstid og fravær. Hvilkealternativer som kommer opp avhenger av hvilke koder for arbeidstid og fravær som ligger isystemet. Calender / Innstillinger / Koder Under koder finner du de forskjellige standard kodene du kan gjøre registreringer på. Du kanvelge å gjøre utvalg på venstre side for å se hvilke koder som gjelder for hvilken typeregistrering. Alle koder som f.eks. ligger under utvalget Arbeidstid er tilgjengelig forregistrering av arbeidstid for den enkelte ansatte. Hver kode har forskjellige oppsett. De forhåndsdefinerte kodene som ligger i Calendar er ikkemulig å endre på. Du kan se nærmere på en kode ved å klikke på den i listen. Ut i fra hvordan koden er definertvil det komme opp forskjellige faner. F.eks. har koden Sykt Barn følgende faner: Under fanen Vanlig får du en oversikt over hvordan oppsettet og registreringen er på dennekoden. Under fanen Terskel finner du hvilke lønnsarter fraværskoden skal føres på i Visma.net Payroll.Disse hentes fra Payroll ut i fra de lønnsartene som er satt opp med gruppen «Fravær» og erikke mulig å overstyre. Ønsker du egne lønnsarter på kodene, må egne fraværskoderopprettes. På koden Sykt barn har du i tillegg en fane som heter «Grenser». Her ligger de ulike grensenesom gjelder for reglene ved sykt barn. Under fanen Rapporter angir du hvilke rapporter denne koden skal inkluderes i. For eksempelhar fraværskoden «Permisjon» hake for «Rapportert i A-melding». Når den ansatte registrereren permisjon vil denne automatisk rapporteres i A-meldingen. På koden Syk har du en egen arkfane som heter «Egenmelding». Her kan du se standard regler. Dersom det er definert IA-bedrift under Employees /Selskapsinnstillinger / Generelt vil også «Maks antall tilfeller…» og «Maks antall dager pr.tilfelle» oppdateres her automatisk i henhold til reglene rundt dette. Fanen terskel inneholder blant annet informasjon om hvilken lønnsart som brukes vedregistrering av koden: På koden Syk ligger det flere ulike lønnsarter. Hvilken som brukes avhenger av hvordan denansatte er registrert under Employee / Oversikt / Aktuell ansatt / Ansatt / Rapportering. Koden Timelønn er definert som «Arbeidet tid» og har derfor kun fanene Vanlig og Terskel: Under fanen Terskel angis det hvilken lønnsart som skal brukes når denne koden registres påen ansatt: Hvordan opprette en ny kode? Du kan velge å opprette ny fraværskoder dersom dette er ønskelig. For å opprette en ny kodetrykker du på «Legg til kode». Vi anbefaler at du velger «Kopiere fra eksisterende» og velger enkode som er tilnærmet lik som mal. Alternativet «Start med blankt» er per nå ikke mulig åvelge i denne løsningen. Fyll ut et passende navn på den nye fraværskoden, gjør de endringene som trengs på ulikefanene, og trykk Lagre. Klikk her for å gå videre til neste steg.
0 0
Postet av
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk her. Calendar / Innstillinger / Ferieavtaler Alle ansatte må være knyttet til en ferieavtale. Under «Ferieavtaler ligger det to standardavtaler som er 12 % og 10,2 %. Når du klikker på ferieavtalen på f.eks. «Feriepenger 12%» får du opp denne oversikten: Hvis man skal endre på noen av de ferieavtalene som ligger i systemet så trykker man på endre. Man får da spørsmål om det skal endre i ny versjon eller nåværende versjon. Hvis man ikke har tatt i bruk systemet før man skal endre på en ferieavtale så kan man velge "I nåværende versjon", men hvis systemet er tatt i bruk burde man velge "I ny versjon fra" og legge inn datoen endringene gjelder fra. Det er ikke mulig å endre på alle feltene på de ferieavtalene som ligger i systemet da dere får Visma.net pakken. De feltene som kan endres er: Visning Dager per uke Utbetalingsmåned for fastlønnede Utbetalingsmåned for timelønnede Ferietrekk for fastlønnede? Aldersbestemt ferie Beregning av feriepenger Håndtering av feriedager Maks forskuddsdager Knytte ferieavtalen til de ansatte Calender / Innstillinger / Innstillinger ansatt / Ansatt Under «Ansatte» kan du knytte ferieavtalene til de ansatte ved å klikke på de ansatte og leggetil den aktuelle ferieavtalen. Dersom dette ikke gjøres er det standard ferieavtale for bedriftensom benyttes. Klikk her for å gå videre til neste steg.
0 0
Postet av
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk her. Det ligger allerede et forhåndsdefinert lønnsartregister i systemet. Du bør se igjennom disse og gjøre eventuelle justeringen hvis nødvendig. Alle lønnsarter er også knyttet mot en av de forhåndsdefinerte kontotypene. Endre eksisterende lønnsart Payroll / Innstillinger / Regler / Lønnsarter Dersom du skal endre på en eksisterende lønnsart, markerer du denne i listen slik at du får opp informasjon om lønnsarten. Klikk deretter "Endre" nederst til høyre. Du vil få spørsmål om når du ønsker å endre lønnsarten fra. Her er det viktig å ta et bevisst valg. Dersom du velger å benytte at endringene gjelder fra eksisterende gyldig fradato, altså "I nåværende versjon", vil Payroll rekalkulere endringene tilbake i tid, og dette kan medføre feil lønn til de ansatte eller feil kontering i regnskapet ved neste lønnskjøring. I de aller fleste tilfellene bør du derfor legge inn en dato for når endringene faktisk skal gjelde fra, f.eks. første dato i neste lønnskjøring slik at endringene kun påvirker fremtidlige lønnskjøringer. Opprette ny lønnsart Payroll / Innstillinger / Regler / Lønnsarter For å opprette nye lønnsarter klikker du på knappen "Ny lønnsart" helt nederst på høyre side. Du kan deretter velge «Kopier fra eksiterende» eller «Start med blank». Vi anbefaler at du alltid kopierer en lønnsart fra en allerede eksisterende lønnsart. Her kan det lønne seg å velge en lønnsart som ligner på lønnsarten du skal opprette. Oppsett av lønnsarten De neste punktene i denne artikkelen vil gjelde uansett om du endrer en lønnsart eller oppretter en ny. Vi gir deg her en innføring i hva de ulike fanene og innstillingene betyr. Generell informasjon På fanen Generell informasjon angir du overordnet informasjon om lønnsarten. Nummer: Angi lønnsartnummeret du ønsker å bruke på den nye lønnsarten Navn: Angi lønnsartnavn du ønsker å bruke på den nye lønnsartenBeskrivelse: Her kan du legge til en beskrivelse av lønnsarten. Denne vises når du blant annet holder markøren over lønnsarten. Håndtering: Her kan du enten angi om lønnsarten er variabel eller datosensitiv. Datosensitiv: Dette er et nytt begrep i Payroll og betyr at når transaksjonen ikke gjelder for hele perioden, så vil Payroll beregne om slik at transaksjonen fordeles i henhold til angitte datoer. F.eks. kan du ha en transaksjon med beløp på 100,- pr. mnd., men startdatoen for ytelsen er angitt til midt i måneden. Det faktiske beløpet vil da bli beregnet om til 50,-. Det er kun faste lønnsarter som kan defineres som datosensitive. Variabel: Lønnsarter som har hake for «Variabel» vil kunne angis som variable transaksjoner på den enkelte ansatte i Employees. Skattbar inntekt: Angi om lønnsarten skal beregnes etter tabelltrekk eller prosenttrekk. Brutto / til: Her velger du korrekt alternativ for den aktuelle lønnsarten. F.eks. skal ikke naturalytelser ha hake for «Til utbetaling». Basis: Velg hvilke grunnlag lønnsarten skal være aktuell for. Visning Under denne fanen angir du hvordan lønnsarten skal vises på f.eks. lønnsslippen til den ansatte og hvilke lønnsartgruppe den skal inngå i. Grupper: Her kan du velge hvilke grupper den aktuelle lønnsarten skal tilhøre.Lønnsartgruppe er en måte å kategorisere lønnsartene. Du må velge minst en. Mange avgruppene er for det meste bare brukt til filtrering, mens andre grupper faktisk har en funksjon.Følgende grupper er tilgjengelige: Betalingsregel: Angi om lønnsarten skal komme frem under bank og betaling på denansatte. Dette feltet er ikke i bruk pr idag.Feriepenger: Feltet er kun filtrering.Inngående saldo: Alle lønnsarter som skal benyttes som inngående saldo lønnsarter,må være huket av for denne gruppen. Lønnsarten vil da automatisk bli tilgjengeligunder «Inngående saldo» i transaksjonsbilde. Alle lønnsarter som har denne huken vilikke komme med i a-meldingen, selv om det blir koblet en a-meldingskode motlønnsarten. Dette vil ikke fremkomme på lønnsslippen til den ansatte.Naturalytelse: Angi om lønnsarten er en naturalytelse. Eks på lønnsart: 23000 –Elektronisk kommunikasjon (naturalytelse).Skatt: Her angis det om lønnsarten skal trekke ekstra skatt. Eks på lønnsart: 89000 –Ekstra skattetrekk. Time: Dersom lønnsarten skal være tilgjengelig for Visma.net Time, må du sette på enhake her. Dette er typiske variable lønnsarter som genereres ut i fra timelisten denansatte registrerer under Visma.net Time. Eks på lønnsart: 10100 – Timelønn.Diverse: Her angis det om lønnsarten er diverse. Pr. nåværende versjon er det ingenlønnsarter som er knyttet til den gruppen.Forskudd: Foreløpig er denne gruppen kun for filtreringsmuligheter ellers iprogrammet. Eks på lønnsart: 13100 – Forskudd, fast.Pensjon: Her angis det om lønnsarten skal behandle pensjon, typisk OTP ellerpensjonstrekk. Ellers bare i bruk til filtrering. Eks på lønnsart: 60000 – Tjenestepensjon,OTP.Sykelønn: Angi om lønnsarten gjelder sykepenger. Eks på lønnsart: 14000 –Sykepenger refundert av NAV.Transaksjon: Her angis det om lønnsarten skal være en transaksjon. Alle lønnsartersom skal være tilgjengelig for både faste og variable transaksjoner i «Employees» måsettes opp med hake for dette valget. Eks på lønnsart: 11150 – Overtid 50%.Expense: Angi om lønnsarten skal genereres ut i fra reiseregningene de ansatteregistrerer i Visma.net Expense. Eks på lønnsart: 311000 – Bilgodtgjørelse.Fravær: Her angis det om lønnsarten skal være tilgjengelig for Visma.net Absence. Ekspå lønnsart: 108000 – Fravær uten lønn, trekk i timer.Mal: Ikke i bruk pr idag.Rapportering: Denne brukes kun for filtrering i rapporter. De lønnsartene vi har tenktat er mest fornuftige å vise i rapporter har blitt koblet opp mot denne gruppen. Dissefiltrene i rapporter kan kunden endre selv, men vi har satt opp enkelte rapporterdefault kun med filter på "Rapportering". Eks på lønnsart: 12600 – Bonus.System A-melding: Når du endrer tilleggsinformasjon på en transaksjon som ligger pådenne gruppen, vil det bli generert en A-melding på den opprinnelige måned det er ført ogikke i nåværende måned. Gruppen følger ikke kontantprinsippet. Eks på lønnsart:310000 – Firmabil.Trekk: Dette feltet er kun i bruk for filtrering. Eks på lønnsart: 63000 – Kantinetrekk. Lønnsslipp – informasjon: Under dette punktet må du angi hvordan lønnsarten skal vises pålønnsslippen. Sortering for lønnsslipp: Sortering for lønnslipp indikerer hvilke område på lønnsslippen lønnsarten/transaksjonen skal vises. Sorteringsgruppen «Sum» er forhåndsdefinert og vises i fet skrift på lønnsslippen. I tilfeller hvor andre sorteringsgrupper enn «Sum» eller «Utelat fra lønnsslipp» er valgt kan du videre velge: Om flere transaksjoner på samme lønnsart skal vises gruppert eller som individuellelinjer. Om fra- og tildatoer skal vises. Om tilleggsinformasjon skal vises. Detaljer: Det kan spesifiseres om Faktor/Antall/Sats skal vises på lønnsslippen eller ikke.Beløp skal alltid vises. Det kan også angis om teksten som legges inn i feltet «Beskrivelse»på den enkelte transaksjonen skal vises på lønnsslippen.Lønnsslippkategori i mobil: Her kan du bestemme hvilken kategori resultatet for lønnsartenskal vises under når den ansatte får lønnsslippen sin elektronisk, f.eks. i tjenesten Payslip,eller i appen Mobile Employee. Kontering Under Kontering må du velge hvordan lønnsarten skal konteres i regnskapet. Kontering: Velg om lønnsarten skal knyttes mot en kontotype, eller direkte til en konto. Detgjelder både for debet og kredit. Dersom kontotyper benyttes er det svært viktig å sjekke atdet er angitt korrekt konto på kontotypen for å sikre at lønnsarten konteres mot korrekt kontoi regnskapet. Dersom haken for «Bruk kontotype…» ikke er satt får du mulighet til å velge enenkelt konto.Dimensjon: Hver dimensjon kan ha sin egen liste over tillatte verdier, dette blir tilgjengelig i ensenere versjon av Visma.net Payroll. Innberettning A-melding På denne fanen kan du administrere hvordan lønnsarten skal rapporteres i A-meldingen, altså rapportkode eller lønnsbeskrivelse Koder til A-meldingen Type beløp: Angi om lønnsarten f.eks. er type "Lønn", "Fradrag" eller"Forskuddstrekk". Ut ifra hva som velges her, vil aktuelle lønnsbeskrivelser bli tilgjengeligeunder beskrivelser. Lønnsbeskrivelse: Ut ifra hva som er angitt i Type beløp, vil aktuelle lønnsbeskrivelser blitilgjengelige.Fordel: Angi om lønnsarten gjelder en kontantytelse, godtgjørelse eller naturalytelse. Det erkun de fordelene som er aktuelle for lønnsbeskrivelsen som er tilgjengelige. Avansert På denne fanen kan du gjøre enkelte avanserte innstillinger for faktor, antall, sats og beløp pålønnsarten. Transaksjonsdata: Angi om faktor, antall, sats og beløp skal være valgfri, påkrevd eller ikkelovlig.Script: På noen av lønnsartene ligger det script som gjør at Payroll vil behandle disselønnsartene automatisk. F.eks. vil scriptet som ligger på lønnsarten for elektroniskkommunikasjon (naturalytelse) beregnes med 366,- pr. måned automatisk når lønnsartenknyttes til en ansatt. I bildet over ligger det et script under sats som gjør at Payrollautomatisk henter fastlønnen til den enkelte ansatte.Fast verdi: Angi om lønnsarten skal ha en fast verdi for faktor, antall, sats eller beløp.Starter lønnsart: Dersom noen lønnsarter skal knyttes sammen, kan du legge til en lønnsartunder «Starter lønnsart». Når denne lønnsarten legges til på en ansatte, vil den da automatisktrigge inn lønnsarten angitt under «Starter lønnsart» slik at begge utbetales til den ansatte. Merk! Vi anbefaler ikke at scriptene blir fjernet fra en standard lønnsart. Hvis det er ønskelig å fjerne et script, bør det opprettes en ny lønnsart for så å fjerne scriptet på denne. Tilleggsinformasjon På fanen «Tilleggsinformasjon» kan du legge til tilleggsinformasjon på lønnsartene.Tilleggsinformasjon brukes for å legge til ekstra informasjon som blant annet kreves iforbindelse med innrapportering av a-meldingen. Et typisk eksempel på dette er diett ellerantall passasjerer.
0 0
Postet av
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk her. Employees / Oversikt / Aktuell ansatt Hvis en ansatt har sluttet for så å begynne igjen eller hvis det skal endres noe på den ansatte som gjør at stillingen må avsluttes for så å legges inn igjen, så kan man åpne opp igjen ansattforholdet på samme ansattnummer som allerede ligger i Employees. For å gjenansatte en ansatt som er satt som er sluttet så trykker du på "Gjenansett" nederst til høyre på den ansatte det gjelder. Du får da opp følgende bilde der du må legge inn startdatoen til den nye stillingen, trykk neste. Når den nye startdatoen er lagt inn, må du gå gjennom alle fanene for å se at det ligger riktig informasjon og fylle ut eventuelle blanke felter.
0 0
Postet av
Relevante linker