Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Kildeskatt på lønn er en forenklet skatteordning for utenlandske arbeidstakere med kortere arbeidsopphold i Norge. De fleste utenlandske arbeidstakere vil komme inn under denne ordningen det første året de jobber i Norge.
Vis hele artikkelen
17-11-2020 10:35 (Sist oppdatert 16-02-2024)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1803 Visninger
Hvilke lønnsdata kan du forvente av Flyttefabrikken ved overgang til Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
04-11-2021 09:24 (Sist oppdatert 15-02-2024)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 10889 Visninger
Skattetrekk på ansatte uten skattekort fra februar i nytt år i Payroll.
Vis hele artikkelen
15-03-2023 08:15 (Sist oppdatert 14-02-2024)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 1405 Visninger
Visma fikk rapportert fra flere at det har kommet feriepenger fra tidligere år inn på ansatte (lønnsart 16100) uten at det er registrert eller kommer fra feriepengeavtalen. Feilen fremkom på flere forskjellige måter, hvor feriepenger både har kommet til utbetaling og trekk. Du kan lese mer om det her.   Dette ble rettet pr. 25.januar, men det stod igjen et par saker hvor noen firmaer får beregning på lønnsart 902010 -Avsatte feriepenger uten arbeidsgiveravgift. Samt systemet reverserte ikke transaksjonen feriepenger etter rettelsen 25. januar. Gjengangeren for disse sakene er at i tillegg til uønsket transaksjon for tidligere perioder på lønnsarten feriepenger, har det også kommet en transaksjon for trekk i lønn for ferie for tidligere periode i januar 2024. En ny rettelse på dette er lagt ut 06. februar. Rettelsen vil reversere feriepengetransaksjon generert i januar, og transaksjoner på 902010 -Avsatte feriepenger uten arbeidsgiveravgift.   Merk: Rettelsen innebærer at det dukker opp en transaksjon på lønnsarten for trekk i lønn for ferie med 0,01kroner (normalt lønnsart 16510). Denne kan nulles med 16700 - Trekk i lønn for ferie manuell. Korrigeres dette i en ekstrakjøring med utbetalingsdato januar 2024, kan du benytte transaksjonsdato i januar 2024.   Dersom den ansatte sluttet for lenge siden (2022 eller tidligere) vil ikke transaksjoner kalkuleres på grunn av sluttdato langt tilbake i tid. 2 mulige omgåelser i dette tilfellet: kjøre den ansatte i egen kjøring, fjerne haken for lag bankfil og ikke sende lønnsslipp (lønnkjøring i gammelt grensesnitt). Det vil bli rapportert i A-meldingen 0,01krone i "Trekk i lønn for ferie" og en lønnsoppgave . For å unngå rapportering i A-meldingen, må den ansatte reansettes (holder med 1 dag i 2024, arbeidsforholdstype = Pensjon..). Så registrere 0,01 på lønnsart 16700 med dato i januar. Transaksjon på lønnsart 16110 Flere opplevde at etter rettelsen 25. januar fortsatt å få transaksjon på lønnsart 16110. På dette tidspunkt så var løsningen å registrere samme tall med motsatt fortegn på lønnsarten 16110 (eller en kopi).  Dette er nå også rettet. De som da rettet manuelt i januar, må nå slette den registreringen som ble gjort i januar.    Visma beklager de ulemper dette medfører for våre kunder.
Vis hele artikkelen
09-02-2024 09:44 (Sist oppdatert 13-02-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 986 Visninger
Her finner du kurs som lærer deg hvordan du setter opp Payroll via Onboardingswizarden.
Vis hele artikkelen
05-02-2024 10:21
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 234 Visninger
For å registrere lån på ansatte i Payroll legger du inn lønnsart 64050 - Lån fra arbeidsgiver på den ansatte som en fast transaksjon. Du registrerer startsaldo, avdrag. Payroll vil automatisk beregne renten til normrente. Er det avtalt en annen rentesats, må dette registreres på egen lønnsart. Se mer under. Hvis avtalt rente er under normrente vil Payroll automatisk beregne rentefordel.   Rentefordel beregnes når renten er lavere enn normrentesatsen .   Reglene om skatt og arbeidsgiveravgift på rentefordel gjelder kun dersom lånebeløpet er av en viss størrelse. Lån som ikke overstiger ⅗ av Grunnbeløpet og skal betales tilbake i løpet av maksimum ett år, skal det ikke beregnes rentefordel av.    MERK! Hvis en ansatt har mer enn ett lån, må lånene legges inn samlet da det kun er støtte for ett aktivt lån pr ansatt. Fremgangsmåte: Velg aktuell ansatt i Employees og gå til fanen Transaksjoner - Faste Velg Legg til ny transaksjon Angi startdato for lånet. MERK: Dersom lånet har tilbakebetalingstid på under ett år og er mindre enn ⅗ G, må du legge inn sluttdato for å unngå at rentefordel beregnes Velg lønnsart 64050 - Lån fra arbeidsgiver og legg inn avdrag i feltet Sum og lånets  Startbeløp. Systemet vil automatisk benytte normrente for å beregne renten som den ansatte må betale (lønnsart  64020):   Hvis ditt firma har avtalt en annen rente enn normrenten, så må du legge inn lønnsart 64040 - Avvikende % sats fra normrenten (lån).  I lønnskjøringen ser du avdrag, renter og i dette eksemplet også renterfordel. Rentefordel vil kun fremkomme hvis du på lønnsart 64040 - Avvikende % sats fra normrenten (lån) har lagt inn en sats som er lavere enn normrenten for den måneden.   På lønnsslippen til den ansatte vises også saldo på lånet. - Den første måneden vises totalbeløpet minus trukket beløp både i kolonnen Totalt for perioden og Akkumulert totalt. - For påfølgende måneder vil kun avdraget vises i kolonnen Totalt for perioden.     Rapporter Under Rapporter - Standardrapporter - Lån, avdrag og rentefordel kan du skrive ut en oversikt over lån for valgt(e) periode(r). Du kan også velge å legge til denne rapporten i lønnskjøringen under fanen Betaling og rapportering:     Kontering Det er lønnsartene som styrer kontering: 64010 Avdrag lån          kontotype = 10150 - Fordringer ansatte 64020 Renter av lån     kontotype = 49000 -  Renteinntekter 64030 Rentefordel lån  kontotyper = 33600 - Rentefordel og 34000 - Motkonto for gruppe 52   Kontroller at du har lagt inn konto på disse kontotypene, Employees - Innstillinger - Kontotyper. Eventuelt må du legge ønsket kontering med konto direkte på lønnsartene. Lån uten rente og under 3/5 G For å unngå renteberegning må du registrere inn lønnsart  64040 - Avvikende % sats fra normrenten (lån) med sats =0. For å unngå rentefordel, må du ha lagt inn en til dato på lønnsart 64050 - Lån fra arbeidsgiver som gjør at fra og til dato har et mindre tidsrom enn 12 måneder.    Retrobeløp på renter Endringen for hvordan lån og renter beregnes er endret pr. 1. mars. Dette betyr at lån hvor renten har vært forskjellig fra normrenten vil beregnes på nytt. For å fjerne retroen, legg inn lønnsart 64040 - Avvikende % sats fra normrenten (lån) med den rentessatsen som er avtalt med dato 1. mars. Dette vil gjøre at retroberegningen forsvinner.  Spørsmål til support Blir rentene som er trukket, rapportert inn slik at de kommer på den ansattes skattemelding? Nei, dette må den ansatte føre på selv. Eventuell rentefordel blir rapportert inn i A-meldingen.
Vis hele artikkelen
05-02-2024 09:04
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 259 Visninger
Alt om integrasjon mellom Payroll og Business NXT finner du i dette kurset.
Vis hele artikkelen
04-02-2024 12:01 (Sist oppdatert 05-02-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 218 Visninger
I dette kurset finner du all informasjon du trenger hvis du skal utbetale lønn og feriepenger ved dødsfall.
Vis hele artikkelen
03-02-2024 21:08
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 319 Visninger
I Employees, under menyen Innstillinger - Fagforeninger oppretter du selskapets fagforeninger. Klikk på Legg til fagforening for å legge til en ny fagforening:   Følgende verdier kan/må da fylles ut:     Fagforeningsnummer: Fyll ut et nummer på fagforeningen dersom du ønsker å benytte dette Fagforeningsnavn: Navnet på fagforeningen Adresse: Trykk på Legg til for å legge til en adresse (vil synes på fagforeningsrapporten) E-post: Trykk på Legg til for å legge til en e-post Telefonnummer: Trykk på Legg til for å legge til et telefonnummer Betalingsmetode: Velg mellom Bankfil og Manuell. Velges bankfil vil betalingen av fagforeningskontingenen være med i filen til AutoPay. Kontonummer: Må fylles ut dersom betalingsmetode Bankfil er valgt KID: Fyll ut KID nummer dersom dette skal benyttes til betalingen Gir rett til skattefradrag: Her angis om fagforeningstrekket for denne fagforeningen skal redusere de ansattes grunnlag for forskuddstrekk eller ikke Kontingent i prosent: Dersom kontingenten skal trekkes i prosent, fyller du inn dette her (skrives i hele tall, 5 % = 5). Minimum kontingent: Dersom det ikke skal trekkes mindre enn et gitt beløp, fyller du inn denne grensen her (gjelder for prosenttrekket) Maksimum kontingent: Dersom det ikke skal trekkes mer enn et gitt beløp, fyller du inn denne grensen her (gjelder for prosenttrekket) Fast kontingent: Dersom det skal trekkes et fast beløp, registreres dette her Kollektiv forsikring: Dersom kollektiv forsikring er en del av fagforeningen, kan du fylle ut denne verdien her (verdien kan overstyres på hver ansatt) Annen forsikring: Dersom annen forsikring er en del av fagforeningen, kan du fylle ut denne verdien her (verdien kan overstyres på hver ansatt) Trykk på Fortsett og deretter på Lagre nederst på siden for å lagre fagforeningen. Knytte fagforening til ansatt Når fagforeningen er opprettet i registeret, så kan den videre knyttes til en ansatt. Dette gjøres ved å gå inn på den ansatte det gjelder og inn på fanen Ansatt - Stilling. Klikk på Legg til for å legge til fagforeningen:      Følgende verdier kan/må da fylles ut:       I bruk: Her angir du startdatoen (og eventuell sluttdato) for fagforeningen. Merk at kontingenten blir beregnet for en hel måned (ingen delberegning) Medlemsnummer: Angi et medlemsnummer her. Hvis du ikke fyller ut noe vil ansattnummeret bli benyttet Trekkes for kollektiv forsikring: Dersom den ansatte skal trekkes for kollektiv forsikring som er angitt på fagforeningen, så må denne huken være på. Overstyrt beløp for kollektiv forsikring: Dersom et annet beløp enn det som er angitt på fagforeningen skal gjelde, så kan du angi dette her. Hvis du ikke har noen verdier her, så vil beløpet som er angitt på fagforeningen gjelde Trekkes for annen forsikring:  Dersom den ansatte skal trekkes for annen forsikring som er angitt på fagforeningen, så må denne huken være på. Overstyrt beløp for annen forsikring: Dersom et annet beløp enn det som er angitt på fagforeningen skal gjelde, så kan du angi dette her. Hvis du ikke har noen verdier her, så vil beløpet som er angitt på fagforeningen gjelde Fagforening: Velg den ansattes fagforening fra nedtrekkslisten. Trykk på Fortsett og deretter på Lagre nederst på siden for å lagre fagforeningen.   Merk! Det er kun mulig å knytte én fagforening til én ansatt av gangen. Fagforening i lønnskjøringen  Beregningen Dersom du har angitt at fagforeningskontingenten skal beregnes ut i fra en prosentsats, så blir dette beregnet ut i fra de lønnsartene som har huke for Grunnlag Fagforeningstrekk     Dersom man i tillegg har forsikring som en del av kontingenten, blir dette medregnet i totalen. Lønnsslipp Trekket for fagforeningskontingenten vises på den ansatte på samme måte som for kreditortrekk, altså her:     På lønnsslippen til den ansatte (pdf rapporten) vises den her:     A-melding I a-meldingen blir fagforeningskontingenten (+evt. forsikringen) innrapportert med korrekt beskrivelse:   Utbetalingsrapport Dersom betalingsmåte på fagforeningen er angitt til Bankfil, vil du i utbetalingsrapporten se betalingen av fagforeningskontingenten slik:     Hvis du sender bankfilen til AutoPay, så vil bankfilen bli splittet, på samme måte som for kreditorbetalinger. Du kan derfor håndtere betalingen av fagforeningen separat:   Fagforeningsrapport Under steget Betaling og rapportering i lønnskjøringen kan du generere og laste ned en fagforeningsrapport:     Ved å klikke på PDF ikonet kan du laste ned fagforeningsrapporten direkte i pdf rapport. Denne rapporten viser en oversikt over hvilke medlemmer som har blitt trukket i fagforeningskontingent (en side per fagforening):   Når du trykker på Generer og last ned blir det dannet en zip fil som inneholder rapporten i pdf og excel format (en zip fil per fagforening):     Fagforeningsrapporten kan i tillegg tas ut via menyen Rapporter - Standardrapporter. I denne rapporten kan du gjøre utvalg på periode og på hvilken fagforening (enten alle, eller en spesifikk):   Hvis du skal registrere to fagforeninger, å du bruke lønnsart 61090 - Lokalt trekk av fagforening. Denne faste lønnsarten brukes til trekk av lokal fagforening, rapporterer det i a-meldingen og reduserer skattegrunnlaget (frem til grensen for fagforening er nådd). MERK! dette trekket blir ikke inkludert i fagforeningslisten og betaling må gjøres manuelt til fagforeningen.    
Vis hele artikkelen
02-02-2024 12:53
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 430 Visninger
Feriepenger fra tidligere år kommer i lønnskjøring i 2024, rettelse lagt ut Visma Payroll
Vis hele artikkelen
25-01-2024 10:38 (Sist oppdatert 26-01-2024)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 1995 Visninger
Hvordan føre utbetaling av feriepenger når en ansatt dør i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
12-03-2020 14:07 (Sist oppdatert 25-01-2024)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 3562 Visninger
Fribeløp i forbindelse med arbeidsgiveravgifts beregning i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
23-03-2022 14:11 (Sist oppdatert 25-01-2024)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1198 Visninger
Registrering av forventet refusjon fra NAV og korrigering av denne i Payroll.
Vis hele artikkelen
25-01-2024 08:14 (Sist oppdatert 24-01-2024)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 670 Visninger
5 % ekstra arbeidsgiveravgift i Payroll
Vis hele artikkelen
10-02-2023 14:39 (Sist oppdatert 24-01-2024)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 6103 Visninger
Hvordan registrere feriepengesats utover 12% i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
21-05-2021 14:47 (Sist oppdatert 24-01-2024)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1643 Visninger
Hvilket system er eier av  registrene hovedbokskontoer og kostnadsbærere i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
20-07-2023 08:39 (Sist oppdatert 23-01-2024)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 779 Visninger
Overføring av regnskapsbunt til VB NXT.
Vis hele artikkelen
27-01-2023 12:47 (Sist oppdatert 23-01-2024)
 • 0 Svar
 • 4 liker
 • 1388 Visninger
Sette opp integrasjon mellom Payroll og Tripletex, 24SevenOffice og PowerofficeGo. 
Vis hele artikkelen
21-12-2022 16:00 (Sist oppdatert 19-01-2024)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 2214 Visninger
Pr. nå er det ikke mulig å opprette nye kjøringer med dato før siste betalte lønnskjøring.  Det vil likevel for mange være nødvendig å rapportere flere ting på 2023. Noen ønsker dette korrigert før neste lønnskjøring i januar.  Løsningen for dette er: Har du kjørt hovedkjøringen for januar allerede kan du opprette en ekstrakjøring med samme dato som hovedkjøringen eller senere for å få innrapportert ytelsene tilbake på 2023. Hvis du ikke har kjørt hovedkjøringen for januar enda, gå inn på gammelt grensesnitt, klikk på Endre på eksisterende kjøringen. Sett på haken for Retroaktiv lønnskjøring . Endre utbetalingsdatoen til dagens dato. Gå inn på den/de ansatte i employees og registrer lønnsart 60150 for AFP/OTP. 14010 for refusjon sykepenger fra NAV. 14110 for endring av forsikring. Sett dato til desember 2023. Gjennomfør lønnskjøringen og send inn A-melding. Her vil det nå bli sendt inn A-melding både for desember 2023 og januar 2024.  Når du har sendt inn A-melding opprett en ny lønnskjøring for januar 2024 dersom du fortsatt ikke har kjørt gjennom hovedkjøringen for januar.  MERK! Hvis dere bruker Expense og/eller Calendar, så kan transaksjoner fra disse tjenestene komme inn i aktuell kjøring. En mulighet for å unngå dette kan være å gjøre et utvalg på kun de ansatte du ønsker å korrigere i lønnskjøringen. Hvis de ansatte du skal korrigere på får transaksjoner fra Calendar/Expense, som du i utgangspunktet ønsker utbetalt senere i januar, kan det være utfordrende å få utelatt disse transaksjonene. Vår generelle anbefaling blir da å utbetale disse litt tidligere.  Relaterte brukertips Ekstra kjøring Rapportere tilbake i tid Korrigere forsikringsfordel Årsavsluttning
Vis hele artikkelen
04-01-2024 17:48 (Sist oppdatert 18-01-2024)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1529 Visninger
Du kan enkelt sende inn a-melding på arbeidsforhold når du for eksempel har nyansatte som trenger byggekort / HMS - kort.   Fremgangsmåte: Gå til Payroll|Rapporter |A-meldinger   Her kan du enkelt generere en a-melding for neste periode. Merk at neste periode defineres basert på hvilken måned du nå er i. For eksempel hvis det er november, vil neste periode bli definert som desember (12).     Hvis du enda ikke har sendt en a-melding for november, vil systemet generere både november og desember a-melding, slik at du ikke får perioder uten arbeidsforhold. Har du allerede sendt inn en a-melding for november, vil kun a-melding for desember sendes inn.     Har du allerede sendt inn en a-melding for inneværende periode, men har lagt til en ny ansatt eller gjort endring av et arbeidsforhold i den perioden, kan du gå til Rapporter > A-melding > Godkjent og klikke Regenerer. Systemet vil da generere en ny a-melding med endret/nye arbeidsforhold.   Tips! Har du allerede sendt inn en A-melding for inneværende periode, men har lagt til en ny ansatt eller gjort endring av et arbeidsforhold i den perioden kan du gå til Godkjent og klikke Regenerer. Systemet vil da generere en ny A-melding med endret/nye arbeidsforhold.     Lønnskjøringer gjennomføres som normalt og ved en lønnskjøring vil systemet erstatte A-meldingen som allerede er innsendt med arbeidsforhold.   Merk! Dette er kun ment for å innrapportere arbeidsforhold. Gjør du endring på virksomheter, lønnsarter, transaksjoner må dette innrapporteres i A-meldingen gjennom lønnskjøringer/ekstra lønnskjøringer. Relaterte brukertips: Sende A-melding Registrere datasystem i Altinn Ekstra lønnskjøring
Vis hele artikkelen
08-11-2023 09:03 (Sist oppdatert 17-01-2024)
 • 0 Svar
 • 8 liker
 • 3103 Visninger