avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎18-06-2018 11:56
Dette brukertipset viser hvordan man oppretter en kode for ferie i Calender.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎18-06-2018 11:56
Her finner du en veiledning for de ulike fanene og feltene i ferieavtalen. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎18-06-2018 11:55
Her får du en veildning på hvordan du kan opprette en ny ferieavtale. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎18-06-2018 11:55
Du kan endre de standard ferieavtalene som lligger forhåndsdefinert i systemet. Her får du en veildning på hvordan du endrer en standard ferieavtale. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎18-06-2018 11:55
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk  her .   Calender / Innstillinger / Innstillinger ansatt / Ansatt Når standard ferieavtale er valg er det denne som blir lagt til på alle ansatte. Dersom du har opprettet en ny ferieavtale som skal knyttes til en eller flere ansatte, må denne derfor nå knyttes til disse ansatte.   Klikk på den aktuelle ansatte i listen. Du vil da få opp et nytt bilde.   Klikk på «Endre» for å endre ferieavtalen til den ansatte.   Velg om du ønsker å knytte den nye ferieavtalen til den ansatte fra en gitt dato, eller om denne skal være gjeldende også tilbake i tid. Hvis du ikke har tatt i bruk systemet før man skal endre ferieavtalen kan du velge "I nåværende versjon". Hvis systemet er tatt i bruk bør du velge "I ny versjon fra" og legge inn datoen endringene gjelder fra, med mindre den faktisk skal ha tilbakevirkende kraft. Dersom «I nåværende versjon» velges vil dette kunne medføre rekalkuleringer på ferieberegning tilbake i tid.   Dersom du velger «I nåværende versjon» og versjonen er brukt i systemet tidligere, vil du varselet som vist over. Dette vil kunne medføre rekalkuleringer. Du kan nå endre ferieavtalen i feltet ferieavtale.   Ønsker du å opprette en ny ferieavtale, se veiledning for dette her.  Har du ansatte med reduserte stillinger, hvor den ansatte f.eks. har fri en eller flere dager i uken, må du også endre feriedagene til den ansatte. En veiledning for dette finner du her.    For å gå videre til neste steg i oppsettet, klikk her. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎15-06-2018 12:07
Det er dessverre oppdaget en feil i ferietrekket for ansatte over 60 år som jobber redusert. Les dette for å finne ut om du kan være påvirket, og hvordan du evt. kan håndtere feilen. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎07-06-2018 16:02
Det er enkelt å utbetale feriepenger i Visma.net Payroll. Her følger en veiledning på hva som bør kontrolleres, hvordan du utbetaler selve feriepengene og hvordan du sørger for at de ansatte trekkes for korrekte antall feriedager. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎07-06-2018 11:41
Gratulerer med nytt lønnsystem og velkommen til Payroll! Her følger en oversikt over generellt oppsett av systemet.  Du kan også laste ned hele brukerveiledningen i PDF dersom dette er ønskelig. 
Vis hele artikkelen
av Mari Barlund VISMA
Ansatte som ikke har full opptjening av feriepenger kan motsette seg å avvikle full ferie. Dette er kun i de tilfellene hvor feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet i ferien (dvs. at trekk for lønn i ferie er høyere enn feriepenger til utbetaling). Her finner du en veiledning på innstillinger i systemet som bør kontrolleres, og evt. endres. 
Vis hele artikkelen
av Mari Barlund VISMA
Når du legger inn ansatte i Employees, blir de automatisk knyttet til bedriftens standard ferieavtale. I denne ferieavtalen ligger det et antall feriedager som den ansatte skal avvikle hvert ferieår. Det er viktig å sjekke om den ansatte ligger med korrekt antall betalte eller ubetalte dager for å sikre at den ansatte blir trukket korrekt ifbm. ferieavvikling. 
Vis hele artikkelen
av Mari Barlund VISMA
Dersom du har ansatte som arbeider deltid, bør du kontrollere den ansattes feriedager. Jobber en ansatt 80% og arbeidstiden er fra mandag til torsdag, vil den ansatte kun ha krav på 80% av bedriftens feriedager. 
Vis hele artikkelen
av Mari Barlund VISMA
I noen tilfeller har vi behov for tilgang til ditt Visma.net miljø for å kunne bistå deg med å løse en supportsak eller lignende. Her finner du en veiledning for hvordan du kan gi en Visma konsulent tidsbegrenset tilgang til ditt Visma.net miljø.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎18-05-2018 15:45
Her finner du en veilending for hvordan du legger inn opplysninger om stillingen (arbeidskontrakten) til den ansatte. 
Vis hele artikkelen
av Sandra Iselin Olsen VISMA
 Har du  Standard-pakken av Visma.net Payroll, vil du her kunne legge inn lederen som skal godkjenne kostandskrav fra Expense, timer og fravær.  Forutsetninger Funksjonen er kun tilgjengelig for de som har Standard-pakken av Visma.net Payroll. Personen som er leder må være aktiv ansatt i samme firma.  Personen som er leder må først være opprettet som en ansatt i firma.  Knytte leder til ansatt For å knytte en leder til en ansatt, går du inn på den aktuelle ansatte under "Employees" og deretter inn på fanen “Stilling / Generelle detaljer”. Nederst på siden vil du kunne se et felt som heter “Manager” og en nedtrekksliste hvor du kan velge personen som skal være leder (gitt at forutsetningene over er oppfylt).   Når du har valgt en leder i nedtrekkslisten og lagrer dette, vil lederen få følgende roller: Absence Manager Timesheet Manager Absence Approver Timesheet Approver Expense Approver Med Absence og Timesheet Manager rollene vil brukeren kunne se sine ansatte i kalenderen i Calendar. I tillegg vil brukeren kunne registrere og endre på fravær og timer på vegne av den ansatte. Arbeidsflyt i Approval Når en leder blir tilknyttet en ansatt i Employees, blir det automatisk konfigurert arbeidsflyter i Approval basert på at lederen skal være godkjenner for den ansatte. Dersom det ikke finnes noen arbeidsflyter fra før i Approval, blir det opprettet en standard arbeidsflyt for hver tjeneste (Absence, Time og Expense).   Arbeidsflyten er bygd opp ved bruk av innstillingen “Basert på godkjennerrettighetene for den ansatte”, og rollen som er valgt er rollen som heter “C3D3 Manager Approval Role”. Lederen som er tilknyttet en ansatt i Employees har denne rollen.   Dersom du ønsker å redigere på arbeidsflyten, f.eks. legge til et ekstra steg hvor lønningsansvarlig godkjenner, kan du gjøre dette. Velg “Legg til trinn” og velg “Bruker listen jeg har oppgitt. Deretter kan du legge til brukeren som er lønningsansvarlig som en generell regel:  
Vis hele artikkelen
av Mari Barlund VISMA
Her finner du en veiledning for hvordan du kan skjule enkelte arbeidstidskoder fra Calendar, på en eller flere ansatte.
Vis hele artikkelen
av Jenny Barlund VISMA
Her går vi kort gjennom når du må opprette ny lønnskjøring, og når du kan regenerere for å rette feil på innsendte A-meldinger. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎26-04-2018 15:49
Hvilke økonomisystemer er Payroll integrert med?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎16-04-2018 09:10
I ny versjon av Employees / Payroll (april) kom det støtte for håndtering av fagforeningstrekk med fradrag med grense på 3850,-. Har du lagt opp fagforeningstrekk manuelt som en fast transaksjon må den avsluttes før du setter opp ny rutine for fagforeningstrekk.  Det gjør du under "Employees / aktuell ansatt / transaksjoner / faste".    Fagforening - register Du må først opprette selskapets fagforeninger i "Employees" under "Innstillinger / Fagforeninger". Klikk på "Legg til fagforening" for å legge til ny fagforening.   Følgende verdier kan/må fylles ut: Fagforeningsnummer: Fyll ut et nummer på fagforeningen dersom du ønsker å  benytte dette.  Fagforeningsnavn: Fyll inn navnet på fagforeningen. Adresse: Trykk på "Legg til" for å angi adressen. (Den vil fremkomme på fagforeningsrapporten) E-post: Trykk på "Legg til" for å angi e-postadresse.  Telefonnummer: Trykk på "Legg til" for å angi telefonnummer.  Betalingsmetode: Velg mellom "Bankfil" og "Manuell". Velges bankfil vil betalingen av fagforeningskontigenten være med i filen til Autopoay.  Kontonummer: Må fylles ut dersom betalingsmetode "Bankfil" er angitt.  Kid: Må fylles ut dersom betalingsmetode "Bankfil" er angitt.  Gir rett til skattefradrag: Her angis om fagforeningstrekket for denne fagforeningen skal redusere de ansattes grunnlag for forskuddstrekk eller ikke.  Kontingent i prosent: Skal kontingenten trekkes i prosent, fyller du inne dette her i hele tatt. For eksempel 5% er verdien 5.  Minimum kontingent: Skal det ikke skal trekkes mindre enn et gitt beløp, fyller du inn denne grensen her (gjelder prosenttrekket).  Maksimum kontingent: Skal det ikke skal trekkes mer enn et gitt beløp, fyller du inn denne grensen her (gjelder prosenttrekket).  Fast kontigent: Skal det trekkes et fast beløp registrerer du det her.  Kollektiv forsikring: Skal kollektiv forsikring være en del av fagforeningen, kan du fylle ut denne verdien her (verdien kan også overstyres på hver ansatt).  Annen forsikring: Skal annen forsikring er en del av fagforeningen, kan du fylle ut denne verdien her (verdien kan også overstyres på hver ansatt).  Trykk på "Forsett" og deretter på "Lagre" nederst på siden for å lagre fagforeningen.  Knytte fagforening til ansatt Når fagforeningen er opprettet i registeret må den videre knyttes til en ansatt. Dette gjør du ved å gå inn på aktuell ansatt på arkfanen "Ansatt / Rapportering". Trykk på "Legg til" for å legge til fagforeningen.    Følgende verdier må/kan fylles ut: I bruk: Her angir du start og sluttdatoen for fagforeningen. Merk at kontingenten blir beregnet for en hel måned (ingen delberegning dersom du angir en dato midt i en måned) Medlemsnummer: Angi et medlemsnummer her. Hvis du ikke fyller ut noe vil ansattnummeret bli benyttet.  Trekkes for kollektiv forsikring: Skal den ansatte trekkes for kollektiv forsikring som er angitt på fagforeningen, så må denne huken stå på.   Overstyrt beløp for kollektiv forsikring: Skal et annet beløp enn det som er angitt på fagforeningen skal gjelde, så kan du angi dette her. Hvis du ikke har noen verdier her, så vil beløpet som er angitt på fagforeningen gjelde .  Trekkes for annen forsikring: Skal den ansatte skal trekkes for annen forsikring som er angitt på fagforeningen, så må denne huken være på.  Fagforening: Velg den ansattes fagforening. Trykk på "Fortsett" og deretter "Lagre" nederst på siden for å lagre fagforeningen.    Merk! Det er kun mulig å knytte en fagforening til en ansatt om gangen.    Fagforening i Payroll Beregningen Har du angitt at  fagforeningskontingenten skal beregnes ut i fra en prosentsats, så blir dette beregnet ut i fra de lønnsartene som har huke for “Grunnlag Fagforeningstrekk”:   Har man i tillegg forsikring som en del av kontingenten, blir dette medberegnet i totalen.  Lønnsslipp Trekket for fagforeningskontingenten vises på den ansatte på samme måte som for kreditortrekk, altså her: På lønnsslippen til den ansatte (PDF rapporten) vises den her: A-melding I A-meldingen blir fagforeningskontingenten (+evt. forsikringen) innrapportert med korrekt beskrivelse: Utbetalingsrapport Er betalingsmåte på fagforeningen er angitt til “Bankfil”, vil du i utbetalingsrapporten se betalingen av fagforeningskontingenten slik: Hvis du sender bankfilen til AutoPay, så vil bankfilen bli splittet, på samme måte som for kreditorbetalinger. Du kan derfor håndtere betalingen av fagforeningen separat. Fagforeningsrapport Under steget “Betaling og rapportering” i lønnskjøringen kan du generere og laste ned en fagforeningsrapport.    Ved å klikke på PDF ikonet kan du laste ned fagforeningsrapporten direkte i PDF rapport. Denne rapporten viser en oversikt over hvilke medlemmer som har blitt trukket i fagforeningskontingent (en side per fagforening):   Når du trykker på “Generer og last ned” blir det dannet en zip fil som inneholder rapporten i pdf og excel format (en zip fil per fagforening)   Fagforeningsrapporten kan i tillegg tas ut via menyen “Rapporter / Standardrapporter”. I denne rapporten kan du gjøre utvalg på periode og på hvilken fagforening (enten alle eller en spesifikk).    Spørsmål til support Q: Vil fradraget bli hensyntatt når vi hittil i år har trukket fagforeningstrekk manuelt på de ansatte?  A: JA, har du trukket fagforeningstrekk manuelt hittil i år, og legger opp ny rutine for fagforeningstrekk så vil Payroll håndtere saldoen for fradraget automatisk. Dette gjelder også om dere har angitt lønnsart 110090 - Betalt fagforeningskontigent som inngående saldo.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎20-04-2018 08:51
Her kan du se hvordan du kan endre oppsettet på lønnslippen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎19-04-2018 10:31
I dette brukertipset forklarer vi hva du må tenke over dersom du benytter dimensjoner i Visma.net Payroll, og ønsker at transaksjoner skal konteres på dimensjoner. 
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Les om elefanten i rommet
Påloggede brukere (348)