avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
I forbindelse med overgang til Visma.net Payroll anbefaler vi at du rydder opp i opplysninger som er registrert i ditt nåværende lønnssystem. Dette gjelder spesielt opplysninger som du ikke ønsker å få importert inn i nytt lønnssystem, f.eks. gamle opplysninger som ikke lengre benyttes. I stor grad kan du ved migrasjon til Visma.net Payroll forvente å få overført de samme opplysningene som du har i ditt nåværende lønnssystem, derfor ønsker vi at du rydder opp i denne informasjonen før vi setter opp Visma.net Payroll.   Hva bør du rydde opp i? I nåværende lønnssystem bør du har fokus på å rydde opp det som du ikke ønsker å ta med deg inn til Visma.net Payroll.   Disse opplysningene er f.eks.:   Ansatte Alle opplysninger om ansatte bør være korrekte før eksport. Alle opplysninger om den ansattes arbeidsforhold i A-melding må være identisk i første A-melding fra Visma.net Payroll, som sist rapporterte periode fra gammelt lønnssystem. Sørg for at ansatte som har sluttet, eller ikke ønskes over til Visma.net Payroll, er satt med sluttdato og innrapportert til A-melding gjennom ditt tidligere lønnssystem. Vær påpasselig med at ansatte er oppdatert med korrekte opplysninger for permisjoner og/eller permitteringer , samt at dette er innrapportert til A-melding gjennom ditt tidligere lønnssystem. Pass på at aktive ansatte er registrert med korrekte opplysninger, og fjern opplysninger som ikke ønskes overført til ditt nye lønnssystem. Dette er f.eks. opplysninger som: Adresse E-postadresse (privat / arbeid) Telefonnummer (privat / arbeid) Yrkeskode, virksomhet/arbeidssted, arbeidsstatus, arbeidsforholdstype Avtalt årslønn og stillingsbrøk Faste kostnadsbærere Leder (hvis aktuelt) Barn (hvis aktuelt) med fullt navn og fødselsdato, og eventuelt om ansatt er aleneforsørger og/eller barnet har en kronisk sykdom Pårørende (hvis aktuelt) med fullt navn Utbetaling av sykepenger Kontroller de ansattes faste lønnstransaksjoner. Sett stoppdato på faste lønnstransaksjoner som ikke skal benyttes videre, f.eks. for fastlønn, firmabil, fagforening, forskudd, diverse trekk. Påleggstrekk og utleggstrekk må være oppdatert med korrekt saldo, opplysninger for beregning og kreditor   Kostnadsbærere Sett kostnadsbærere som inaktive med sluttdato, eventuelt slette disse hvis mulig   Kontoplan Sett konti som inaktive med sluttdato, eller slett konti som ikke ønskes overført eller brukt i Visma.net Payroll   Lønnsarter Lønnsarter opprettet utover standard lønnsarter som ikke ønses overført til Visma.net Payroll, bør slettes.   Fordringshavere Fordringshavere, Kreditorer og Fagforeninger som ikke lenger er aktive bør slettes.   Virksomheter / Arbeidssteder Virksomheter/Arbeidssteder som ikke lenger er aktive bør slettes
Vis hele artikkelen
02-09-2021 12:41 (Sist oppdatert 16-09-2021)
 • 0 Svar
 • 3 Liker
 • 216 Visninger
Her finner du en veiledning for de ulike fanene og feltene i ferieavtalen. 
Vis hele artikkelen
08-03-2018 13:41 (Sist oppdatert 16-09-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2643 Visninger
Innstillinger for reiseregninger må fortsatt vedlikeholdes i Expense. Her kan du sette opp innstillinger for visning og endring av kostnadsbærere ved registrering av reiseregninger, eller sette opp innstillinger for beregning av diett eller ikke.  
Vis hele artikkelen
07-02-2018 11:55 (Sist oppdatert 16-09-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1891 Visninger
For at du skal kunne hente elektroniske skattekort, sende A-melding, og hente returer må Visma.net settes opp til å kommunisere med Altinn. Dette kan settes opp allerede i Onboardind-wizarden første gang du går i gang med systemet. Dersom dette ikke gjøres i dette steget må dette gjøres i etterkant, før første lønnskjøring.
Vis hele artikkelen
06-07-2017 17:36 (Sist oppdatert 16-09-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 4312 Visninger
Altinn er myndighetenes offisielle kanal for rapportering til det offentlige over Internett. For å kunne sende A-melding og skattekortforespørsel, samt få retur av disse kreves det at du registrerer datasystemet i Altinn-portalen. 
Vis hele artikkelen
22-09-2017 16:03 (Sist oppdatert 16-09-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 3942 Visninger
Her følger en oversikt over kontoene som ligger i Norsk Standard Kontoplan i Payroll, samt knytningen mot kontotyper.
Vis hele artikkelen
11-08-2017 15:42 (Sist oppdatert 24-06-2019)
 • 0 Svar
 • 3 Liker
 • 11682 Visninger
For å lage FNO rapporten må du gjøre tre oppsett.
Vis hele artikkelen
15-10-2020 08:26 (Sist oppdatert 15-09-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 3273 Visninger
Kunder som tidligere har brukt Huldt & Lillevik Lønn eller Visma Lønn, vil oppleve noen konteringsforskjeller når de går over til Visma.net Payroll. Noen av dette kan løses ved å endre oppsettet på lønnsart/konti i Visma.net Payroll   I dette brukertipset finner du informasjon om hvilke forskjeller som finnes og hvilket muligheter du har for å endre dette.   Vær oppmerksom på følgende når du skal endre: Du blir bedt om å  angi en dato for når endringen skal gjelde fra. Dersom du ikke har kjørt lønn i Payroll enda,  velger du «I nåværende versjon». Dersom du har kjørt lønn i Payroll anbefaler vi at du angir den 1. i måneden for neste lønnskjøring (gjelder på lønnsart, kontotype og konto). Kontering utbetalt (skyldig) lønn Payroll bruker lønnsart 901100 - Til Utbetaling for utbetaling av lønn. Dersom du har krysset av for Bokføre bank  under Selskapsinnstillinger i Employees bokføres beløpet mot  kontotype/konto 10300/1920 Bank.  Hvis du ikke har krysset av for Bokføre bank bokføres beløpet på kontotype/konto 23000/2930 Skyldig lønn.   Kontering forskuddstrekk Dersom bedriften har egen konto for skattetrekk benytter systemet automatisk lønnsart 901120 - Skatt regnskap separat bank for å overføre trekket. Standard kontotype/konto for denne lønnsarten er debet 10400/1950 Bankinnskudd skatt og kredit 10300/1920 - Bank.   Kontering av utleggstrekk skatt Utleggstrekk skatt håndteres på samme måte som ordinært forskuddstrekk.   Kontering av fagforeningskontingent Dersom betalingsmetode Bankfil er valgt på fagforening og firmaet remitterer via Autopay (Lag betalingsfil er valgt under Selskapsinnstillinger i Employees) benytter systemet lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring som bokføres debet kontotype/konto 10300/1920 Bank og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk. I tillegg benytter systemet lønnsart 3105310 - Fagforeningskontingent inkl forsikring Regnskap for å bokføre trekket debet 21000/2650 Fagforeningstrekk og kredit 10300/1920 Bank. Dette for å utligne betalingen i regnskapet.   Hvis det er valgt betalingsmetode Manuell på fagforeningen, eller firmaet ikke remitterer via Autopay, bokføres fagforeningstrekket debet kontotype/konto 23000/2930 Skyldig lønn og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk. Selv om det på lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring er angitt kontotype/konto 10300/1920 Bank, vil systemet automatisk benytte kontotype/konto 23000/2930 når trekket betales manuelt.    Kontering av andre utleggstrekk Andre utleggstrekk i Visma.net Payroll er koblet til betalingsregel og ikke lønnsart, som innebærer at disse ikke blir kontert. Siden trekk og betaling skjer i samme måned er det ikke krav om bokføring av disse trekkene.   For å se hvordan du kan endre en eksisterende lønnsart,  klikk her.
Vis hele artikkelen
27-05-2019 10:22 (Sist oppdatert 15-09-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 2412 Visninger
Når en reiseregning er godkjent i Approval, er det ikke mulig å gjøre endringer. Korrigeringer må derfor gjøres i Payroll, ved å korrigere beløpet på aktuelle lønnsarter. Du må da sette på haken for Transaksjon på lønnsarten(e) som brukes i Expense. Når haken for Transaksjon står på er det mulig å registrere lønnsarten som en variabel transaksjon i Employees | Transaksjoner | Variable. Legg inn transaksjonen med negativt fortegn for å endre/slette det som kommer fra Expense.   Korreksjon Elektronisk kommunikasjon fra Expense: Samme fremgangsmåte brukes også hvis en ansatte feilaktig har lagt inn et beløp på utleggstypen Bredbånd / Telekommunikasjon i Expense. Denne utleggstypen skal kun brukes dersom den ansatte får refundert faktura til bredbånd/telekommunikasjon og påvirker grensen på 4.392 for Elektronisk kommunikasjon. Vi ser at denne utleggstypen ofte blir brukt feil, f.eks. ved kjøp av telefon.  Løsningen er da å registrere lønnsarten 23100 Elektronisk kommunikasjon utgiftsgodtgjørelse som en variabel transaksjon til minus, og legge inn beløpet til + på lønnsart 33000.   Siden det beregnes forskuddstrekk på ytelsen inntil 4.392 vil tidligere trukket forskuddstrekk av beløpet bli tilbakebetalt.       NB! For å unngå slike feilføringer anbefales det at det opprettes en egen utleggstype for kjøp av telefon/utstyr til telefon i Expense.   
Vis hele artikkelen
02-06-2020 09:08 (Sist oppdatert 14-09-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 682 Visninger
Du er nå klar til å ta løsningen i bruk fullt ut, og legge inn innstillinger knyttet til firmaet, ansatte og selve lønnskjøringen. Her får du en oversikt over hvilke selskapsinnstillinger som må legges inn. 
Vis hele artikkelen
19-09-2017 13:53 (Sist oppdatert 13-09-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2323 Visninger
Her finner du en veilending for hvordan du legger inn opplysninger om stillingen (arbeidskontrakten) til den ansatte i Visma.net Payroll. 
Vis hele artikkelen
07-03-2018 15:29 (Sist oppdatert 13-09-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2297 Visninger
Her finner du en oversikt over informasjonen du må fylle ut på den ansatte. 
Vis hele artikkelen
07-03-2018 14:49 (Sist oppdatert 13-09-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2787 Visninger
Når du starter opp med Visma.net Payroll i løpet av året må du kontrollere at ansatte har korrekt antall feriedager tilgode i Visma.net Calendar. Hvordan du gjør dette avhenger av om årets feriepenger er utbetalt i tidligere lønnssystem eller skal utbetales i Payroll.   Alternativ 1 - Endre saldo ved oppstart før årets feriepenger er utbetalt Når du starter med Payroll før utbetaling av årets feriepenger, må du registrere  ferie som allerede er avviklet i inneværende år i Visma.net Calendar, slik at de ansatte får korrekt antall feriedager.   Klikk på den ansatte du skal registrer ferie på, velg koden Ferie og legg inn aktuelle datoer. Siden ferien allerede er avviklet legger du den inn som historisk fravær. Dette gjør du ved å klikke på "Overstyre til lønn" og huke av feltet "Historisk registrering".   Den ansatte vil bli trukket for full ferie i juni, eventuelt løpende dersom det er valgt på ferieavtalen for den ansatte.   Alternativ 2 - Endre saldo ved oppstart etter at årets feriepenger er utbetalt Når du starter med Payroll etter utbetaling av årets feriepenger, kan du velge å bruke fremgangsmåten ovenfor ved å registrere historisk fravær på de ansatte.   Dersom du ikke ønsker å registrere historisk fravær, f.eks. når du starter med Payroll på slutten av året, kan du velge å endre antall feriedager den ansatte har tilgode direkte under Calendar | Ferieadministrasjon | Ferieberegning.    Påse at du har valgt Inneværende under Ferieåret  i menyen til venstre.   Klikk aktuell ansatt. I feltet Ordinære dager legger du inn antall feriedager den ansatte har tilgode ved oppstart. Dersom den ansatte allerede har registrert ferie i Visma.net Calendar vil dette påvirke Nåværende saldo. Denne vil også bli oppdatert når du lagrer.   NB! Endring av feriesaldo under Ferieberegning vil påvirke trekk av lønn for ferie og bør derfor kun gjøres i forbindelse med oppstart. Relaterte brukertips: Ferieavtale Knytte ferieavtale til ansatt  
Vis hele artikkelen
24-05-2019 07:22 (Sist oppdatert 13-09-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1816 Visninger
Det er enkelt å utbetale feriepenger i Visma.net Payroll. Her følger en veiledning på hva som bør kontrolleres, hvordan du utbetaler selve feriepengene og hvordan du sørger for at de ansatte trekkes for korrekte antall feriedager. 
Vis hele artikkelen
06-06-2017 22:19 (Sist oppdatert 13-09-2021)
 • 0 Svar
 • 2 Liker
 • 8081 Visninger
I dette brukertipset kan du lese mer om hvordan du kan utbetale og rapportere lott og hyre til ansatte i Visma.net Payroll. 
Vis hele artikkelen
10-09-2021 15:36 (Sist oppdatert 10-09-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 56 Visninger
Noen selskaper har behov for å melde inn ansatte i a-ordningen med en gang de er ansatt. Dette for å kunne søke Byggekort/HMS kort. I dette brukertipset finner du informasjon om hvordan dette gjøres. Fremgangsmåte:  Opprett en ny lønnskjøring ved å klikke på «Ny lønnskjøring» nederst til venstre under Payroll | Lønnskjøringer.   Legg inn en egnet tekst for lønnskjøringen og angi utbetalingsdato for innsending av a-meldingen. Husk at denne datoen må være etter siste lønnskjøring i den aktuelle måneden du skal sende inn. Merk feltet "Mal" under Utvalg  lønnsartgrupper, og klikk «Lagre». Gå inn på lønnskjøringen, og kontroller at det ikke er transaksjoner til utbetaling i lønnskjøringen. Når alt ser korrekt ut kan du bekrefte betalingen, deretter genereres A-meldingen som du kan sende inn.   NB! Vær oppmerksom på at dersom du har flere kjøringer for en måned, vil Payroll vente med å generere a-melding til den siste lønnskjøringen. Du må da slette etterfølgende lønnskjøringer for at a-melding skal bli generert, se mer informasjon her.
Vis hele artikkelen
25-06-2019 08:14 (Sist oppdatert 10-09-2021)
 • 0 Svar
 • 2 Liker
 • 2646 Visninger
Hvordan endre arbeidstidsordningen i Visma.net Employees for å få beregnet annen timesats eller overtidssats forskjellig.
Vis hele artikkelen
17-02-2020 08:05 (Sist oppdatert 10-09-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 1452 Visninger
Dersom et firma som allerede benytter Visma.net skal bytte organisasjonsnummer, er det viktig at dette gjøres korrekt. Det å bytte organsisjonsnummer er en større endringsprosess enn kun endringen i Brønnøysundregisteret. Visma.net består av mange tjenester som henger tett sammen og flere av disse er veldig knyttet opp til organisasjonsnummeret.   Firmaets organisasjonsnummer finnes i modulen Visma.net Admin, men å kun endre organisasjonsnummer i dette feltet kan få store konsekvenser.   Visma.net Payroll Et firma som har innsendt A-melding fra Visma.net Payroll, og som skal bytte organisasjonsnummer, må opprette et nytt firma i Visma.net for det nye organisasjonsnummeret, og legge inn opplysningene på nytt.    Forklaringen er opplysninger skal rapporteres på perioden de gjelder, og endringer på innrapporterte opplysninger skal korrigeres i måneden det var innrapportert. Visma.net Payroll vil håndtere retroaktive transaksjoner, og automatisk sende inn A-melding på alle aktuelle perioder. Det er derfor ikke mulig å kun endre organsisasjonsnummeret i Visma.net Admin ved endring av organsisasjonsnummer.   Dette gjelder både dersom Visma.net Payroll benyttes alene som produkt, eller sammen med andre produkter, som f.eks. Visma.net Financials, Visma.net Autopay, Visma.net Autoreport. Benyttes andre produkter i visma.net så gjøres det oppmerksom på at også data på disse produktene må legges inn på nytt.   NB! Husk at ansatte skal rapporteres i A-melding med sluttdato på det opprinnelige organisasjonsnummeret, og innrapporteres det nye organisasjonsnummeret med ny ansattdato.   PS! Er det kun endring i virksomhetsnummer/underenhetsnummer, og organisasjonsnummeret er uendret, så opprettes nytt virksomhetsnummer og knyttes til ansatte i eksisterende firma.   Visma.net Financials Når det kommer til endring av organisasjonsnummer i Visma.net Financials er det større muligheter for at dette kan gjøres uten å opprette en ny firmadatabase/klient. Det eneste som vil bli påvirket, rent systemteknisk, vil være mva-meldingen. Dersom man endrer organisasjonsnummer mellom to terminer, og ikke sender inn noen endringsmelding eller ny mva-melding på tidligere terminer, skal dette kunne fungere fint. Så lenge man oppdaterer ID og passord i Altinn på det nye organisasjonsnummeret, og endrer dette i Visma.net AutoReport (se under), vil dette kunne fungere fint.    Det man må være oppmerksom på er at man ikke må sende inn korrigeringer eller erstatningsmelding for tidligere terminer. Disse vil bli rapportert på det nye organisasjonsnummeret i Altinn og ikke på det gamle, slik at skal rapporteres på.    Visma.net Autopay Et firma som benytter Visma.net Autopay for betaling til leverandører eller ansatte, eventuelt innbetaling fra kunder, må også inngå en ny avtale med sin bankforbindelse på det nye organisasjonsnummeret.    Ny avtale må legges inn i Visma.net Autopay.   Visma.net Autoreport Innsending av rapporter som f.eks. Omsetningsoppgave (MVA) og A-melding skal også foretas på nytt organisasjonsnummer. I Altinn.no er det viktig at alle brukerrettigheter og datasystem registreres inn på det nye organisasjonsnummeret, og at dette legges inn i Visma.net Autoreport.   Endre organisasjonsnummer på kundekort og avtale hos Visma  Ved endring av organisasjonsnummer på kundekortet og avtalen med oss, må en henvendelse med korrekt informasjon sendes inn til kundesenteret@visma.no ⭐     Ved fusjoner Payroll Dersom selskap med organiasjonsnsummer som skal benyttes videre allerede eksisterer som firma i Visma.net, så må de ansatte registreres/importeres inn i det eksisterende firmaet. Ansatte registrert i organisasjonsnummer som ikke lenger benyttes må sluttmeldes, og sendes inn med opphør av arbeidsforhold i A-meldingen.   Dersom selskap med organisasjonsnummer som skal benyttes videre ikke eksisterer som firma i Visma.net, så må firmaet og ansatte opprettes som et nytt firma.   Financials For Visma.net Financials vil det ikke være noen endring i forhold til hva som er beskrevet i kapitellet for Visma.net Financials tidligere i artikkelen. Skal firmaet også benyttes Visma.net Payroll, så vil veiledningen for Visma.net Payroll måtte følges som utgangspunkt.
Vis hele artikkelen
13-08-2021 12:02 (Sist oppdatert 08-09-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 134 Visninger
Fra 1. september er det gjort endringer på lønnsart for "Forskudd variabelt, trekk" i Visma.net Payroll. Vi anbefaler at du leser denne artikkelen for å få en oversikt over hva endringen innebærer. Lønnsart 13130 - Forskudd variabelt, trekk utgår Fra 01.01.2021 ble det gjort endringer på flere standard lønnsarter i Payroll. I den forbindelse  fikk vi en ny standard lønnsart 13130 - Forskudd variabelt, trekk, som skulle erstatte lønnsart 13120 - Forskudd variabelt, trekk. Visuelt er de to lønnsartene helt like, med unntak av en ny ID. Lønnsart 13120 ble skjult under registrering av variable transaksjoner fra 1. januar.   I ettertid har det vist seg at den nye lønnsarten dessverre har skapt flere utfordringer blant annet feilmeldinger i Payroll og stopp i lønnskjøringer. Derfor har vi fra 01.09.2021 valgt å gå tilbake til den gamle lønnsarten13120 - Forskudd variabelt, trekk. Lønnsart 13130 er derfor ikke lenger tilgjengelig for registrering.   Lønnsartene er helt like, med unntak av ID som endres fra 13130 til 13120.   Ved registrering av transaksjoner med dato 01.09.2021 og fremover vil du kun få opp 13120 - Forskudd variabelt, trekk som et valg.
Vis hele artikkelen
06-09-2021 10:58
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 118 Visninger
Dersom en ansatt har krav som krever at selskapet trekker et visst beløp eller prosent fra lønnen til den ansatte, må det registreres en kreditorbetaling i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
12-01-2018 11:26 (Sist oppdatert 03-09-2021)
 • 0 Svar
 • 2 Liker
 • 1875 Visninger