avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎12-12-2018 15:23
Det er mulig å importere transaksjoner fra ett eksternt timeregistreringssytem. For å importere går du til Payroll / Lønnskjøringer. Her trykker du på "Importer transaksjoner".    Du kommer da til en veiviser og første bilde forklarer litt om importen.    Trykk "Fortsett" eller trykk på fanen "Velg fil" for å komme videre.    Her kan du velge filen du skal importere ved å trykke på "Klikk her" eller du kan dra filen over til denne siden. Når filen er lagt til vil du få opp ett nytt felt der du må velge hvilket år og periode dette skal bli importert på.      Merk! Hvis du velger å importere på en tidligere periode, altså en periode som er avsluttet i Payroll, så vil transaksjonene komme med på den åpne lønnskjøringen. De vil få transaksjonsdato i den perioden som du valgte og de vil ligge som en retroaktiv verdi på lønnskjøringen.      Når filen er lagt til og det er valgt hvilken periode transaksjonene skal importeres til kan du trykke på "Fortsett" eller fanen "Forhåndsvisning". Da kommer du til følgende bilde: Her kommer det en oversikt over hva som blir importert.  Hvis det er noe feil i filen så vil dette også vises her. Er det en feil i filen får vil du ikke få lov til å importere filen. Du må derfor rette det som er feil i filen for så forsøke å importere igjen.    For å legge til filen på nytt etter at du har rettet feilen, trykker du på "Forrige" eller fanen "Velg fil". Den filen som du hadde lastet opp her tidligere blir da borte og du kan laste opp oppdatert fil. Gå videre til neste fane, "Forhåndsvisning", igjen.    Så lenge alt ser greit ut og det ikke er noen feil kan du trykke på "Import av transaksjoner". Når transaksjonene er importert får du opp følgende bilde: Trykk på "Fullfør".    Transaksjonen vil da ligge i den åpne lønnskjøringen.    Transaksjonene som er importert vil også ligge på Employees / den ansatte / transaksjoner / variable. Her kan dere korrigere på transaksjonen hvis det skulle være noe feil.    Etter at du har importert en fil vil du få opp ett nytt valg under Payroll / Lønnskjøringer som heter "Import transaksjoner": Her vil du kunne se når filen ble importert, filnavn og hvor mange transaksjoner som var inkludert i filen. Det er også mulig å slette filen. Hvis du velger å slette en fil vil alle transaksjonene som ble importert på denne filen bli slettet.    Merk! Det er ikke mulig å slette filer dersom transaksjonene er med på en betalt lønnskjøring. Da må dette eventuelt korrigeres på transaksjonene inn på Employees / den ansatte / transaksjoner / variable.      Det er ikke noen validering på at en fil er blitt importert tidligere.    Litt om filen:  Filen som skal importeres må være en csv fil. Nå så er det Visma Lønn formatet som støttes.    Forklaring til felter Her er en liten forklaring på de ulike feltene i filen. Felt 1: Lønnsår Kan være 0 Felt 2: Lønnskjørenummer (periode) Kan være 0 Felt 3: Ansattnummer Må fylles ut og må være identisk med Payroll Felt 4: Lønnsart Må fylles ut og må være identisk med Payroll Felt 5: Grunnlag Kan være 0.00 (merk, desimal skrives med punktum) Felt 6: Antall Antall timer, desimal skrives med punktum (eks. 5.00) Felt 7: Sats Kan være 0.00 (sats hentes evt fra timelønnssats i Employee) Felt 8: Beløp Kan være 0.00 (genereres hvis lønnsart er sats*antall) Felt 9: Konto Kan være blank (konto hentes fra lønnsarten) Felt 10: Motkonto Kan være blank (konto hentes fra lønnsarten) Felt 11-16: Dimensjoner Kan være blank men må inneholde anførselstegn (“”). Hentes evt. fra den ansatte.   Alle felt skal være adskilt med semikolon ( ; ). Alfanumeriske felt skal være omgitt av anførselstegn (" ") Numeriske felt kan bli fylt ut med inntil oppgitt antall tegn. Det vil si du kan benytte færre siffer, men ikke flere. Numeriske felt og beløpsfelt kan ikke ha ledende blanke ( ) foran. Du kan kun benytte null (0) som ledende tegn. Alle beløpsfelt må benytte desimalpunktum (.). Lengden på feltet blir angitt med antall siffer før og etter desimalpunktum. Max. lengde på feltet blir da siffer før desimalpunktum + siffer etter desimalpunktum + selve desimalpunktumet. Eksempel: Lengde angis som 8 + 2: 12345678.90 og 01234567.90  Negative beløp skal ha minustegnet som ledende tegn foran beløpet. Det vil si den plassen minustegnet opptar teller som ett siffer. Eksempel: -250.00 Numeriske felt og beløpsfelt som ikke har noen verdi, må bli oppgitt med 0 eller en blank.  Eksempel:;0; eller ; ;  Ett eksempel på en fil:   0;0;1;10100;0.00;10.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;1;11150;0.00;2.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;2;10100;0.00;12.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;2;10100;0.00;5.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; 0;0;5;10100;0.00;15.00;0.00;0.00;;;"";"";"";"";"";"";
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎12-12-2018 13:25
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk  her .   Payroll / Rapporter / Transaksjonsoversikt I Payroll ligger det en rapport som heter "Transaksjonsoversikt". Dette er en rapport som vil vise oversikt over alle transaksjonene. Du får valget mellom to mulige rapporter, "Alle transaksjoner" og "Bokførte transaksjoner".   Alle transaksjoner Hvis du velger "Alle transaksjoner" vil du få opp følgende bilde: Fra lønnskjøring: Velg den første lønnskjøringen som du vil ha rapporten på.  Til lønnskjøring: Velg til hvilken lønnskjøring du vil ha rapporten på.  Lønnsartgruppe: Her kan du gjøre ett utvalg på en lønnsartgruppe hvis det kun er enkelte lønnsartgrupper du vil ha i rapporten, f.eks. expense eller time.  Utvalg lønnsarter: Her kan du gjøre utvalg på enkelte lønnsarten hvis det kun er noen lønnsarter du vil ha i rapporten.  Ansattgrupper: Hvis du vil ha ett utvalg på enklte ansattgrupper så kan du velge det her. I denne versjonen er det kun ansattgruppe Norge som er tilgjengelig.  Enkelte ansatte: Her kan du gjøre utvalg på enkelte ansatte hvis det kun er enkelte ansatte du vil ha på rapporten.    Bokførte transaksjoner Hvis du velger "Bokførte transaksjoner" vil du få opp følgende bilde: Fra lønnskjøring: Velg den første lønnskjøringen som du vil ha rapporten på.  Til lønnskjøring: Velg til hvilken lønnskjøring du vil ha rapporten på.  Lønnsartgruppe: Her kan du gjøre ett utvalg på en lønnsartgruppe hvis det kun er enkelte lønnsartgrupper du vil ha i rapporten, f.eks. expense eller time.  Utvalg lønnsarter: Her kan du gjøre utvalg på enkelte lønnsarten hvis det kun er noen lønnsarter du vil ha i rapporten.  Ansattgrupper: Hvis du vil ha ett utvalg på enklte ansattgrupper så kan du velge det her. I denne versjonen er det kun ansattgruppe Norge som er tilgjengelig.  Enkelte ansatte: Her kan du gjøre utvalg på enkelte ansatte hvis det kun er enkelte ansatte du vil ha på rapporten.  Kontoer: Her kan du gjøre utvalg på enkelte kontoer som lønn er bokført på.  Dimensjon definisjon: Her kan du gjøre utvalg på enkelte dimensjonsdefinisjoner som transaksjonene er bokført på.      Når du åpner disse rapportene så vil systemet automatisk velge den siste lønnskjøringen som standard.    I disse rapportene er det også mulig å velge hvilke kolonner du vil skal vises. Trykk på tannhjulet til høyre i bildet.  Du får da opp følgende bilde: Her kan du huke av for hvilke kolonner du vil skal vises eller ikke vises i rapporten.    Vil du ha en av disse rapportene ut i Excel, trykker du på "Last ned til Excel".   Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll, for å komme videre til neste steg, oppsett av lønnslipp, klikk  her . 
Vis hele artikkelen
av Dirkaft Saleem VISMA
  Dersom du som kunde har fått en reise eller utlegg godkjent kan denne ikke slette.    Følgende må eventuelt gjøres, din lønningsansvarlig må  korrigere transaksjonene i minus i lønnskjøringen. Bruk samme lønnsart, men før beløpet i minus så det ikke går til utbetaling hvis reisen er feil  🙂  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎04-12-2018 15:02
Gratulerer med nytt lønnsystem og velkommen til Payroll! Her følger en oversikt over generellt oppsett av systemet.  Du kan også laste ned hele brukerveiledningen i PDF dersom dette er ønskelig. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎04-12-2018 10:56
Fagforening - register Du må først opprette selskapets fagforeninger i "Employees" under "Innstillinger / Fagforeninger". Klikk på "Legg til fagforening" for å legge til ny fagforening.   Følgende verdier kan/må fylles ut: Fagforeningsnummer: Fyll ut et nummer på fagforeningen dersom du ønsker å  benytte dette.  Fagforeningsnavn: Fyll inn navnet på fagforeningen. Adresse: Trykk på "Legg til" for å angi adressen. (Den vil fremkomme på fagforeningsrapporten) E-post: Trykk på "Legg til" for å angi e-postadresse.  Telefonnummer: Trykk på "Legg til" for å angi telefonnummer.  Betalingsmetode: Velg mellom "Bankfil" og "Manuell". Velges bankfil vil betalingen av fagforeningskontigenten være med i filen til Autopoay.  Kontonummer: Må fylles ut dersom betalingsmetode "Bankfil" er angitt.  Kid: Må fylles ut dersom betalingsmetode "Bankfil" er angitt.  Gir rett til skattefradrag: Her angis om fagforeningstrekket for denne fagforeningen skal redusere de ansattes grunnlag for forskuddstrekk eller ikke.  Kontingent i prosent: Skal kontingenten trekkes i prosent, fyller du inne dette her i hele tatt. For eksempel 5% er verdien 5.  Minimum kontingent: Skal det ikke skal trekkes mindre enn et gitt beløp, fyller du inn denne grensen her (gjelder prosenttrekket).  Maksimum kontingent: Skal det ikke skal trekkes mer enn et gitt beløp, fyller du inn denne grensen her (gjelder prosenttrekket).  Fast kontigent: Skal det trekkes et fast beløp registrerer du det her.  Kollektiv forsikring: Skal kollektiv forsikring være en del av fagforeningen, kan du fylle ut denne verdien her (verdien kan også overstyres på hver ansatt).  Annen forsikring: Skal annen forsikring er en del av fagforeningen, kan du fylle ut denne verdien her (verdien kan også overstyres på hver ansatt).  Trykk på "Forsett" og deretter på "Lagre" nederst på siden for å lagre fagforeningen.  Knytte fagforening til ansatt Når fagforeningen er opprettet i registeret må den videre knyttes til en ansatt. Dette gjør du ved å gå inn på aktuell ansatt på arkfanen "Ansatt / Rapportering". Trykk på "Legg til" for å legge til fagforeningen.    Følgende verdier må/kan fylles ut: I bruk: Her angir du start og sluttdatoen for fagforeningen. Merk at kontingenten blir beregnet for en hel måned (ingen delberegning dersom du angir en dato midt i en måned) Medlemsnummer: Angi et medlemsnummer her. Hvis du ikke fyller ut noe vil ansattnummeret bli benyttet.  Trekkes for kollektiv forsikring: Skal den ansatte trekkes for kollektiv forsikring som er angitt på fagforeningen, så må denne huken stå på.   Overstyrt beløp for kollektiv forsikring: Skal et annet beløp enn det som er angitt på fagforeningen skal gjelde, så kan du angi dette her. Hvis du ikke har noen verdier her, så vil beløpet som er angitt på fagforeningen gjelde .  Trekkes for annen forsikring: Skal den ansatte skal trekkes for annen forsikring som er angitt på fagforeningen, så må denne huken være på.  Fagforening: Velg den ansattes fagforening. Trykk på "Fortsett" og deretter "Lagre" nederst på siden for å lagre fagforeningen.    Merk! Det er kun mulig å knytte en fagforening til en ansatt om gangen.    Fagforening i Payroll Beregningen Har du angitt at  fagforeningskontingenten skal beregnes ut i fra en prosentsats, så blir dette beregnet ut i fra de lønnsartene som har huke for “Grunnlag Fagforeningstrekk”:   Har man i tillegg forsikring som en del av kontingenten, blir dette medberegnet i totalen.  Lønnsslipp Trekket for fagforeningskontingenten vises på den ansatte på samme måte som for kreditortrekk, altså her: På lønnsslippen til den ansatte (PDF rapporten) vises den her: A-melding I A-meldingen blir fagforeningskontingenten (+evt. forsikringen) innrapportert med korrekt beskrivelse: Utbetalingsrapport Er betalingsmåte på fagforeningen er angitt til “Bankfil”, vil du i utbetalingsrapporten se betalingen av fagforeningskontingenten slik: Hvis du sender bankfilen til AutoPay, så vil bankfilen bli splittet, på samme måte som for kreditorbetalinger. Du kan derfor håndtere betalingen av fagforeningen separat. Fagforeningsrapport Under steget “Betaling og rapportering” i lønnskjøringen kan du generere og laste ned en fagforeningsrapport.    Ved å klikke på PDF ikonet kan du laste ned fagforeningsrapporten direkte i PDF rapport. Denne rapporten viser en oversikt over hvilke medlemmer som har blitt trukket i fagforeningskontingent (en side per fagforening):   Når du trykker på “Generer og last ned” blir det dannet en zip fil som inneholder rapporten i pdf og excel format (en zip fil per fagforening)   Fagforeningsrapporten kan i tillegg tas ut via menyen “Rapporter / Standardrapporter”. I denne rapporten kan du gjøre utvalg på periode og på hvilken fagforening (enten alle eller en spesifikk). 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎03-12-2018 15:43
Her finner du en veiledning for hvordan du kan skjule enkelte arbeidstidskoder fra Calendar, på en eller flere ansatte.
Vis hele artikkelen
av Mina Røisland1 VISMA
Du kan godkjenne reiseregninger, ferie og fravær på to måter: 1. Via app på mobil. Last ned appen Visma Manager i App Store for Iphone og i Google Play for Android telefon. Her logger du inn med samme brukernavn og passord som du bruker for å logge inn på nettleser. Får du ikke logget inn? Se dette brukertipset.   2. Via nettleser på denne linken her. Da vil du komme til et skjermbilde med et ikon som heter Approval. Klikk på denne så vil du komme inn til de oppgavene du skal godkjenne. Les her om hvordan du godkjenner ferie, fravær og reiseregninger.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-11-2018 08:35
Her går vi gjennom de forskjellige rapportene som du finner i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎29-10-2018 13:58
Når en bruker i Visma.net endrer navn på sin profil/bruker, vil du få varsel i Visma.net Employee om at det er uoverensstemmelser mellom systemene som må rettes.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎19-10-2018 13:01
 Har du  Standard-pakken av Visma.net Payroll, vil du her kunne legge inn lederen som skal godkjenne kostnadskrav fra Expense, timer og fravær.  Forutsetninger Funksjonen er kun tilgjengelig for de som har Standard-pakken av Visma.net Payroll Personen som er leder må først være opprettet som en (aktiv) ansatt i firma  Knytte leder til ansatt For å knytte en leder til en ansatt, går du inn på den aktuelle ansatte under "Employees" og deretter inn på fanen “Stilling / Generelle detaljer”. Nederst på siden vil du kunne se et felt som heter “Manager” og en nedtrekksliste hvor du kan velge personen som skal være leder (gitt at forutsetningene over er oppfylt).   Når du har valgt en leder i nedtrekkslisten og lagrer dette, vil lederen automatisk få følgende roller: Absence Manager Timesheet Manager Absence Approver Timesheet Approver Expense Approver   Med Absence og Timesheet Manager rollene vil brukeren kunne se sine ansatte i kalenderen i Calendar. I tillegg vil brukeren kunne registrere og endre på fravær og timer på vegne av den ansatte.   Arbeidsflyt i Approval Når en leder blir tilknyttet en ansatt i Employees, blir det automatisk konfigurert arbeidsflyter i Approval basert på at lederen skal være godkjenner for den ansatte. Dersom det ikke finnes noen arbeidsflyter fra før i Approval, blir det opprettet en standard arbeidsflyt for hver tjeneste (Absence, Time og Expense).   Arbeidsflyten er bygd opp ved bruk av innstillingen “Basert på godkjennerrettighetene for den ansatte”, og rollen som er valgt er rollen som heter “C3D3 Manager Approval Role”. Lederen som er tilknyttet en ansatt i Employees har denne rollen.   Dersom du ønsker å redigere på arbeidsflyten, f.eks. legge til et ekstra steg hvor lønningsansvarlig godkjenner, kan du gjøre dette. Velg “Legg til trinn” og velg “Bruker listen jeg har oppgitt. Deretter kan du legge til brukeren som er lønningsansvarlig som en generell regel:  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎19-10-2018 11:07
Her ligger komplett komplett kom-igang brukerdokumentasjonen til Visma.net Payroll.  Dette vil være et levende dokument som vi oppdaterer for hver versjon som blir lagt ut av Visma.net HRM tjenestene.    Alt som står i dokumentasjonen skal vi også splitte opp og lage mindre brukertips på. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎19-10-2018 09:48
Her finner du en oversikt over hva alle de ulike innstillingene på lønnsarten brukes til. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎19-10-2018 09:45
I visma.net dukker det opp et nytt begrep som kanskje er ukjent for de fleste. Kontotyper er en måte for å kategorisere lønnsarter på, for å kunne knytte disse mot en felles konto.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎03-10-2018 10:41
For at de ansatte skal få tilgang til tjenestene i Visma.net, må de opprettes som brukere. Her følger en veiledning for hvordan dette gjøres. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎26-09-2018 16:22
I Visma.net Expense finnes funksjonen "Betalt av arbeidsgiver". Før denne kan tas i bruk, må den settes opp korrekt slik at betløpet som er betalt av arbeidsgiver, ikke bli utbetalt til den ansatte. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎05-09-2018 15:53
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk  her .    Det er mulig å lage nye lønnsarter hvor f.eks beløp fra fastlønn eller antall fra timelønn skal legges til grunn for beregninger. Dette er mulig ved hjelp av innstillinger (script) i oppsettet på den nye lønnsarten.   Eksempel 1: Lønnsart for tillegg til fastlønn, der tillegget skal være 10 % av fastlønnen Bestem hvilke lønnsarter som skal være med i grunnlaget for beregningen. I dette eksempelet velger vi Fastlønn. Klikk på lønnsarten for Fastlønn og velg Endre.   På fanen Generell informasjon, setter du på huken for Grunnlag Beløp 1 og trykker "Lagre" for å beholde endringen.   Lønnsart for Fastlønn som danner grunnlag beløp Du må så opprette en ny lønnsart for tillegget som skal arve beløpet fra Fastlønn. Bruk f.eks. kopi av lønnsarten "Faste tillegg", og gi den et beskrivende navn. Avgjør også om lønnsarten skal være variabel eller fast.    Kontroller at feltene Lønnsbeskrivelse og Fordel i fanen   Innberetning A-meldingen   er korrekt for denne ytelsen.    Deretter går du til fanen Avansert for å sette opp scriptet.  I kolonnen Beløp (helt til høyre), på linjen for transaksjonsdata må du velge Valgfri. Siden vi anga Grunnlag Beløp 1 på lønnsarten vi ønsket skulle danne grunnlag for denne lønnsarten (Fastlønn), må du angi Grunnlag.Belop1 på linjen for Script, under samme kolonne.         Legg så inn prosentsatsen (i dette tilfelle 10%) under kolonnen Faktor som en fast verdi. For riktig beregning av 10 % må dette skrives inn som 0,1:       Når lønnsarten er opprettet, må du registrere den inne på den ansatte i Employees, som en fast eller variabel transaksjon, avhengig av innstillingen som ble valgt på lønnsarten. I dette eksemplet er lønnsarten en fast transaksjon.   Sett inn tidspunkt for når transaksjonen skal gjelde fra og velg korrekt lønnsart:       I lønnskjøringen vil du da se denne lønnsarten bli beregnet som 10 % av fastlønnen til den ansatte:   Eksempel 2: Lønnsart for tillegg til timelønn, hvor antall timer skal arves og ganges med en fast sats   Bestem hvilke lønnsarter som skal være med i grunnlaget for beregningen. I dette eksempelet velger vi Timelønn. Klikk på lønnsarten for Timelønn og velg Endre.   På fanen Generell informasjon, setter du på huken for Grunnlag Antall 1. Klikk Lagre for å lagre lønnsarten.     Deretter må du opprette en ny lønnsart for tillegget som skal arve antallet fra Timelønn, f.eks. ved å kopiere lønnsarten for Timelønn, og gi lønnsarten et passende navn.  Avgjør også om lønnsarten skal være variabel eller fast i fanen Generell informasjon.    Kontroller at feltene Lønnsbeskrivelse og Fordel i fanen   Innberetning A-meldingen   er korrekt for denne ytelsen.    Gå til fanen Avansert for å sette opp hvordan lønnsarten skal beregnes.   Sørg for at det står Valgfri i feltet for transaksjonsdata under kolonnen Antall. Siden vi anga Grunnlag Beløp 1 på lønnsarten vi ønsket skulle danne grunnlag for denne lønnsarten (Timelønn), må du angi Grunnlag.Antall1 på linjen for Script, under kolonnen for Antall.        Du kan enten angi en fast sats eller ha sats som en del av registreringen når du bruker lønnsarten.  I dette eksempelet velger vi å ikke legge inn en fast sats på selve lønnsarten og setter derfor feltet   Sats   til Påkrevd, slik at vi må legge inn en sats når transaksjonen registreres på den ansatte.      Når lønnsarten er opprettet, må du registrere den inne på den ansatte som en variabel eller fast transaksjon, avhengig av innstillingene du la inn på lønnsarten. Fyll ut sats, da denne ikke ble angitt som en fast verdi på lønnsarten:       I lønnskjøringen vil du da se denne lønnsarten arver antallet fra timelønnen (30 timer) og ganger med satsen du la inn på selve transaksjonen:    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎30-08-2018 15:11
Det er mye automatikk på lønnsarter som brukes for utbetaling og lønnsarter som brukes som akkumulatorer i Visma.net Payroll. Her skal vi forsøke å forklare hvordan du kan se forskjell på lønnsartene dine. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎30-08-2018 14:58
Hvordan opprette en AutoPay avtale i Visma.net
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎30-08-2018 14:54
Rapporter du kan ta ut i Expense
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎30-08-2018 14:42
Her finner du en veildning for hvordan du kan opprette en ny arbeidstidskode i Visma.net Calendar
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Åpne dagens luke