avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
For å ta ut kopi av databasen i Huldt & Lillevik følger du stegene under:   Steg 1:  Gå til Verktøy – Systemvedlikehold i H&L    Steg 2:  Under fane: «Manuell sikkerhetskopi»  Merk deg lagringsområdet under Katalog. Det er her backupen vil bli lagret.  OBS! Vi anbefaler at du ikke endrer lagringsområdet, da det er utfordringer med å lagre slike  backuper utenfor området som er satt som standard.    Hvis du ønsker så kan du lage et eget filnavn, men husk at dette filnavnet må slutte med «.bak» Trykk deretter «Ta sikkerhetskopi» og backupen vil da starte.    Steg 3:  Backup er da tatt, og du vil finne denne filen under lagringsområdet som var oppført under «Katalog» i steg 2
Vis hele artikkelen
31-08-2021 15:46 (Sist oppdatert 25-10-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 123 Visninger
Her finner du en veiledning for innstillingene på fraværskoder. 
Vis hele artikkelen
08-03-2018 15:13 (Sist oppdatert 22-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1438 Visninger
Vi i Visma ønsker at du, som bruker av våre løsninger, enkelt skal finne den informasjonen du trenger. Her finner du, som er bruker av Visma.net Payroll, full oversikt over alt du måtte ha behov for.
Vis hele artikkelen
17-01-2019 09:51 (Sist oppdatert 20-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 4103 Visninger
Kodene for oppspart overtid finner du under Calendar | Innstillinger | Koder.   Disse kodene er knyttet mot følgende lønnsartene i Payroll:   Registrering Eksempel: En ansatt skal registrerer 5 timer "Oppspart overtid 50%" i kalenderen. Da vil du se at saldoen for "Overtid til avspasering" blir 5t.  Når perioden er godkjent og bekreftet vil det bli overført i neste åpne lønnskjøring i Payroll på lønnsart  107020 - Overtid kun tillegg 50%. Transaksjonen som utbetales er tillegget med faktor på 0,5 * antall 5 * timesats.      Avspasering  Når ansatt skal avspasere av tidskontoen for "Overtid til avspasering" må den ansatte bruker fraværskode "Avspasering oppspart overtid" som er definert under "Ikke på jobb". Saldoen for "Overtid til avspasering" blir redusert med antall avspaseringstimer som blir registrert.  Denne koden blir ansett som en fraværssøknad, slik at den må bli godkjent før timelisten kan bekreftes.    MERK! Fraværskoden genererer ikke utbetaling av timer, når timelønnende ansatte skal avspasere og få timene utbetalt må de i tillegg registrere timelønn på samme dag. Utbetaling av oppspart overtid uten avspasering Får den ansatte ikke tatt ut avspasering, men skal ha oppsparte timer utbetalt så må de bruke valget " Betal ut overtid til avspasering”: Det valget er kun tilgjengelig for lønningsansvarlig, den personen som har rollene "Absence administrator/Time administrator". Velger hvor mange timer som skal utbetales, enten hele saldoen eller x antall timer:   Utbetalingen av oppspart overtid er knyttet opp mot koden "Utbetaling oppspart overtid" som er knyttet mot lønnsart "10200 - Utbetaling oppsparte timer".   Merk! Du kan ikke styre når timene skal gå til utbetaling. Timene vil automatisk bli kjørt med transaksjonsdato “i dag”, og havne i den første åpne lønnskjøringen i Payroll.    Når utbetalingen er gjort vil også dette bli markert slik i kaldendren til den ansatte. Saldoen for overtid vil også bli redusert:     Lønningsansvarlig kan ikke velge å utbetale flere timer enn det som er av saldo for "Overtid".      I neste åpne lønnskjøring i Payroll vil timene utbetales slik:     Relaterte brukertips Oppspart overtid vs fleksitid    
Vis hele artikkelen
08-02-2018 13:43 (Sist oppdatert 19-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1727 Visninger
Du kan se alle arbeidstidsordningene under Employees / Innstillinger / Arbeidstidsordning Her ligger det allerede noen inne som standard. Hvis ingen av de som ligger som standard passer til den ansatte kan du opprette egne arbeidstidsordninger. 
Vis hele artikkelen
01-03-2019 11:02 (Sist oppdatert 19-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1301 Visninger
Hvis ditt firma har kostnadsbærere som ikke skal vises/være tilgjengelig for de ansatte ved registrering i Visma.net Calendar, kan disse skjules. Dette gjør du under Calendar | Innstillinger | Kostnadsbærertyper.     Klikk på det grønne ikonet i kolonnen Vises ved timeregistrering, og velg om kostnadsbærertypen skal vises ved registrering eller ikke.    Relaterte brukertips Fravær som påvirker lønn
Vis hele artikkelen
30-12-2019 10:18 (Sist oppdatert 19-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 718 Visninger
En veldedig organisasjon er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. For eksempel idrettsforeninger og fagforeninger.  Ofte omtales veldedig organisasjon og skattefri organisasjon sammen, og forstås som samme organisasjonsform. Dette er ikke riktig når det gjelder beregning, rapportering og regler. Les mer om reglene i forhold til veldedige organisasjoner på skatteetatens sider. Fra 2021 gjelder unntaket for arbeidsgiveravgift når institusjonens eller organisasjonens totale lønnsutgifter i denne delen av virksomheten ikke overstiger kr 800 000 per år, og bare for lønnsutbetalinger som ikke overstiger 80 000 kroner per år per ansatt. Veldedige organisasjoner som omfattes av arbeidsgiveravgiftsfritaket benytter  inntektsbeskrivelse "loennUtbetaltAvVeldedigEllerAllmennyttigInstitusjonEllerOrganisasjon". Ved utbetaling må du derfor opprette en egen lønnsart som er definert som følger:     Hva med skatt? Ytelsen skal alltid oppgis som trekkpliktig. Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under  minstegrensene for forskuddstrekk.  Dette skjer automatisk hvis du har satt at firmaet er "Skattefri organisasjon" under Innstillinger - Selskapsinnstillinger i Employees. Spørsmål til support Hva skal vi gjøre når en ansatt eller firmaet går over grensen? Da må du slette eller sette sluttdato på lønnsarten som er benyttet. Så føre samme beløp inn på en lønnsart med AGA. Hvis en ansatt eller firmaet går over grensen, omposterer Payroll dette automatisk? Nei, dette må du endre manuelt. Relaterte brukertips Skattefri organisasjon
Vis hele artikkelen
22-07-2020 08:55 (Sist oppdatert 19-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 514 Visninger
Du endrer turnus eller oppretter nye turnuser ved å gå i kalenderen til den ansatte under Calendar / Registrering. Marker den ansatte i oversikten til venstre og klikk på første dag arbeidsplanen skal være gjeldende.
Vis hele artikkelen
23-03-2018 15:34 (Sist oppdatert 18-10-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 1672 Visninger
Visma.net Calendar har en rekke forhåndsdefinerte koder.  Som standard har alle ansatte mulighet til å registrere på alle koder. Du kan velge å endre på dette,  slik at alle eller utvalgte ansatte kun får tilgang til et begrenset antall koder ved registrering i Calendar. 
Vis hele artikkelen
09-05-2018 11:32 (Sist oppdatert 15-10-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 1954 Visninger
Du kan enkelt registrere tillegg til lønn i Visma.net Calendar. Systemet leveres med følgende standard koder for tillegg:   Kode Beskrivelse Helligdagstillegg 33% Beregner 33 % av timelønn Helligdagstillegg 133% Beregner 133 % av timelønn Nattarbeid tillegg fast beløp Registrer antall - sats må legges på lønnsart Nattarbeid tillegg 50% Beregner 50% av timelønn Timelønn helligdag Ordinær timelønn Utrykningstillegg fast beløp Registrer antall - sats må legges på lønnsart   Du kan opprette flere koder hvis bedriften har behov for dette. Kodene for tillegg finner du i Visma.net Calendar under Innstillinger | Koder. Merk Tillegg under Kodetyper.   Legg til ny kode For å legge til en ny kode gjør du følgende: Velg Legg til kode. Velg koden du skal kopiere fra. Du bør velge en kode med tilsvarende oppsett som den du skal opprette. Klikk Lage. I fanen Vanlig velger du om det skal være mulig å registrer denne koden kun på en dag eller flere dager av gangen. I feltet Maks antall velge om registreringen skal telle Timer eller Antall. Ved tillegg som ikke er basert på timer velger du Antall.  I fanen Terskel velger du hvilken lønnsart koden skal kobles til Visma.net Payroll. Husk at sats/prosent må registreres på lønnsart. Klikk på søppelbøtten for å fjerne lønnsarten som allerede er koblet. Klikk deretter Lagre.   Registrere tillegg Du registrer tillegg på samme måte som andre registreringer i i Visma.net Calendar. Tillegg vises i en egen kolonne.   Relaterte brukertips Skjule koder for ansatte i Visma.net Calendar
Vis hele artikkelen
24-06-2020 08:11 (Sist oppdatert 15-10-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 528 Visninger
Alle ansatte må være knyttet til en ferieavtale. Under «Ferieavtaler ligger det to standard avtaler som er 12 % og 10,2 %.
Vis hele artikkelen
15-12-2017 14:57 (Sist oppdatert 15-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1717 Visninger
Retroaktiv betyr tilbakevirkende, og i Payroll sammenheng betyr en retroaktiv verdi i lønnskjøringen, eller en retroaktiv a-melding, at det er en endring som påvirker en tidligere periode/lønnskjøring. 
Vis hele artikkelen
31-10-2019 15:51 (Sist oppdatert 15-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1574 Visninger
I den nye grensesnittet til Payroll "NextGenPay" har du mulighet for å forhåndsvise a-melding før du bekrefter/sender betaling til banken. Du kan lese mer om dette her.
Vis hele artikkelen
15-10-2021 10:28 (Sist oppdatert 15-10-2021)
 • 0 Svar
 • 3 Liker
 • 172 Visninger
I dette brukertipset viser vi deg hvordan du enkelt kan omformatere fagforeningsfilen fra Payroll slik at denne kan lastes opp hos Winorg.
Vis hele artikkelen
14-10-2021 15:19 (Sist oppdatert 14-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 72 Visninger
I dette brukertipset går vi gjennom de vanligste feilmeldingene som kan oppstå på lønnskjøringen. 
Vis hele artikkelen
13-04-2018 16:08 (Sist oppdatert 14-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2249 Visninger
Dersom du har ansatte som arbeider deltid, bør du kontrollere den ansattes feriedager. Her har du en guide til hvordan du gjør dette i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
07-06-2018 10:44 (Sist oppdatert 13-10-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 2783 Visninger
Feriedager ved oppstart i løpet av året i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
24-05-2019 07:22 (Sist oppdatert 13-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1985 Visninger
Ved utbetaling til grensegjenger kreves  eget skattekort og lønnen/ytelser skal innberettes på særskilt kode (lønnsart). Du kan lese mer om dette her.  
Vis hele artikkelen
13-10-2021 07:24 (Sist oppdatert 13-10-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 104 Visninger
I forbindelse med overgang til Visma.net Payroll anbefaler vi at du rydder opp i opplysninger som er registrert i ditt nåværende lønnssystem. Dette gjelder spesielt opplysninger som du ikke ønsker å få importert inn i nytt lønnssystem, f.eks. gamle opplysninger som ikke lengre benyttes. I stor grad kan du ved migrasjon til Visma.net Payroll forvente å få overført de samme opplysningene som du har i ditt nåværende lønnssystem, derfor ønsker vi at du rydder opp i denne informasjonen før vi setter opp Visma.net Payroll.   Hva bør du rydde opp i? I nåværende lønnssystem bør du har fokus på å rydde opp det som du ikke ønsker å ta med deg inn til Visma.net Payroll.   Disse opplysningene er f.eks.:   Ansatte Alle opplysninger om ansatte bør være korrekte før eksport. Alle opplysninger om den ansattes arbeidsforhold i A-melding må være identisk i første A-melding fra Visma.net Payroll, som sist rapporterte periode fra gammelt lønnssystem. Sørg for at ansatte som har sluttet, eller ikke ønskes over til Visma.net Payroll, er satt med sluttdato og innrapportert til A-melding gjennom ditt tidligere lønnssystem. Vær påpasselig med at ansatte er oppdatert med korrekte opplysninger for permisjoner og/eller permitteringer , samt at dette er innrapportert til A-melding gjennom ditt tidligere lønnssystem. Pass på at aktive ansatte er registrert med korrekte opplysninger, og korriger eventuelle opplysninger med feil verdi slik at det blir rett i Visma.net Payroll.  Dette er f.eks. opplysninger som: Adresse E-postadresse (privat / arbeid) Telefonnummer (privat / arbeid) Yrkeskode, virksomhet/arbeidssted, arbeidsstatus, arbeidsforholdstype Avtalt årslønn og stillingsbrøk Faste kostnadsbærere Leder (hvis aktuelt) Barn (hvis aktuelt) med fullt navn og fødselsdato, og eventuelt om ansatt er aleneforsørger og/eller barnet har en kronisk sykdom Pårørende (hvis aktuelt) med fullt navn Utbetaling av sykepenger Ansettelsesform Kontroller de ansattes faste lønnstransaksjoner. Sett stoppdato på faste lønnstransaksjoner som ikke skal benyttes videre, f.eks. for fastlønn, firmabil, fagforening, forskudd, diverse trekk. Påleggstrekk og utleggstrekk må være oppdatert med korrekt saldo, opplysninger for beregning og kreditor Korriger feriepengegrunnlag på ansatte. F.eks. har du ansatte som har sluttet og fått utbetalt alle feriepenger, men det ligger igjen saldo på Feriepengelisten, så må dette korrigeres. PS! Flyttefabrikken vil kun importere ansatte som er aktive, eller sluttede ansatte som har feriepenger tilgode.   Kostnadsbærere Sett kostnadsbærere som inaktive med sluttdato, eventuelt slette disse hvis mulig. PS! Flyttefabrikken vil kun importere verdier benyttet forrige eller dette lønnsår.   Kontoplan Sett konti som inaktive med sluttdato, eller slett konti som ikke ønskes overført eller brukt i Visma.net Payroll. PS! Flyttefabrikken vil kun importere verdier benyttet forrige eller dette lønnsår.   Lønnsarter Lønnsarter opprettet utover standard lønnsarter som ikke ønses overført til Visma.net Payroll, bør slettes. PS! Flyttefabrikken vil kun importere verdier som er opprettet som faste transaksjoner på ansatte. I tillegg vil vi forsøke å koble opp verdien opp mot standard lønnsartregister i Visma.net Payroll dersom standard lønnsartregister er benyttet i ditt lønnssystem.   Fordringshavere Fordringshavere, Kreditorer og Fagforeninger som ikke lenger er aktive bør slettes. PS! Flyttefabrikken vil kun importere verdier som er aktive transaksjoner knyttet mot ansatt   Virksomheter / Arbeidssteder Virksomheter/Arbeidssteder som ikke lenger er aktive bør slettes
Vis hele artikkelen
02-09-2021 12:41 (Sist oppdatert 12-10-2021)
 • 0 Svar
 • 3 Liker
 • 556 Visninger
2FA / 2 trinns godkjenning i Visma.net Autopay
Vis hele artikkelen
13-02-2020 11:11 (Sist oppdatert 12-10-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 1141 Visninger
Høstkonferanse 2021