avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
I Visma.net Expense finnes funksjonen "Betalt av arbeidsgiver". Før denne kan tas i bruk, må den settes opp korrekt slik at betløpet som er betalt av arbeidsgiver, ikke bli utbetalt til den ansatte. 
Vis hele artikkelen
Det er meldt om store tregheter i Visma.net Payroll etter at funksjonen "Legg til variabel transaksjon" ble aktivert direkte i lønnskjøringen. 
Vis hele artikkelen
LØST: Alle betalinger som ikke gikk gjennom hos Nordea pga denne feilen, skal nå ha status avvist og må betales på nytt. Nye betalinger vil ikke bli påvirket av denne feilen.    Nordea har problemer med sertifikater og har ikke vært i stand til å behandle innkommende filer eller sende data til AutoPay.   Det ser ut som at filer i perioden 15:55 i går til 04:00 i dag tidlig kan ha blitt påvirket.   Nordea klarer ikke reprodusere filene for betaling. Visma.net AutoPay jobber derfor med å identifisere hvilke filer dette gjelder, sammen med Nordea. Berørte filer vil få status avvist i løpet av dagen med meldingen " Payments rejected due to error in Nordea processing. Problem is now fixed - please pay again" , og må betales på nytt.   
Vis hele artikkelen
Det er oppdaget en feil hos enkelte kunder som gjør at godkjente reiseregninger og utlegg ikke blir overført til lønnskjøringen i Payroll.
Vis hele artikkelen
Her ligger komplett komplett kom-igang brukerdokumentasjonen til Visma.net Payroll.  Dette vil være et levende dokument som vi oppdaterer for hver versjon som blir lagt ut av Visma.net HRM tjenestene.    Alt som står i dokumentasjonen skal vi også splitte opp og lage mindre brukertips på. 
Vis hele artikkelen
Er du helt ny på Payroll, er kanskje en oppstartspakke løsningen for deg. Våre konsulenter hjelper deg med å sette opp systemet og komme igang med Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
  For at Payroll skal kunne ta hensyn til korrekt datostyring og retroaktive endringer, er det viktig å ta stilling til om Payroll skal utbetale lønn ut i fra arbeidsdager eller kalenderdager.   På Employees / Innstillinger / Selskapsinnstillinger kan man velge delberegningsmetode. Du får opp to valg i listen, arbeidsdager og kalenderdager. Velger du arbeidsdager så Visma.net Payroll beregne faktiske arbeidsdager i måneden, men velger du kalenderdager vil den regne alle dagene i en måned.    Valget vil påvirke ansatte som starter / slutter midt i en måned, og tilfeller hvor en datostyrt lønnsart legges inn som en transaksjon fra en gitt dato.    Eksempel 1: Juli har totalt 21 arbeidsdager og 31 kalenderdager. Begynner den ansatte 11. juli, med en fastlønn på 60 000,- så vil beregningen for fastlønn bli slik:   Arbeidsdager:   Fastlønn / arbeidsdager i juli * faktisk jobbet arbeidsdager i juli= fastlønn i juli 60.000,- / 21 * 15 = 42.857,-   Kalenderdager:   Fastlønn / kalenderdager i juli * faktisk dager i juli fra begyntdato = fastlønn i juli 60.000,- / 31 * 21 = 40.645,-   Eksempel 2: Begynner derimot den ansatte 16. oktober, hvor oktober har 22 arbeidsdager og 31 kalenderdager, blir forskjellen mellom arbeidsdager og kalenderdager som følger:   Arbeidsdager:   Fastlønn / arbeidsdager i oktober * faktisk jobbet arbeidsdager i oktober = fastlønn i oktober 60 000,- / 22 * 12= 32 727,-   Kalenderdager:   Fastlønn / kalenderdager i oktober * faktisk dager i oktober fra begyntdato = fastlønn i oktober 60 000,- / 31 * 16 = 30 968,-     Det er med andre ord viktig å ta en vurdering av hvilken delberegningsmetode som skal benyttes. I disse tilfellene skilles det ca. 2000,- på bruk av arbeidsdager og kalenderdager. Dette vil variere ut i fra hvilken lønn den ansatte har, men eksemplene over viser at det kan utgjøre store beløp både for firma og for den enkelte ansatte.   Husk at hvis du skal endre dette etter at en eller flere lønnskjøringer er utbetalt fra Payroll, bør du legge på dato for når endringen skal gjelde fra (dvs. ikke "bruk eksisterende gyldig fradato"), slik at innstillingen ikke medfører rekalkulering tilbake i tid for ansatte som allerede kan være påvirket av innstillingen.
Vis hele artikkelen
Du er nå klar til å ta løsningen i bruk fullt ut, og legge inn innstillinger knyttet til firmaet, ansatte og selve lønnskjøringen. Her får du en oversikt over hvilke selskapsinnstillinger som må legges inn. 
Vis hele artikkelen
Altinn er myndighetenes offisielle kanal for rapportering til det offentlige over Internett. For å kunne sende A-melding og skattekortforespørsel, samt få retur av disse kreves det at du registrerer datasystemet i Altinn-portalen. 
Vis hele artikkelen
Gratulerer med nytt lønnsystem og velkommen til Payroll! Her følger en oversikt over generellt oppsett av systemet.  Du kan også laste ned hele brukerveiledningen i PDF dersom dette er ønskelig. 
Vis hele artikkelen
Kreditorer er eksterne og evt. interne selskaper og instutisjoner med krav til de ansatte i ditt firma. Disse må registreres i systemet for å kunne få til et automatisk trekk på lønnen til den enkelte ansatte. 
Vis hele artikkelen
Til motsetning fra Kreditorer er Skatteoppkrevere kommuner som sender krav til ansatte i ditt firma. Skatteoppkrevere må også registreres i systemet ditt for å kunne knyttes til de ansatte. 
Vis hele artikkelen
Dersom du har ansatte med firmabiler, må du opprette bilene i et eget register før du kan knytte bilen til den enkelte ansatte. 
Vis hele artikkelen
Dimensjonsverdier er de ulike kostnadsbærerne i firmaet, f.eks. Administrasjon og Produksjon. Denne veiledningen tar deg gjennom oppsettet for å legge opp de ulike dimensjonsverdiene i firmaet. 
Vis hele artikkelen
Når firmaet er opprettet, må du sørge for at lønningsansvarlig får de rette rollene. Dersom en eller flere roller mangler, vil tilgangen til de ulike tjenestene kanskje ikke fungere som ønskelig.
Vis hele artikkelen
Her finner du en veiledning for hvordan du oppretter firmaet som skal bruke Visma.net Payroll etter at du er opprettet som kunde i Visma.net lønsingen. 
Vis hele artikkelen
Dersom admin-bruker ikke tidligere har en bruker i Visma.net, må du aktivere brukeren og akseptere Terms of Service (TOS) før du kan begynne å sette opp lønsingen. 
Vis hele artikkelen
Dimensjonsdefinisjoner er type kostandsbærer i Payroll. Under hver dimensjonsdefinisjon (f.eks. Avdeling), kan du ha flere dimensjonsverdier (f.eks. Økonomiavd., Administrasjonsavd., Produksjonsavd. o.l.). Her får du en veiledning på hvordan du legger opp dimensjonsdefinisjonene. 
Vis hele artikkelen
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk her.   Når firmaet er opprettet og lønningsansvarlig er tildelt roller, kan du begynne å sette opp selve systemet. For å gjøre dette enklere for deg som lønningsansvarlig vil du bli guidet gjennom en onboardingswizard hvor du kan sette opp de fleste innstillingene som kreves for at løsningen skal fungere fullt ut. Vi anbefaler å fylle ut mest mulig informasjon i denne, men det er også mulig å fylle ut / endre informasjonen i de ulike tjenestene senere.    Her følger en oversikt over stegene i onboardingswizarden og hva de ulike feltene betyr. Nederst i artikkelen finner du også et PDF-dokument som henviser til hvor du finner igjen de ulike feltene i systemet.    Steg 1: Velkommen Det første steget er kun et velkomstbilde med litt generell informasjon. Nederst i bildet kan du velge å "Nullstille guiden" eller "Fortsette senere" dersom dette er ønskelig. Disse valgene er tilgjengelig gjennom hele guiden.      Steg 2: Innstillinger IA: Velg om dere er en IA-bedrift eller ikke. Valget har betydning for registrering av antall egenmeldingsdager i Calender (Absence). Selskapslogo: Her kan du legge inn egen selskapslogo slik at denne fremkommer på lønnslippen til de ansatte. Bildet  må være en PNG eller JPG fil, og max fil størrelse er 30KB. Logo blir skrevet på lønnsslippen ved å sette max høyde til 0.8 cm. Bredde vil variere avhengig av størrelsesforholdet for bildet. Antall timer pr. uke: Angi antall timer pr. uke i full stilling i firmaet. Dette er uavhengig om de ansatte jobber deltid eller ikke. Verdien brukes til å beregne faktisk arbeidstid pr. uke i henhold til stillingsbrøk for de enkelte ansatte. Som standard setter systemet 37,5 timer. Kontoplan: Det ligger tre forskjellige muligheter for kontoplan i systemet, hvorav den ene gir deg mulighet til å legge opp et helt eget kontoregister. Ønsker du å bruke de forhåndsdefinerte kontoplanene, kan du velge mellom «Norsk standard kontoplan» og «Mamut standard kontoplan».  Arbeidstidsordning:  Angi om standard for bedriften er skiftarbeid eller ikke. Det er ikke mulig å legge inn flere arbeidstidsordninger i denne versjonen. Beregningsmåte for arbeidsgiveravgift: Angi hvilken type beregningsmåte for arbeidsgiveravgift som skal benyttes. Som standard settes Generelle næringer (AA). Det er foreløpig ikke mulig å endre dette feltet, men det vil komme flere alternativer i senere versjoner av Payroll.  Adresse: Legg inn firmaets adresse. Feltet er valgfritt Telefon: Angi telefon til en kontaktperson i firmaet. Feltet er valgfritt. Kontaktperson: Fyll inn kontaktperson for firmaet. Dette feltet må fylles inn for at du skal kunne sende forespørsel om og motta skattekort fra skatteetaten.      Steg 3: Dimensjoner I dette steget kan du legge inn kostnadsbærerene dine, eller dimensjoner som det heter i Payroll. Dimensjonsdefinisjoner er type kostandsbærer, mens dimensjonsverdier er de ulike verdiene av kostandsbærerene. F.eks. kan du legge opp dimensjonsverdien "Avdeling" og angi de ulike avdelingene under "Dimensjonsverdier".     Steg 4: Kontoer Kontoer: Dersom du har valgt "Norsk standard kontoplan" eller "Mamut standard kontoplan" vil kontoene synkroniseres og oppdateres automatisk. Du trenger dermed ikke legge inn egne kontoer dersom det valgte kontosettet dekker de kontoene du ønsker. Trenger du allikevel flere kontoer, kan du legge inn disse under "Kontoer".  Kontotyper: Kontotype er et nytt begrep som dukker opp i Payroll. Dette er en måte å definere lønnsarter på, slik at dersom du senere f.eks. bytter hovedbokskonto for lønn, kan du endre konto på kontotypene slik at dette oppdateres for alle lønnsarter knyttet mot nettopp denne kontotypen. Vi anbefaler at du leser mer om kontotyper her.     Steg 5: Rapportering Navn: Legg inn et navn for underenheten til bedriften. Dette er et obligatorisk felt, og det må derfor registreres en virksomhet til firmaet.  Virksomhetsnummer: Legg inn virksomhetsnummeret tilhørende underenheten. Hvis du ikke vet hva underenhetens virksomhetsnummer er, kan du søke opp organisasjonsnummeret i   Brønnøydundsregistrene , og se på "oversikt over registrerte underenheter".  Kommune: Legg inn kommunen hvor virksomheten er lokalisert. Dette finner du også opplysninger om i Brønnøysundsregistrene.  Oppstartsmåned A-melding: Definer hvilken måned du ønsker at systemet skal begynne å sende A-meldinger. Det kan være lurt å sette denne litt frem i tid, frem til du vet at du er klar til å ta i bruk systemet fullt ut. Feltet kan endres senere så fremt det ikke er sendt noen A-meldinger enda. Etter den første A-meldingen er sendt, er det ikke lenger mulig å endre feltet.    Skatt og arbeidsgiveravgift Bankgaranti: Definer om dere har bankgaranti eller ikke. Dersom "Nei" velges her, må du fylle inn bankkontonummer til skattetrekkskonto i neste felt.  Skattetrekkskonto: Klikk "Legg til" for å legge til bankkontonummer for skattetrekkskonto. Dette må angis dersom det er valgt "Nei" på bankgaranti.  Skattefri org.: Angi om bedriften er en skattefri organisasjon eller ikke. Dersom det er angitt at bedriften er en skattefri organisasjon, vil det bli lagt til informasjon om dette på utbetalingen ved rapportering via A-melding. Skatteetaten vil dermed utelate inntekten fra skatteberegningen / selvangivelsen for den ansatte, forutsatt at beløpet er lavere enn grensen som er fastsatt det enkelte året. Skatteberegningen til hver enkelt ansatt vil ikke starte før grensen er passert.    Kontering Eksportformat: Innstillingen brukes i Payroll når du oppretter regnskapsfilen. Her har du valget SIE 4 fomatet eller Visma.net Financials.  Avrundingskonto: Kontoen brukes for avrundinger og "feilføringer" i Payroll (Interimskonto / Feilføringskonto). Angi en av hovedbokskontoene som er opprettet Steg 4: Kontoer. Det må være fyllt inn noe i dette feltet før du kan kjøre lønn i Payroll.    AutoReport Hvis du ønsker, kan du allerede nå opprette kbling mot Altinn slik at du kan forespørre og hente skattekort, og sende Amelding.  Klikk på knappen "Legg inn" for å opprette koblingen. For nærmere beskrivelse av informasjonen som skal legges inn anbefaler vi at du leser brukertipset vedrørende dette her.   Steg 6: Payroll  I dette steget kan du sette opp innstillinger for selve lønnskjøringen. Payroll oppretter så løpende lønnskjøringer, slik at neste lønnskjøring ligger klar allerede når du har har bekreftet forrige lønnskjøring. Den løpende lønnskjøringen kan endres senere, eller det kan legges til flere lønnskjøringer pr. måned, f.eks. dersom utbetalingsdato faller på en helligdag, eller du ønsker å utbetale kun reiseoppgjør på egen lønnskjøring. Her legges imidlertid den ordinære faste lønnskjøringen opp.    Lønnskjøringsbeskrivelse: Legg inn en beskrivelse for lønnskjøringen. Denne teksten vil komme opp som navn på hver enkelt lønnskjøring, og det kan derfor være lurt å legge inn et generellt navn for lønnskjøringen, f.eks. Månedslønn. Utbetalingsdato: Legg inn ønsket utbetalingsdato for lønnskjøringen. Lønn vil da utbetales til samme dato hver måned, men dette kan selvfølgelig endres i systemet for en enkelt kjøring, dersom f.eks. utbetalingsdato faller på en heligdag e.l.  Halv skatt: Velg ønsket måned for trekk av halv skatt før jul. Dette gjelder for hele firmaet. På innstillingene for hver enkelt ansatt er det også mulig å angi at personen ikke ønsker halv skatt før jul.  Delberegningsmetode: Velg mellom kalenderdager eller arbeidsdager. Innstillingene indikerer hvilken metode som skal brukes for beregninger i Payroll. Kalenderdager: Lønn vil bli dividert på antall dager i den aktuelle måneden, og multiplisert med antall dager for det aktuelle fraværet eller ytelsen. Arbeidsdager: Lønn vil bli dividert på antall arbeidsdager i den aktuelle måneden, og multiplisert med antall arbeidsdager for det aktuelle fraværet eller ytelsen.     Steg 7: Betalinger Lag bankfil: Velg om Payroll skal sende fil automatisk til AutoPay for utbetaling i bank eller ikke. Det er ikke andre remitteringsmuligheter i Visma.net Payroll, og du må derfor punche utbetalingene manuelt dersom du velger nei i dette feltet.  Lønnskonto: For at du skal kunne utbetale lønn fra firmaets bankkonto, må du legge inn bankkontonummeret lønnen skal betales fra. Klikk på "Legg til" og legg inn korrekt bankkontonummer.      Steg 8: Calendar  Bruk bekreft-/godkjenningsprosess: Dersom du skal bruke modulene Time og Absence (Calendar), må dette valget settes til "Ja". Leder (lønningsansvarlig) vil da måtte godkjenne timelistene til de ansatte når den ansatte har bekreftet sin periode.  Standard ferieavtale: Her definerer du firmaets standard ferieavtale, altså det som i utgangspunktet skal gjelde hele firmaet. Du har to forhåndsdefinerte ferieavtaler tilgjengelig, 10,2% og 12%. Avtalen som velges legges automatisk opp på alle nye ansatte, men det er mulig å legge opp andre ferieavtaler senere, og knytte disse til enkelte personer eller gjøre den nye avtalen som standard ferieavtale.     Steg 9: Avslutt guiden  Gratulerer, du er nå ferdig med onboardingswizarden, og har forhåpentligvis fått lagt inn de fleste innstillinger. Du er nå klar til å ta systemet i bruk. Klikk på Lagre for å komme videre.    Merk! Dersom det er innstillinger du ikke har hatt kjennskap til på det tidspunktet du gikk gjennom onboardingswizarden, eller det er innstillinger du vil endre eller legge til, må dette gjøres før du legger inn ansatte. Som vedlegg i dette brukertipset finner du alle skjermbildene fra onboardingswizarden med henvisning til hvor du finner igjen de ulike innstillingene.  Vi anbefaler at du går gjennom de neste stegene i oppsettet for å sjekke at du har fått lagt til de innstillingene du har behov for, og gjør deg kjent med hvor du finner igjen de ulike feltene fra onboardingswizarden.      Klikk her for å gå videre til neste steg.  
Vis hele artikkelen
Her følger en oversikt over kontoene som ligger i Mamut Standard Kontoplan i Payroll, samt knytningen mot kontotyper.
Vis hele artikkelen
Relevante linker
Påloggede brukere (476)