avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Når ansatte jobber på ulike prosjekter er det ofte et ønske om å synliggjøre kostnadene per prosjekt i regnskapet. Dersom ansatte har fastlønn, må det gjøres en ompostering slik at fastlønnen reduseres tilsvarende timene som er jobbet på prosjekt. Dette brukertipset beskriver hvordan du kan gjøre dette.   Du må opprette 2 lønnsarter, en som benyttes for bokføring av timene på prosjekt, og en som skal redusere fastlønnen. Dette gjør du under Innstillinger | Regler | Lønnsarter i Payroll.   Lønnsart - Timer prosjekt Klikk Ny lønnsart , det anbefales å bruk lønnsart 9000 som mal for den nye lønnsarten. Legg inn ønsket nummer og navn, og påse at fanen Generell Informasjon er definert som vist nedenfor. For å redusere fastlønnen (neste lønnsart) skal vi ta vare på beløpet fra denne lønnsarten og har derfor huket av for Grunnlag Beløp 1 . Det forutsetter at dette grunnlaget ikke allerede er i bruk.   I fanen Visning må du påse at det er huket av for Time slik at du kan velge lønnsarten i Calendar. Siden denne lønnsarten kun skal brukes til bokføring har vi valgt å utelate den fra lønnsslippen.     I fanen Kontering velger du kontoen det skal bokføres mot. I dette eksemplet 5000 Lønn til ansatte.     Fanen Innberetning a-melding skal ikke ha noen verdier da denne lønnsarten kun brukes til bokføring. I fanen Avansert sletter du scriptene som ligger der og velger scriptet General.HourlyRate i kolonnen Sats. I tillegg velger du Valgfri i kolonnen Antall på linjen Transaksjonsdata.     Lønnsart - Reduksjon fastlønn - Timer prosjekt Følg fremgangsmåte ovenfor for å opprette denne lønnsarten, men bruk lønnsarten Timer prosjekt som mal, i dette eksemplet lønnsart 10005.  I fanen Generell Informasjon fjerner du haken for Grunnlag 1 Beløp .     I fanen Visning fjerner du haken på Time da denne lønnsarten ikke skal brukes i Calendar. Gå videre til fanen Avansert . Her legger du inn -1 i kolonnen Faktor på linjen Verdi og  endrer til Ikke lovlig i kolonnen Antall på linjen Transaksjonsdata. I tillegg sletter du scriptet i kolonnen Sats og legger til scriptet Grunnlag.Belop1 i kolonnen Beløp. Denne lønnsarten må også ha et høyere sekvensnummer enn lønnsart 10005.    Deretter registrerer du denne lønnsarten som en fast transaksjon på de ansatte som skal registrer timer på prosjekt. Dette gjør du i Employees under Transaksjoner | Faste,  eller hvis du skal registrer på mange ansatte, bruk rutinen Masseoppdatering . Når det kommer inn timer på på lønnsart 10005 - Timer prosjekt, vil denne lønnsarten automatisk bli kalkulert.   Kode i Calendar Siden disse lønnsartene skal brukes i forbindelse med registrering av timer i Calendar, må du oppretter en ny kode for timeregistreringen. Dette gjør du under Innstillinger | Koder i Visma.net Calendar.   Klikk Legg til kode og kopier fra koden Timelønn. Legg inn et passende navn, og endre lønnsarten under Terskel slik at denne går mot den nyopprettede lønnsarten, i dette eksemplet 10005 - Timer prosjekt.     Registrering og bokføring Registrer timer på den nye koden i Calendar, bekreft og godkjenn timelisten slik at timene sendes til Payroll.   I lønnskjøringen må du fjerne haken Synlig på lønnslipp for at lønnsartene skal vises, da vi har satt opp at disse lønnsartene ikke skal vises på lønnsslippen.   På regnskapsrapporten ser du i dette eksemplet at lønnen bokføres på prosjektene som er brukt i timeregistreringen, samtidig som fastlønnen reduseres. Siden det på lønnsartene er huket av for feriepengegrunnlag og arbeidsgiveravgiftsgrunnlag, i fanen Generell informasjon, påvirkes også avsetningen.   NB! Dette eksemplet er satt opp mot Visma.net Calendar, men du kan benytte de samme lønnsartene om du importerer transaksjoner fra et annet forsystem.  
Vis hele artikkelen
04-03-2021 17:01 (Sist oppdatert 05-03-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 66 Visninger
Visma.net Financials krever kostnadsbærere på alle transaksjoner mot de fleste kontoer. Dersom dette mangler vil overføring av filen til Financials resultere i en feilmelding, f.eks. 'Prosjekter' av 'SubCD' finnes ikke i systemet. I dette tilfellet indikerer det at en eller flere transaksjoner mangler Prosjekt.   For å finne ut hvilken transaksjon dette gjelder anbefales det å ta ut rapporten "Regnskapsrapport detaljert, med antall og kostnadsbærer" og se etter transaksjon(er) som ligger uten kostnadsbærer. Legg deretter til kostnadsbærer på transaksjonen/ansatt hvor dette mangler.   Dersom du ikke har bekreftet lønnskjøringen enda, vil du få med endringene på lønnskjøringen, og kan forsøke å sende filen på nytt. Er betalingen allerede bekreftet anbefales det at endringen gjøres fra og med neste kalendermåned.   For å få overført filen som feilet, kan du midlertidig velge å skru av (fjerne haken) Kontroll på registerverdier i Financials på den kostnadsbæreren som feiler. Du vil da få lest inn filen, og kan endre kostnadsbæreren direkte på transaksjonen i Financials.   NB! Husk å sette haken på igjen, umiddelbart etter at filen er lest inn!
Vis hele artikkelen
03-03-2021 13:34 (Sist oppdatert 03-03-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 27 Visninger
Du er nå klar til å ta løsningen i bruk fullt ut, og legge inn innstillinger knyttet til firmaet, ansatte og selve lønnskjøringen. Her får du en oversikt over hvilke selskapsinnstillinger som må legges inn. 
Vis hele artikkelen
19-09-2017 13:53 (Sist oppdatert 02-03-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1794 Visninger
For korrekt utbetaling av feriepenger i Visma.net Payroll er det viktig at de ansatte har korrekt saldo for årets feriepenger. Vi anbefaler at du skriver ut feriepengelisten under Payroll | Rapporter | Standardrapporter | Feriepenger. For å se årets feriepenger (2021), må rapporten skrives ut for opptjeningsåret 2020.   Dersom du har tatt i bruk Payroll som lønnssystem i løpet av foregående år eller i inneværende år, må du legge inn feriepenger som skal utbetales i inneværende år som en inngående saldo under Employees | Oversikt | Aktuell ansatt | Transaksjoner | Inngående saldo. Vær oppmerksom på følgende: Når du legger inn inngående saldo, vil feriepengelisten først bli oppdatert etter du har kjørt en lønnskjøring. Hvis du skriver ut feriepengeliste under Betaling og rapportering i lønnskjøringen, før betalingen er bekreftet, vises avsatte feriepenger hittil i år inkludert denne lønnskjøringen. Skriver du ut feriepengelisten under Payroll | Rapporter | Standardrapporter | Feriepenger  kan du velge å kun ta med utbetalte/fullførte lønnskjøringer ved å huke av feltet "Kun utbetalte resultater".     Relaterte brukertips: Hvordan utbetale feriepenger og trekk i lønn for ferie Inngående saldo  
Vis hele artikkelen
03-06-2019 09:19 (Sist oppdatert 26-02-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1311 Visninger
Hvordan opprette en kode for sykdom, f.eks. egenmelding. 
Vis hele artikkelen
10-04-2018 14:46 (Sist oppdatert 24-02-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1046 Visninger
Vi i Visma ønsker at du, som bruker av våre løsninger, enkelt skal finne den informasjonen du trenger. Her finner du, som er bruker av Visma.net Payroll, full oversikt over alt du måtte ha behov for.
Vis hele artikkelen
17-01-2019 09:51 (Sist oppdatert 24-02-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2703 Visninger
  Velkommen til Visma.net Payroll, vi vil gjerne hjelpe deg med å sette opp systemet!   Merk: Vi anbefaler at du lagrer denne siden som bokmerke i din nettleser til du har fullført denne guiden.   I denne oppstartsguiden vil vi ta deg gjennom de stegene som du må fullføre før du kan gjøre  din første lønnskjøring.     A: Bankavtale Med en godkjent bankavtale vil du ha muligheten til å gjøre automatisk utbetaling av lønn i systemet gjennom din bank. Det er din bank som vil godkjenne denne avtalen. Før du setter opp integrasjonen mellom banken din og systemet, må du printe utfyllingsskjema for bankavtalen, fylle ut denne og sende denne til din bank for godkjennelse.   -> Gå til  denne siden, finn avtalen til din bank og print ut avtalen.    Husk: Når du har printet ut og fylt ut bank avtalen, må denne sendes til godkjennelse i banken.     B: Sett opp bankintegrasjon i Visma.net Payroll Når bank avtalen er godkjent av banken, må avtalen settes opp under Autopay tjenesten. I Autopay fyller du ut informasjonen fra bank avtalen inn i  feltene. Når du har fullført utfyllingen av feltene i AutoPay , er bankintegrasjonen aktivert i systemet.   -> Gå til AutoPay for å sette opp bankintegrasjon     C: Sette opp ansatte Husk: du kan gjøre dette steget før “B” mens du venter på at banken skal godkjenne avtalen.   Før du kan gjøre en lønnskjøring, trenger du å sette opp ansatte i systemet under tjenesten som heter “Employee”. I denne tjenesten vil du finne all informasjonen du trenger om ansatte som personalinformasjon, lønn, skatt, pensjon med mer. Visste du også at: de ansatte kan registrere timer og fravær i Visma  Employee appen? En leder eller lønningsansvarlig må godkjenne det som legges inn av den ansatte før timene/fraværet blir inkludert i lønnskjøringen.   Å registrere ansatte i appen er en del av å sette opp ansatte i “Employee” tjenesten.   -> Gå til Employee for å sette opp ansatte    D - Koble ansatte til Calendar Med Calendar kan du få en oversikt over når ansatte har registrert timer, sykedager, ferie annet fravær. Ansatte i selskapet kan registrere timer og fravær når er er koblet til Calendar. Husk: Ansatte må være satt opp som en ansatt før du kan koble de mot Calendar.   -> Gå til Calendar for å koble til ansatte      E: Gjør din første lønnskjøring Nå er det tid for å gjøre din første lønnskjøring. Lønnskjøring gjøres under Payroll tjenesten.   -> Gå til Payroll for å gjøre din første lønnskjøring      Support og hjelp Ta gjerne kontakt med oss på  skysupport@visma.com . Du kan også chatte med oss nederst på siden her mellom 08:00 - 18:00 (man-fre).    Du kan finne mer informasjon om hvordan du kommer i gang med Visma.net Payroll her.    Du kan også finne en guide om hvordan du bruker mobil appen her.    
Vis hele artikkelen
28-03-2019 10:34 (Sist oppdatert 24-02-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2114 Visninger
I denne artikkelen vil du finne alle bruker tipsene som vil være aktuelle for deg som bruker av lønnsystemet Visma.net Payroll. Vi anbefaler derfor at du lagrer denne siden som en favoritt i nettleseren din, slik at du enkelt kan finne tilbake!
Vis hele artikkelen
02-01-2019 15:10 (Sist oppdatert 24-02-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1895 Visninger
Når en reiseregning er godkjent i Approval, er det ikke mulig å gjøre endringer. Korrigeringer må derfor gjøres i Payroll, ved å korrigere beløpet på aktuelle lønnsarter. Du må da sette på haken for Transaksjoner på lønnsarten(e) som brukes i Expense. Når haken for Transaksjon står på er det mulig å registrere lønnsarten som en variabel transaksjon i Employees | Transaksjoner | Variable. Legg inn transaksjonen med negativt fortegn for å endre/slette det som kommer fra Expense.   Korreksjon Elektronisk kommunikasjon fra Expense: Samme fremgangsmåte brukes også hvis en ansatte feilaktig har lagt inn et beløp på utleggstypen Bredbånd / Telekommunikasjon i Expense. Denne utleggstypen skal kun brukes dersom den ansatte får refundert faktura til bredbånd/telekommunikasjon og påvirker grensen på 4.392 for Elektronisk kommunikasjon. Vi ser at denne utleggstypen ofte blir brukt feil, f.eks. ved kjøp av telefon.  Løsningen er da å registrere lønnsarten 23100 Elektronisk kommunikasjon utgiftsgodtgjørelse som en variabel transaksjon til minus, og legge inn beløpet til + på lønnsart 33000.   Siden det beregnes forskuddstrekk på ytelsen inntil 4.392 vil tidligere trukket forskuddstrekk av beløpet bli tilbakebetalte.       NB! For å unngå slike feilføringer anbefales det at det opprettes en engen utleggstype for kjøp av telefon/utstyr til telefon i Expense.   
Vis hele artikkelen
02-06-2020 09:08 (Sist oppdatert 22-02-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 409 Visninger
Hvordan opprette en AutoPay avtale i Visma.net
Vis hele artikkelen
07-02-2018 15:02 (Sist oppdatert 19-02-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2257 Visninger
Endringene i reglene om gaver i arbeidsforhold, som trådte i kraft fra 01.01.2021 gir deg som arbeidsgiver muligheter til å spare kostnader. Det er nå mulighet for å gi bort hele eller deler av en naturalytelse. Når det gjelder elektronisk kommunikasjon og firmabil er det kun sjablongbeløpet som kan gis bort. Les mer   her   for presisering og flere eksempler.   I dette brukertipset viser vi deg hvordan du håndterer dette i Visma.net Payroll. Elektronisk kommunikasjon som gave Ønsker du å gi bort elektronisk kommunikasjon med startdato i februar så må du avslutte den faste transaksjonen på den / de ansatte. Sett "Til dato" 31.01.2021. Gaver med verdi under kr 5000,- skal ikke rapporteres, så du skal ikke gjøre noe annet enn å registrere til dato.   Ønsker du å endre fra 1. januar så kan du avslutte den faste transaksjonen 31.12.2020.  Da vil Payroll automatisk korrigere det som allerede er innberettet. Treningsavgift som gave Treningsavgiften er over kr 5000 Hvis du har lagt inn treningsavgift som en fast transaksjon hver måned, kan du endre det månedlige beløpet slik at det kun er beløpet som overstiger kr 5000,- som fordelsbeskattes. Du må da avslutte den opprinnelige transaksjonen i Employees, og legge inn lønnsarten på nytt, med det nye fordelebeløpet. Skal endringen gjelde fra februar avslutter du eksisterende transaksjon 31.01.21 og legger til en ny transaksjon fra 01.02.21. Ved endringen fra januar avslutter du eksisterende transaksjon 31.12.20 og legger til en ny transaksjon fra 01.01.21.   Dersom treningsavgiften totalt er mindre enn kr 5000 så avslutter du den faste transaksjonen. Ønsker du å endre fra 1. januar avslutter du den faste transaksjonen 31.12.2020, skal du endre fra februar velger du 31.01.21.   Payroll vil automatisk korrigere det som allerede er innberettet.   Fordel forsikring som gave Fremgangsmåten blir som for "Treningsavgift som gave".   Relaterte brukertips Fagartikkel om de nye reglene
Vis hele artikkelen
15-02-2021 10:06 (Sist oppdatert 15-02-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 218 Visninger
Her kan du se hvordan du kan endre oppsettet på lønnslippen.
Vis hele artikkelen
13-04-2018 13:30 (Sist oppdatert 12-02-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1224 Visninger
Det er enkelt å utbetale feriepenger i Visma.net Payroll. Her følger en veiledning på hva som bør kontrolleres, hvordan du utbetaler selve feriepengene og hvordan du sørger for at de ansatte trekkes for korrekte antall feriedager. 
Vis hele artikkelen
06-06-2017 22:19 (Sist oppdatert 10-02-2021)
 • 0 Svar
 • 2 Liker
 • 6434 Visninger
Her finner du en oversikt over hva alle de ulike innstillingene på lønnsarten brukes til. 
Vis hele artikkelen
06-03-2018 15:31 (Sist oppdatert 03-02-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2672 Visninger
I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke fraværskoder i Calendar som medfører utbetaling/trekk for henholdsvis månedslønnede og timelønnede i Payroll.
Vis hele artikkelen
25-04-2019 13:57 (Sist oppdatert 28-01-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 2751 Visninger
Feriedager tilgode fra forrige år, ligger som overførte feriedager under Calendar | Ferieadministrasjon | Ferieberegning for inneværende år på ansatte. For fastlønnede vil endring av antall dager her medføre retro, dersom det allerede er trukket i lønn for ferie. Dersom du skal endre overførte feriedager for fastlønnede er det forskjellig fremgangsmåte avhengig av når du tok i bruk Visma.net Payroll.  I dette brukertipset vil vil illustrere dette med noen eksempler:   Startet med Visma.net Payroll i 2020 etter at feriepenger for 2020 var utbetalt I dette eksemplet er det ikke utbetalt feriepenger i Payroll i 2019 og du kan da endre ferieberegningen på den ansatt.    Velg Calendar | Ferieadministrasjon | Ferieberegning. Påse at du har valgt inneværende under Ferieåret år i feltet til venstre:   På ferieberegningen for ansatt nr 1011 står det 17 overførte dager. Dette skulle vært 10. For å endre dette velger du Forrige under Ferieåret på venstre side og åpner ferieberegningen til den ansatte, i vårt eksempel ansatt 1011. I dette eksemplet må vi korrigere antallet feltet Ordinære dager under Opprinnelig saldo: Den ansatte står med 25 dager som opprinnelig saldo og 17 som nåværende. Det betyr at han har avviklet (registrert) 8 feriedager i Calendar. Når han i tillegg skal overføre 10 feriedager korrigerer vi opprinnelig saldo til 18 dager. Klikk deretter Lagre, bytt Ferieåret til Inneværende og åpne ferieberegningen på den ansatte. Saldoen på overførte feriedager er da endret til 10.   Startet med Visma.net Payroll i 2020 (eller tidligere) før feriepenger for 2020 var utbetalt For å få korrekt antall overførte feriedager, må du registrere feriedagene i Visma.net Calendar på den ansatte slik at saldoen reduseres til det antallet som skal overføres.   NB! Dersom den ansatte er tilknyttet en ferieavtale som har løpende trekk for ferie (ikke standard), vil dette medføre trekk i lønn når du registrerer ferien. For å unngå at registreringen påvirker lønn kan du krysse av for Historisk registrering når du registrer ferie for 2020.   NB! For ansatte med avlønningstype Timelønn vil endring av feriedager ikke påvirke lønn.  
Vis hele artikkelen
08-01-2020 16:31 (Sist oppdatert 25-01-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1526 Visninger
Visma.net Payroll vil i noen tilfeller generere retroaktiv a-melding hvis du gjør endring tilbake i tid i Visma.net Calendar. Det kan du lese mer om i dette brukertipset.
Vis hele artikkelen
18-07-2019 14:46 (Sist oppdatert 22-01-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 810 Visninger
Alle arbeidsgivere skal fra 2021 oppgi hvilket selskap de har pensjonsavtale med. Det er pensjonsinnretningens organisasjonsnummer som skal oppgis i a-meldingen.   Oversikt over Pensjonsinnretning med tilhørende organisasjonsnummer ser du nedenfor:   Pensjonsinnretning Orgnr. A/S NORSKE SHELLS PENSJONSKASSE 971526254 ABBS PENSJONSKASSE 976010809 ADRESSEAVISEN PENSJONSKASSE 938141797 AGDER ENERGI PENSJONSKASSE 986086021 AGM PENSJONSFOND 879983622 AIBEL AS PENSJONSKASSE 987669411 AKASIA PENSJONSKASSE 920847242 AKER PENSJONSKASSE 979276699 AKTIESELSKABET BORGESTADS UNDERSTØTTELSESFOND 977183960 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING PENSJONSKASSE 980144623 ALFSEN OG GUNDERSON PENSJONSKASSE 968473697 ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE 989082817 ARTHUR HURUM & CO AS PENSJONSKASSE 940878020 BERGESENS FOND 938091455 BKK PENSJONSKASSE 981467574 BW GAS PENSJONSKASSE 974971380 CHC NORGE PENSJONSKASSE 871277222 CONOCOPHILLIPS NORGE PENSJONSKASSE 879255562 DANICA PENSJONSFORSIKRING AS 977465478 DEN AKADEMISKE LÆRERSTANDS UNDERSTØTTELSESSELSKAP 940733561 DNB LIVSFORSIKRING AS 914782007 DNB-ANSATTES HYTTESTIFTELSE 977140633 DNV GL PENSJONSKASSE 938703825 DUVI AS 911898411 E-CO ENERGI PENSJONSKASSE 980156605 ENERGISELSKAPENES FELLESPENSJONSKASSE 982095026 EQUINOR PENSJON 959733600 ESSO PENSJONSKASSE 965733086 FEARNLEYS PENSJONSKASSE 939944710 FELLESORDNINGEN FOR AVTALEFESTET PENSJON 987414502 FOLLUM FABRIKKERS HJELPEFOND 977113482 FONDSFINANS ASA PENSJONSKASSE 979860153 FORTUM PENSJONSKASSE 921354584 FRED OLSEN & CO'S HJELPEFOND 943215847 FRED OLSEN & COS PENSJONSKASSE 938092893 FRENDE LIVSFORSIKRING AS 991437126 GJENSIDIGE PENSJONSFORSIKRING AS 988343773 GJENSIDIGE PENSJONSKASSE 990240884 GLOMMENS OG LAAGENS BRUKSEIERFORENINGS PENSJONSKASSE 976610253 HAFSLUND PENSJONSKASSE 980156621 HANDELSBANKEN LIV 973054341 HANDELSREISENDES UNDERSTØTTELSESKASSE 940498724 HAUGALAND KRAFT PENSJONSKASSE 983081398 HC NORGE PENSJONSKASSE 889028092 HELI-ONE NORGE PENSJONSKASSE 920615848 HOLTA & CO AS KONSERNPENSJONSKASSE 940190282 HØYRES PENSJONSKASSE 979251912 HÅLOGALAND KRAFT AS' PENSJONSKASSE 984172281 IBM KONSERN PENSJONSKASSE 979232640 INFRATEK PENSJONSKASSE 921371098 JACOB KJØDES REDERIERS UNDERSTØTTELSESFOND 977153018 KLP BEDRIFTSPENSJON AS 990329389 KRONOS NORGE PENSJONSKASSE 981283139 LANDKREDITT 983784895 LIVSFORSIKRINGSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS 959922659 LKAB NORGE AS PENSJONSKASSE 840588432 LOFOTKRAFT PENSJONSKASSE 914725925 MALERMESTRENES ALDERDOMS- OG UNDERSTØTTELSESFOND OSLO 977144086 MASKINAGENTUR & CENTR VERKST P FOND 979859570 MONDELEZ NORGE PENSJONSKASSE 971275936 MP PENSJON PK 938465606 MUSIKKPEDAGOGENE OSLOS FOND 977125324 MUSTAD INDUSTRIER AS PENSJONSKASSE 979609957 NHST MEDIA GROUP PENSJONSKASSE 976046625 NORDEA NORGE PENSJONSKASSE 877553302 NORDKRAFT PENSJONSKASSE 914725895 NORGES BANKS PENSJONSKASSE 976749308 NORGES REDERIFORBUNDS HJELPEFOND 976099656 NORSK HYDROS PENSJONSKASSE 938111545 NORTURA KONSERNPENSJONSKASSE 838752462 NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJONS KONSERNPENSJONSKASSE I 955600347 OSLO PENSJONSFORSIKRING 982759412 PENSJONS OG STØNADSFOND FOR BACHKE & CO AS 875914782 PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET 912805174 PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET 940291380 RINGERIKES SPAREBANKS PENSJONSKASSE 979254202 SEM & STENERSEN SUPPLERINGSFOND 979374550 SKAGERAK ENERGI PENSJONSKASSE 979320485 SKANSKA NORGE KONSERNPENSJONSKASSE 971510110 SLITERORDNINGEN 922839395 SPAREBANK 1 FORSIKRING AS 915651321 SPAREBANK 1 NORD-NORGE PENSJONSKASSE 878658892 SPAREBANK 1 SMN PENSJONSKASSE 977336007 SPAREBANK1 SR-BANK PENSJONSKASSE 940731895 SPAREBANKEN HEDMARK PENSJONSKASSE 971000236 SPAREBANKEN MØRES PENSJONSKASSE 977089948 STATNETT SF'S PENSJONSKASSE 876067102 STIFTELSEN NAJADEN 938111367 STIFTELSEN VESTA FORSIKRINGS STØTTEFOND 975870790 STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS 958995369 SYBERG & SYBERG PENSJONSKASSE 990630690 SYKEHJELPS- OG PENSJONSORDNING FOR LEGER (SOP) 975684156 TEKNOLOGISK INSTITUTT PENSJONSKASSE 992109564 TELENOR PENSJONSKASSE 947316281 TIBNOR PENSJONSKASSE 957727891 TRONDHJEMS HANDELSSTANDS UNDERSTØTTELSESKASSE 975373592 VEST-TELEMARK KRAFTLAGS PENSJONSKASSE 971327006 VY BUSS PENSJONSKASSE 914212359 YARA PENSJONSKASSE 986733612   Du legger inn dette under Innstillinger | Pensjon i Employees.     Skatteetaten, NAV og pensjonsselskaper starter pilot til et begrenset omfang kunder fra januar 2021, med mål om utvidelse til alle kunder i løpet av 2021. Du kan lese mer om dette i nyhetsbrevet fra o-ordningen fra oktober.   Relaterte brukertips: Feilmelding - Organisasjonsnummer mangler for pensjonsselskap ved innsendelse av a-melding  
Vis hele artikkelen
21-01-2021 18:20 (Sist oppdatert 21-01-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 232 Visninger
Fra 1. januar skal bedrifter oppgi  hvilket selskap de har pensjonsavtale med i a-meldingen.   Det er pensjonsleverandørens organisasjonsnummer som skal oppgis. Dersom pensjonsselskap ikke er registrert, eller det mangler organisasjonsnummer, vil du få en feilmelding ved innsendelse av a-meldingen:   Organisasjonsnummer mangler for pensjonsselskapet!   For å rette dette legger du inn (redigerer) pensjonsselskap under   Innstillinger | Pensjon  i Employees.     Deretter må du opprette en ny lønnskjøring, slik at du får generert en ny korrekt a-melding. Følg beskrivelsen her. Du sender da inn a-meldingen fra denne kjøringen.  
Vis hele artikkelen
19-01-2021 15:55 (Sist oppdatert 19-01-2021)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 248 Visninger
I Calendar finnes det 3 ulike valg/skjermbilder for oppsett av feriepenger på de ansatte. I dette brukertipset ser vi på hvilke valg du skal benytte for ulike endringer på feriedager, avtale, trekk mm.   Ferieadministrasjon| Ferieavtale / Konfigurasjon ferieavtale Som standard leveres Visma.net Payroll med 2 standard ferieavtaler, 12.0 % og 10.2 %. Følgende innstillinger kan du endre på en standard ferieavtale: Beregningsfaktor for trekk av fastlønn i feriemåneden (21,67 standard, 22 eller 26) Utbetalingsmåned for feriepenger Hvordan trekk for ferie skal gjøres (fullt trekk ved utbetaling av feriepenger, løpende trekk eller ingen trekk) Om feriepenger for ansatte over 60 år skal begrenses til 6G Dersom det er forskjeller internt i selskapet på hvordan feriepenger skal håndteres/utbetales kan det være aktuelt å opprette nye ferieavtaler. F.eks. hvis enkelte ansatte skal ha feriepenger i mai og andre i juni, eller hvis noen ansatte skal ha begrensninger på 6G og ikke andre. Etter at en ferieavtale er opprettet må den knyttes til den ansatte. Dette gjør du  under  Ferieadministrasjon | Ferieavtale | Ansattes ferieavtale.   Ferieadministrasjon| Ferieavtale / Ansattes ferieavtale Ansatte vil automatisk bli knyttet til den ferieavtalen som er angitt som standard under Innstillinger | Selskapsinnstillinger, så det er kun når ansatte skal være knyttet til en annen ferieavtale at du trenger å gjøre endringer. Dette gjør du i Ferieadministrasjon| Ferieavtale / Ansattes ferieavtale.   Dersom du har ansatte med redusert stilling, f.eks. 80% stilling, hvor vedkommende ikke arbeider hver dag, må du endre antall feriedager for disse ansatte. Når du gjør en endring kan du velge hvilket ferieår endringen skal gjelde fra, og eventuelt til hvilket år. Noen kunder opplever også at trekk i lønn for ekstra uke (60 år) ikke kommer opp i lønnskjøringen. Årsaken til dette er at den ansatte mangler antall dager over 60 år på innstillingene. Ved å legge inn korrekt antall dager her, vil trekket komme opp.   Ferieadministrasjon| Ferieberegning Dersom ansatte ikke har full opptjening av feriepenger, og derfor ikke skal ta ut full ferie, legger du inn antall dager ferie den ansatte skal avvikle/trekkes for under opprinnelig saldo i Ferieberegning. Nåværende saldo vil bli oppdatert etter lagring. Denne endringen gjelder kun for inneværende år.   Legg merke til at du ved endring av ferieberegning kan velge "Ferieåret" på venstre side.   Standard er inneværende, men du har mulighet for å gjøre endringer på "Forrige" og "Neste". Dersom overførte feriedager er feil for inneværende år, må du endre antall ordinære feriedager på foregående år.     Relaterte brukertips: Utbetale feriepenger og trekke i lønn for ferie  
Vis hele artikkelen
03-06-2019 09:22 (Sist oppdatert 08-01-2021)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1085 Visninger