Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Fusjon / endre organisasjonsnummer i Payroll.
Vis hele artikkelen
13-08-2021 12:02 (Sist oppdatert 12-06-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2071 Visninger
I forbindelse med årsavslutningen kan det være behov for å kjøre en ekstra kjøring for å få innrapportert ytelser som tidligere ikke er tatt med. Du kan opprette så mange ekstrakjøringer du måtte ønske i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
09-12-2019 09:11 (Sist oppdatert 29-05-2024)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 9894 Visninger
Importere ansatte via excel i Visma.net Payroll. Ved fusjon, endring av organisasjonsnummer. 
Vis hele artikkelen
10-11-2021 08:16 (Sist oppdatert 21-05-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 4359 Visninger
Importere variable transaksjoner (timer, overtid mv.) inn i en lønnskjøring i Visma.net Payroll. 
Vis hele artikkelen
12-12-2018 15:11 (Sist oppdatert 23-04-2024)
 • 0 Svar
 • 12 liker
 • 26232 Visninger
Beregning av pensjonspremie i forbindelse med OTP. Firmaets andel og eventuelt ansattes andel i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
25-03-2021 16:13 (Sist oppdatert 14-03-2024)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 8765 Visninger
Hvilke lønnsdata kan du forvente av Flyttefabrikken ved overgang til Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
04-11-2021 09:24 (Sist oppdatert 04-03-2024)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 12259 Visninger
Flytteknappen Vi anbefaler at overgangen gjennomføres via "Flytteknappen" uavhengig om det har vært benyttet Visma.net tjenester eller ikke. Dersom kunden har brukt Visma.net tjenester så vil koblinger blir brutt på korrekt måte når du flytter lønnsdata via "Flytteknappen". Flytteknappen i Visma Lønn Flytteknappen i Huldt & Lillevik   Forberedelser dersom du har hatt integrasjon mot Visma.net Expense   Før oppstart av Payroll påstartes må alle påbegynte reise-/utleggsregninger enten godkjennes eller slettes i Approval, samt alle godkjente reise-/utleggsregninger overført eksisterende lønnsprogram for utbetlaing/innberetning. Reiseregninger påbegynt før overgang til Payroll var startet vil være koblet til lønnsarter fra aktuelt lønnssystem, og vil ikke kunne utbetales/innberettes via Payroll.   Ved sletting av reise-/utleggstransaksjoner vil eventuelle digitale kvitteringer igjen være mulig å bruke på nytt. Papirkvitteringer man ikke har koblet inn digitalt bør eventuelt skrives ut/ta skjermbilde, for å koble inn på omregistreringen.   NB: Vi anbefaler at dere fjerner tilgangen til Expense for de ansatte i perioden firmaet flytter lønnsdata til Payroll, for å forhindre at reiseregninger blir registrert/godkjent med feil informasjon.    Calendar Før overgangen starter, må alle fraværssøknader og timelister være håndtert i Approval som Godkjent eller Avvist. Dette betyr at det ikke må ligge ubehandlede registreringer i Calendar ved overgangen.    Registreringer som ligger i Calendar vil bli merket som historiske ved overgangen til Payroll, dette gjelder også registreringer som ikke er behandlet/utbetalt. Det vil ikke være mulig å få ut en liste/rapport over hvilke registreringer som uheldigvis ikke har blitt bekreftet og behandlet ferdig før overgangen.    NB: Vi anbefaler at dere deaktiverer Calendar etter at de siste registreringen har blitt behandlet, slik at de ansatte ikke registrerer timer eller annet etter at siste periode er bekreftet.   Spørsmål til support Det finnes reiseregninger som ikke har blitt godkjent før vi startet overgangen til Payroll, er det mulig å godkjenne disse nå?  Disse reiseregningene er koblet mot gamle lønnsarter og vil ikke være mulig å sende til Payroll for utbetaling. Må punches manuelt i lønnskjøringen for å bli utbetalt.  Er det mulig å gå tilbake etter å ha trykket på "Flytt til Payroll". Det vil være mulig å kjøre lønn i gammelt system, men koblingen mot Visma.net er brutt og vil ikke være mulig å koble til igjen.    Relaterte aritkler Overgangsguide med Flyttefabrikken for overgang til Payroll
Vis hele artikkelen
07-06-2022 10:12 (Sist oppdatert 04-03-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2200 Visninger
Hva må gjøres i Visma Lønn før flytting til Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
02-09-2021 12:41 (Sist oppdatert 04-03-2024)
 • 0 Svar
 • 5 liker
 • 12691 Visninger
Avstemming og kontroll Det er du som lønnsansvarlig som kjenner firmaet du kjører lønn for best. Derfor er avstemming og kontroll spesielt viktig å gjøre etter at Flyttefabrikken har flyttet over dataene fra det gamle systemet til Payroll.   Hjelpeguide for kontroll Vi har laget en oversikt over hva du bør kontrollere, slik at du kan føle deg trygg på dataene før første lønnskjøring. Oversikten finner du som en guide inne i Payroll. Vi anbefaler at du kontrollerer så snart du ha fått tilbakemelding om at dataene er flyttet.    Hjelpeguiden kan også startes via Hjelp-knappen   i Payroll, og deretter "Hjelpeguider | For deg som kommer fra H&L | Sjekkliste etter flytting via Flyttefabrikken" eller "Hjelpeguider | For deg som kommer fra VL | Sjekkliste etter flytting via Flyttefabrikken".     Utdypende sjekkliste etter Flyttefabrikken Du finner også et utdypende brukertips for sjekkliste etter Flyttefabrikken i denne brukerartikkelen.   Kontroll ved første lønnskjøring Det er viktig å benytte god tid på de første lønnskjøringene, både for å sikre et korrekt lønnsgrunnlag til kunde, men også for å føle trygghet i nytt system. Dersom våre anbefalinger til hvilke kunder som bør flyttes først, følges, bør de første kundene ha en enkel lønnskjøring slik at du kan bruke mer tid på å forstå sammenhengen i modulene og automatikken. Vi anbefaler at du kontrollerer lønnsgrunnlaget mot det siste lønnsgrunnlaget i det forrige systemet slik at du enkelt kan se om det finnes store avvik. Vi anbefaler også at du kontrollerer regnskapsbilaget, slik at du ser at de ulike lønnspostene går mot korrekt konto i regnskapet.
Vis hele artikkelen
16-02-2023 14:00 (Sist oppdatert 04-03-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 517 Visninger
Vi vet at det å bytte et system krever innsats. Selv om mye kan være likt, vil også mye være forskjellig. Det er viktig å sette av tid til å bli kjent med det nye systemet, og viktig å vite hvem du skal kontakte når du står fast. Denne overgangsguiden har til hensikt å hjelpe deg et stykke på vei, slik at du får en mest mulig effektiv og trygg overgang til et nytt lønnssystem i skyen.   I denne overgangsguiden finner du relevante temaer i de ulike fasene i en overgang mot Payroll for regnskapsbyråer. Overgangsguiden tar for seg stegene fra avklaringer man bør gjøre i forkant, til prosesser rundt bestilling, integrasjon, oppsett, og andre relevante temaer som naturlig inngår.   Her finner du linker til alle underliggende dokumenter som inngår i overgangsguiden.   Forberedelser Før du starter å flytte firmaer over til Payroll vil vi anbefale deg å planlegge prosessen nøye.   Lag en rollefordeling hos regnskapsbyrået Bestill lisens for Payroll for regnskapsbyrået Lag en utrullingsplan for hvilke kunder som flyttes først Excel-fil for nedlastning finner du nederst på siden (Utrullingsveileder_1.1.xlsx) Opprett et demomiljø for Payroll Gjennomfør relevante "Kom i gang"-kurs for Payroll  Bli kjent innholdet i dokumentet Sjekkliste - Payroll for regnskapsbyrå Excel-fil for nedlastning nederst på siden (Sjekkliste - Payroll for regnskapsbyrå.xlsx) Google Sheet for nedlastning via link Sørg alltid for å være på siste versjon av lønnsprogrammet. Dette vil sikre en mest mulig smidig overgang.   Overgang til Payroll Når opplæringen er utført og en utrullingsplan er på plass, kan man påstarte selve overgangen av kunder til Payroll.   For firmaer som har benyttet Huldt & Lillevik eller Visma Lønn finnes det to alternative overgangsguider til hvordan overgangen utføres. Har firmaet benyttet benyttet visma.net-tjenester mot lønnsprogrammet, så MÅ man benytte Flyttefabrikken (Overgangsguide A). Vi anbefaler også at Flyttefabrikken benyttes på de andre firmaene.   A. Overgangsguide med Flyttefabrikken   NB! Obligatorisk for alle firmaer som har benyttet visma.net-tjenester knyttet mot sitt lønnssystem B. Overgangsguide uten Flyttefabrikken  Manuelt oppsett   For firmaer som har benyttet et annet lønnssystem, ikke har benyttet et lønnssystem hittil eller hvor firmaet er helt nyoppstartet, så kan denne oppstartsguiden benyttes:   A. Oppstartsguide for nytt firma  Manuelt oppsett   Etter at lønnsdataene er flyttet til Payroll Etter at data er returnert fra Flyttefabrikken, eventuelt lagt inn manuelt, så er det viktig med en kontroll og avstemming av opplysningene, samt klargjøre firmaet for sin første lønnskjøring i Payroll. Du kan lese mer om hva og hvordan du kan kontrollere lønnsdata her.   Er firmaet flyttet via Flyttefabrikken er det viktig å lese oppsummeringen du mottar fra Visma. Her vil du finne relevant informasjon om verdier vi ber deg kontrollere særskilt.   Hjelp i Payroll Det er mye nytt og lære seg, og ikke alltid lett å huske all informasjon. For raskt å finne svar på spørsmål så finner du informasjon om hvordan du finner dine svar her.   Hjelp til oppsett Regnskapsbyråer som ikke er knyttet til Visma-partner for Payroll kan benytte våre konsulenter til å komme trygt i gang med programvaren. Du finner mer informasjon her.     Relaterte tips: Overgangsguide for kunder som ikke er regnskapsbyråer finner du her.
Vis hele artikkelen
16-02-2023 14:00 (Sist oppdatert 04-03-2024)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 3535 Visninger
Overgangsguider for overgang til Payroll     Overgangsguide for regnskapsbyråer, eller kundeforhold med flere/mange firmaer   Overgangsguide for ordinære kunder, med en eller få firmaer  
Vis hele artikkelen
21-02-2023 15:11 (Sist oppdatert 04-03-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2222 Visninger
Business / Global og MDM Dersom Business / Global er koblet mot visma.net vil økonomissystemet ta eierskap over kontoplan og/eller kostnadsbærere i Payroll, det vil si at det ikke vil være mulig å opprette dette direkte i Payroll. Det er derfor viktig at dere har aktivert synk mellom Business / Global og Master Data Management (MDM).  Dersom denne synken ikke er aktivert før overgang til Payroll vil det ikke komme inn noen kontoer og/eller kostnadsbærere i Payroll. Synken kan aktiveres i ettertid, men vi anbefaler at det er satt opp i forkant av overgangen.    Hvordan vet du om Business eller Global er koblet mot visma.net?  Om Business / Global er koblet mot visma.net kan du se i Settings > Integrert bedrifter.   MERK! Dersom det bestilles Payroll Byrå, og kunden skal ligge på eget kundekort, så må Integrasjonen mellom Business / Global og MDM settes opp før Payroll aktiveres. Kontroller også at integrasjonen er fungerende, slik at dataverdier eksisterer i MDM. Kontrollen kan utføres ved at man i forskjellige tjenester av Visma.net (f.eks. Expense, Approval, o.l.) kan se om f.eks. kostnadsbærere og/eller kontoplan er identisk med økonomisystemet.   Vi anbefaler også at integrasjonen mellom Business / Global og MDM settes opp i forkant av bestillingen, også dersom det ikke er Payroll Byrå som skal settes opp.   ERP (Financials) For integrasjon og oppsett mot Visma.net ERP så kan du følge dette brukertipset.   Relaterte brukertips Business og MDM Global og MDM Overgangsguide med Flyttefabrikken for overgang til Payroll
Vis hele artikkelen
29-08-2022 12:09 (Sist oppdatert 04-03-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1184 Visninger
Overgangsguiden   I denne guiden finner du relevante temaer i de ulike fasene i en overgang til Payroll. Guiden tar for seg stegene fra avklaringer man bør gjøre i forkant, til prosesser rundt bestilling, integrasjon, oppsett, og andre relevante temaer som naturlig inngår.   Her finner du  link til alle underliggende dokumenter som inngår i overgangsguiden.   Forberedelser Oppstart Integrasjon mot Visma.net (Calendar / Expense) Integrasjon mot Visma Business/Visma Global for Payroll Bestilling Bestilling av lisens Visma Partner Store (NB! Utføres kun av Visma Partner) (FAQ | Video) Direktekunder av Visma Software AS Signering av Terms Of Service (TOS) Fakturering - hvordan telles ansatte   Overgangen Rydd opp i gamle opplysninger  Oversikt over lønnsdata som blir flyttet/ikke flyttet Flyttefabrikken Bestilling av Flyttefabrikken Huldt & Lillevik Bestilling av Flyttefabrikken Visma Lønn Etterkontroll av Flyttefabrikken  Annet oppsett   Sjekkliste og kartleggingsmal Vi har også laget en sjekkliste og kartleggingsmal som du kan følge for å holde oversikt ved overgangen. Denne er kun ment til hjelp og er valgfri å følge.  
Vis hele artikkelen
06-10-2021 11:50 (Sist oppdatert 04-03-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 8667 Visninger
Kildeskatt på lønn er en forenklet skatteordning for utenlandske arbeidstakere med kortere arbeidsopphold i Norge. De fleste utenlandske arbeidstakere vil komme inn under denne ordningen det første året de jobber i Norge.
Vis hele artikkelen
17-11-2020 10:35 (Sist oppdatert 16-02-2024)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2109 Visninger
Skattetrekk på ansatte uten skattekort fra februar i nytt år i Payroll.
Vis hele artikkelen
15-03-2023 08:15 (Sist oppdatert 14-02-2024)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 1633 Visninger
Visma fikk rapportert fra flere at det har kommet feriepenger fra tidligere år inn på ansatte (lønnsart 16100) uten at det er registrert eller kommer fra feriepengeavtalen. Feilen fremkom på flere forskjellige måter, hvor feriepenger både har kommet til utbetaling og trekk. Du kan lese mer om det her.   Dette ble rettet pr. 25.januar, men det stod igjen et par saker hvor noen firmaer får beregning på lønnsart 902010 -Avsatte feriepenger uten arbeidsgiveravgift. Samt systemet reverserte ikke transaksjonen feriepenger etter rettelsen 25. januar. Gjengangeren for disse sakene er at i tillegg til uønsket transaksjon for tidligere perioder på lønnsarten feriepenger, har det også kommet en transaksjon for trekk i lønn for ferie for tidligere periode i januar 2024. En ny rettelse på dette er lagt ut 06. februar. Rettelsen vil reversere feriepengetransaksjon generert i januar, og transaksjoner på 902010 -Avsatte feriepenger uten arbeidsgiveravgift.   Merk: Rettelsen innebærer at det dukker opp en transaksjon på lønnsarten for trekk i lønn for ferie med 0,01kroner (normalt lønnsart 16510). Denne kan nulles med 16700 - Trekk i lønn for ferie manuell. Korrigeres dette i en ekstrakjøring med utbetalingsdato januar 2024, kan du benytte transaksjonsdato i januar 2024.   Dersom den ansatte sluttet for lenge siden (2022 eller tidligere) vil ikke transaksjoner kalkuleres på grunn av sluttdato langt tilbake i tid. 2 mulige omgåelser i dette tilfellet: kjøre den ansatte i egen kjøring, fjerne haken for lag bankfil og ikke sende lønnsslipp (lønnkjøring i gammelt grensesnitt). Det vil bli rapportert i A-meldingen 0,01krone i "Trekk i lønn for ferie" og en lønnsoppgave . For å unngå rapportering i A-meldingen, må den ansatte reansettes (holder med 1 dag i 2024, arbeidsforholdstype = Pensjon..). Så registrere 0,01 på lønnsart 16700 med dato i januar. Transaksjon på lønnsart 16110 Flere opplevde at etter rettelsen 25. januar fortsatt å få transaksjon på lønnsart 16110. På dette tidspunkt så var løsningen å registrere samme tall med motsatt fortegn på lønnsarten 16110 (eller en kopi).  Dette er nå også rettet. De som da rettet manuelt i januar, må nå slette den registreringen som ble gjort i januar.    Visma beklager de ulemper dette medfører for våre kunder.
Vis hele artikkelen
09-02-2024 09:44 (Sist oppdatert 13-02-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1546 Visninger
Her finner du kurs som lærer deg hvordan du setter opp Payroll via Onboardingswizarden.
Vis hele artikkelen
05-02-2024 10:21
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 439 Visninger
For å registrere lån på ansatte i Payroll legger du inn lønnsart 64050 - Lån fra arbeidsgiver på den ansatte som en fast transaksjon. Du registrerer startsaldo, avdrag. Payroll vil automatisk beregne renten til normrente. Er det avtalt en annen rentesats, må dette registreres på egen lønnsart. Se mer under. Hvis avtalt rente er under normrente vil Payroll automatisk beregne rentefordel.   Rentefordel beregnes når renten er lavere enn normrentesatsen .   Reglene om skatt og arbeidsgiveravgift på rentefordel gjelder kun dersom lånebeløpet er av en viss størrelse. Lån som ikke overstiger ⅗ av Grunnbeløpet og skal betales tilbake i løpet av maksimum ett år, skal det ikke beregnes rentefordel av.    MERK! Hvis en ansatt har mer enn ett lån, må lånene legges inn samlet da det kun er støtte for ett aktivt lån pr ansatt. Fremgangsmåte: Velg aktuell ansatt i Employees og gå til fanen Transaksjoner - Faste Velg Legg til ny transaksjon Angi startdato for lånet. MERK: Dersom lånet har tilbakebetalingstid på under ett år og er mindre enn ⅗ G, må du legge inn sluttdato for å unngå at rentefordel beregnes Velg lønnsart 64050 - Lån fra arbeidsgiver og legg inn avdrag i feltet Sum og lånets  Startbeløp. Systemet vil automatisk benytte normrente for å beregne renten som den ansatte må betale (lønnsart  64020):   Hvis ditt firma har avtalt en annen rente enn normrenten, så må du legge inn lønnsart 64040 - Avvikende % sats fra normrenten (lån).  I lønnskjøringen ser du avdrag, renter og i dette eksemplet også renterfordel. Rentefordel vil kun fremkomme hvis du på lønnsart 64040 - Avvikende % sats fra normrenten (lån) har lagt inn en sats som er lavere enn normrenten for den måneden.   På lønnsslippen til den ansatte vises også saldo på lånet. - Den første måneden vises totalbeløpet minus trukket beløp både i kolonnen Totalt for perioden og Akkumulert totalt. - For påfølgende måneder vil kun avdraget vises i kolonnen Totalt for perioden.     Rapporter Under Rapporter - Standardrapporter - Lån, avdrag og rentefordel kan du skrive ut en oversikt over lån for valgt(e) periode(r). Du kan også velge å legge til denne rapporten i lønnskjøringen under fanen Betaling og rapportering:     Kontering Det er lønnsartene som styrer kontering: 64010 Avdrag lån          kontotype = 10150 - Fordringer ansatte 64020 Renter av lån     kontotype = 49000 -  Renteinntekter 64030 Rentefordel lån  kontotyper = 33600 - Rentefordel og 34000 - Motkonto for gruppe 52   Kontroller at du har lagt inn konto på disse kontotypene, Employees - Innstillinger - Kontotyper. Eventuelt må du legge ønsket kontering med konto direkte på lønnsartene. Lån uten rente og under 3/5 G For å unngå renteberegning må du registrere inn lønnsart  64040 - Avvikende % sats fra normrenten (lån) med sats =0. For å unngå rentefordel, må du ha lagt inn en til dato på lønnsart 64050 - Lån fra arbeidsgiver som gjør at fra og til dato har et mindre tidsrom enn 12 måneder.    Retrobeløp på renter Endringen for hvordan lån og renter beregnes er endret pr. 1. mars. Dette betyr at lån hvor renten har vært forskjellig fra normrenten vil beregnes på nytt. For å fjerne retroen, legg inn lønnsart 64040 - Avvikende % sats fra normrenten (lån) med den rentessatsen som er avtalt med dato 1. mars. Dette vil gjøre at retroberegningen forsvinner.  Spørsmål til support Blir rentene som er trukket, rapportert inn slik at de kommer på den ansattes skattemelding? Nei, dette må den ansatte føre på selv. Eventuell rentefordel blir rapportert inn i A-meldingen.
Vis hele artikkelen
05-02-2024 09:04
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 904 Visninger
Alt om integrasjon mellom Payroll og Business NXT finner du i dette kurset.
Vis hele artikkelen
04-02-2024 12:01 (Sist oppdatert 05-02-2024)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 392 Visninger
I dette kurset finner du all informasjon du trenger hvis du skal utbetale lønn og feriepenger ved dødsfall.
Vis hele artikkelen
03-02-2024 21:08
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 565 Visninger
Fagkonferansen