cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR ***

Godkjenning av avspassering

by Sylvia Reiersen

Hvordan kan jeg sette opp systemet slik at daglig leder må godkjenne avspassering (fleksitid- )? 

Daglig leder er satt opp til å godkjenne feriedager, men vi vil også ha denne funksjonen der man tar seg fri kun noen timer en dag også. 

0 REPLIES 0