Mine områder
Hjelp
Truls-PCSS
PARTNER

Sv: Elektronisk kommunikasjon

av Truls-PCSS

I standard oppsett konteres lønnsart 23150 til debet 5210 uten motpost (5290). Det vil si at ekom opp til maksgrensen vil kostnadsføres på 5210 og det som er over, vil gå til lønnsart  23200 og kostnadsføres på 6900. I dette scenariet vil 52-serien ikke gå i null og samme kostnad føres på to forskjellige kontoer. Dette er det kunder som reagerer på. Er det meningen at det skal være sånn, eller er dette en "glipp"? (eller har vi missforstått noe)

3 SVAR 3
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Truls.

 

Takk for verdifull tilbakemelding.

Det er helt korrekt at denne lønnsarten ikke burde gå til 52-serien da det her er snakk om en utgiftsgodtgjørelse og ikke en naturalytelse. Vi vil derfor endre standard lønnsartregister i Payroll slik at lønnsart 23150 - Elektronisk kommunikasjon (utgift - skattepliktig), får kontotype 33100 som standard i stedet for 33000.

 

Kontotype 33100 har konto 6900 - Telefon som standard kontering.

 

Med vennlig hilsen

Wenche jacobsen

Truls-PCSS
PARTNER

av Truls-PCSS

Hei Wenche,

Dette vil jo løse det meste, men du introduserer et nytt problem. Noen transaksjoner på konto 6900 vil være med i AGA grunnlaget, andre ikke. Det blir derfor ganske knotete å avstemme AGA. Foreslår derfor at dere beholder føringen mot D-33000, men legger til en føring mot K-34000.  

Man oppretter så en ny lønnsart (f.eks. 23201), som også beregnes med EKOM.Expense, som ikke vises på lønnsslippen, som ikke går til utbetaling og som debetføres mot kontotype 33100. Denne lønnsarten startes av lønnsart 23100

Utgiftsgodtgjørelse opp til maksbeløpet vil da føres D-5210 K-5290 (23150) og D-6900 (23201) som er riktig for både fordel til beskatning og kostnad og gjør det mulig å avstemme AGA.

Jeg har gjort noen tester på dette og det ser ut til å fungere etter hensikten.

 

Mvh Truls

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Truls.

Det høres ut som en fornuftig løsning.

Sender innspillet videre til utvikling.

 

Mvh

Wenche

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"