cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Anonymous
Not applicable

Autoinvoice status: avventende fakturaer

by Anonymous
Etter noe testing ligger det noen gamle utgående fakturaer i fliken: avventende fakturaer. Er det mulig å få slettet disse? Skal ikke sendes ut. Har forsøkt slett rad osv, men uten hell. Må jeg ha noe spesiel tilgang for å utføre dette?
1 REPLY 1
PARTNER

by Ingelstrand

Status 4Status 4Hei

Hvis dette er en senere versjon av Visma Business så finnes det et valg i Autoinvoicestatus som heter status 4 (Kan ikke overføres) bruk den så sends ikke faktura over